Sản phẩm Samsung, Apple sản xuất ở Việt Nam có được ghi Made in Vietnam hay không? - Ảnh 1.

Sản phẩm Samsung, Apple sản xuất ở Việt Nam có được ghi “Made in Vietnam” hay không?

15 Tháng Tám, 2019 goldenfish 0

Sản phẩm Samsung, Apple sản xuất ở Việt Nam có được ghi “Made in Vietnam” hay không?

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến cho dự thảo Thông tư quy định cách xác định sản phẩm, hàng hóa là của Việt Nam, hiện có ý kiến đặt ra câu hỏi: sản phẩm của các hãng Samsung, hay Apple cũng đặt nhà máy ở Việt Nam thì có được phép ghi xuất xứ “Made in Vietnam” hay không?