Không có ảnh

Facebook lại có vấn đề: Tự động mở ứng dụng camera trên iPhone khi người dùng đang lướt Newsfeed. Cần cập nhật thiết bị ngay để khắc phục!

13 Tháng Mười Một, 2019 goldenfish 0

Facebook lại có vấn đề: Tự động mở ứng dụng camera trên iPhone khi người dùng đang lướt Newsfeed. Cần cập nhật thiết bị ngay để khắc phục!

Facebook cũng đã thừa nhận lỗi bảo mật kỳ lạ này và đang gấp rút tiến hành khắc phục.