Bảng giá thay màn hình, mặt kính thay pin, sửa chữa Samsung Nha Trang ✅ (Verified)

Bảng giá thay màn hình, mặt kính thay pin, sửa chữa samsung tại Nha Trang

Chế độ bảo hành

  • Thay màn hình điện thoại: Bảo hành 3 tháng tất cả các loại màn hình.
  • Thay mặt gương điện thoại: Bảo hành hở keo, bụi bọt vĩnh viễn
  • Sửa chữa các bệnh trên điện thoại: Bảo hành 3 tháng
  • Địa chỉ 592 Lê Hồng Phong (Số mới) Nha Trang 0907623999

Báo giá thay màn hình, mặt kính thay pin, sửa chữa samsung tại Quỳnh An Mobile Nha Trang

Tên máy Giá màn hìnhBảo hành Giá ép kính Giá thay pin Giá thay,
sửa chân sạc
 Giá thay
nắp lưng
Samsung Galaxy A01      750,000 ₫3 tháng      400,000 ₫          450,000 ₫          350,000 ₫           300,000 ₫
Samsung Galaxy A02/A12/M12      750,000 ₫3 tháng      400,000 ₫          450,000 ₫          350,000 ₫           300,000 ₫
Samsung Galaxy A02S/A03S/A03      700,000 ₫3 tháng      400,000 ₫          450,000 ₫          350,000 ₫           300,000 ₫
Samsung Galaxy A10/M10      750,000 ₫3 tháng      400,000 ₫          450,000 ₫          350,000 ₫           300,000 ₫
Samsung Galaxy A10S      750,000 ₫3 tháng      400,000 ₫          450,000 ₫          350,000 ₫           300,000 ₫
Samsung Galaxy A11/M11      750,000 ₫3 tháng      400,000 ₫          450,000 ₫          350,000 ₫           300,000 ₫
Samsung Galaxy A20 LINH KIỆn OLED   1,150,000 ₫3 tháng      400,000 ₫          450,000 ₫          550,000 ₫           300,000 ₫
Samsung Galaxy A20 ZIN   2,000,000 ₫3 tháng      600,000 ₫          550,000 ₫          550,000 ₫           550,000 ₫
Samsung Galaxy A20S      750,000 ₫3 tháng      400,000 ₫          450,000 ₫          350,000 ₫           300,000 ₫
Samsung Galaxy A21S      700,000 ₫3 tháng      400,000 ₫          450,000 ₫          350,000 ₫           300,000 ₫
Samsung Galaxy A30/A50/A50S   1,200,000 ₫3 tháng      400,000 ₫          450,000 ₫          550,000 ₫           300,000 ₫
Samsung Galaxy A30/A50/A50S ZIN   2,200,000 ₫3 tháng      600,000 ₫          550,000 ₫          550,000 ₫           550,000 ₫
Samsung Galaxy A30S LINH KIỆN   1,300,000 ₫3 tháng      600,000 ₫          450,000 ₫          550,000 ₫           550,000 ₫
Samsung Galaxy A30S ZIN   1,950,000 ₫3 tháng      600,000 ₫          550,000 ₫          550,000 ₫           550,000 ₫
Samsung Galaxy A31 LINH KIỆN   1,300,000 ₫3 tháng      600,000 ₫          450,000 ₫          550,000 ₫           550,000 ₫
 Samsung Galaxy A31 ZIN   2,500,000 ₫3 tháng      600,000 ₫          550,000 ₫          550,000 ₫           550,000 ₫
Samsung Galaxy A32/M32 LINH KIỆN   1,400,000 ₫3 tháng      600,000 ₫          450,000 ₫          550,000 ₫           550,000 ₫
Samsung Galaxy A32/M32 ZIN   2,150,000 ₫3 tháng      600,000 ₫          550,000 ₫          550,000 ₫           550,000 ₫
Samsung Galaxy M20      800,000 ₫3 tháng      400,000 ₫          450,000 ₫          350,000 ₫           300,000 ₫
Samsung Galaxy A51 LIMH KIỆN   1,400,000 ₫3 tháng      600,000 ₫          450,000 ₫          550,000 ₫           550,000 ₫
Samsung Galaxy A51 ZIN   2,700,000 ₫3 tháng      600,000 ₫          550,000 ₫          550,000 ₫           550,000 ₫
Samsung Galaxy  A13 5G/A04S/A04 CORE      750,000 ₫3 tháng      400,000 ₫          450,000 ₫          350,000 ₫           300,000 ₫
Samsung Galaxy M22/A22 4G      750,000 ₫3 tháng      400,000 ₫          450,000 ₫          350,000 ₫           300,000 ₫
Samsung Galaxy M21/M39/M31 LINH KIỆN   1,400,000 ₫3 tháng      600,000 ₫          450,000 ₫          550,000 ₫           550,000 ₫
Samsung Galaxy M21/M39/M31 ZIN   2,500,000 ₫3 tháng      600,000 ₫          550,000 ₫          550,000 ₫           550,000 ₫
Samsung Galaxy A70 LINH KIỆN   1,500,000 ₫3 tháng      600,000 ₫          450,000 ₫          550,000 ₫           550,000 ₫
Samsung Galaxy A70 ZIN   2,950,000 ₫3 tháng      600,000 ₫          550,000 ₫          550,000 ₫           550,000 ₫
Samsung Galaxy A71 LINH KIỆN   1,400,000 ₫3 tháng      600,000 ₫          450,000 ₫          550,000 ₫           550,000 ₫
Samsung Galaxy A71 ZIN   2,950,000 ₫3 tháng      600,000 ₫          550,000 ₫          550,000 ₫           550,000 ₫
Samsung Galaxy M51 LINH KIỆN   1,400,000 ₫3 tháng      600,000 ₫          450,000 ₫          550,000 ₫           550,000 ₫
Samsung Galaxy M51 ZIN   2,100,000 ₫3 tháng      600,000 ₫          550,000 ₫          550,000 ₫           550,000 ₫
Samsung Galaxy A22 ZIN   1,950,000 ₫3 tháng      600,000 ₫          550,000 ₫          550,000 ₫           550,000 ₫
Samsung Galaxy A22 5G      850,000 ₫3 tháng      400,000 ₫          450,000 ₫          350,000 ₫           300,000 ₫
Samsung Galaxy  A13 4G/M13/A23   1,100,000 ₫3 tháng      400,000 ₫          450,000 ₫          550,000 ₫           300,000 ₫
Samsung Galaxy A53 ZIN   2,700,000 ₫3 tháng      600,000 ₫          550,000 ₫          550,000 ₫           550,000 ₫
Samsung Galaxy A72   2,800,000 ₫3 tháng      600,000 ₫          550,000 ₫          550,000 ₫           550,000 ₫
Samsung Galaxy S20 FE   2,600,000 ₫3 tháng      600,000 ₫          550,000 ₫          550,000 ₫           550,000 ₫
Samsung Galaxy A5 2016 A510   1,200,000 ₫3 tháng      400,000 ₫          450,000 ₫          550,000 ₫           300,000 ₫
Samsung Galaxy A5 2017 A520   1,200,000 ₫3 tháng      400,000 ₫          450,000 ₫          550,000 ₫           300,000 ₫
Samsung Galaxy A6/J6 LINH KIỆN   1,200,000 ₫3 tháng      400,000 ₫          450,000 ₫          550,000 ₫           300,000 ₫
Samsung Galaxy A6 PLUS J8 PLUS   1,300,000 ₫3 tháng      600,000 ₫          450,000 ₫          550,000 ₫           550,000 ₫
Samsung Galaxy A710 A7 2016   1,300,000 ₫3 tháng      600,000 ₫          450,000 ₫          550,000 ₫           550,000 ₫
Samsung Galaxy A720 A7 2017   1,300,000 ₫3 tháng      600,000 ₫          450,000 ₫          550,000 ₫           550,000 ₫
Samsung Galaxy A7 2018 LINH KIỆN   1,350,000 ₫3 tháng      600,000 ₫          450,000 ₫          550,000 ₫           550,000 ₫
Samsung Galaxy A7 2018 ZIN   2,100,000 ₫3 tháng      600,000 ₫          550,000 ₫          550,000 ₫           550,000 ₫
Samsung Galaxy J5 2016      750,000 ₫3 tháng      400,000 ₫          450,000 ₫          350,000 ₫           300,000 ₫
Samsung Galaxy A8   1,100,000 ₫3 tháng      400,000 ₫          450,000 ₫          550,000 ₫           300,000 ₫
Samsung Galaxy A8 2018   1,500,000 ₫3 tháng      600,000 ₫          450,000 ₫          550,000 ₫           550,000 ₫
Samsung Galaxy A530   1,500,000 ₫3 tháng      600,000 ₫          450,000 ₫          550,000 ₫           550,000 ₫
Samsung Galaxy A8 STAR   1,400,000 ₫3 tháng      600,000 ₫          450,000 ₫          550,000 ₫           550,000 ₫
Samsung Galaxy A8 PLUS   1,500,000 ₫3 tháng      600,000 ₫          450,000 ₫          550,000 ₫           550,000 ₫
Samsung Galaxy A730   1,500,000 ₫3 tháng      600,000 ₫          450,000 ₫          550,000 ₫           550,000 ₫
Samsung Galaxy A9 2018 LIMH KIỆN   1,400,000 ₫3 tháng      600,000 ₫          450,000 ₫          550,000 ₫           550,000 ₫
Samsung Galaxy A9 2018 ZIN   2,500,000 ₫3 tháng      600,000 ₫          550,000 ₫          550,000 ₫           550,000 ₫
Samsung Galaxy J2 PRO      750,000 ₫3 tháng      400,000 ₫          450,000 ₫          350,000 ₫           300,000 ₫
Samsung Galaxy J3/J3 PRO J310      750,000 ₫3 tháng      400,000 ₫          450,000 ₫          350,000 ₫           300,000 ₫
Samsung Galaxy J4      800,000 ₫3 tháng      400,000 ₫          450,000 ₫          350,000 ₫           300,000 ₫
Samsung Galaxy J4 PLUS/J6 PLUS      750,000 ₫3 tháng      400,000 ₫          450,000 ₫          350,000 ₫           300,000 ₫
Samsung Galaxy J5/J5 PRIME      750,000 ₫3 tháng      400,000 ₫          450,000 ₫          350,000 ₫           300,000 ₫
Samsung Galaxy J7      800,000 ₫3 tháng      400,000 ₫          450,000 ₫          350,000 ₫           300,000 ₫
Samsung Galaxy J7 PRIME      750,000 ₫3 tháng      400,000 ₫          450,000 ₫          350,000 ₫           300,000 ₫
Samsung Galaxy J7PRO/PLUS   1,000,000 ₫3 tháng      400,000 ₫          450,000 ₫          550,000 ₫           300,000 ₫
Samsung Galaxy J8 LINH KIỆN      750,000 ₫3 tháng      400,000 ₫          450,000 ₫          350,000 ₫           300,000 ₫
Samsung Galaxy J8 ZIN   1,500,000 ₫3 tháng      600,000 ₫          450,000 ₫          550,000 ₫           550,000 ₫
Samsung Galaxy A80   2,100,000 ₫3 tháng      600,000 ₫          550,000 ₫          550,000 ₫           550,000 ₫
Samsung Galaxy A73   2,700,000 ₫3 tháng      600,000 ₫          550,000 ₫          550,000 ₫           550,000 ₫
Samsung Galaxy A90 5G   2,100,000 ₫3 tháng      600,000 ₫          550,000 ₫          550,000 ₫           550,000 ₫
Samsung Galaxy A03      800,000 ₫3 tháng      400,000 ₫          450,000 ₫          350,000 ₫           300,000 ₫
Samsung Galaxy A33 5G   2,500,000 ₫3 tháng      600,000 ₫          550,000 ₫          550,000 ₫           550,000 ₫
Samsung Galaxy A32 5G      750,000 ₫3 tháng      400,000 ₫          450,000 ₫          350,000 ₫           300,000 ₫

 

 

 

Liên Hệ

Thông tin về chủ sở hữu website :⭐️ https://www.quynhanmobile.com/lien-he/
Thông tin về điều kiện giao dịch chung:⭐️  https://www.quynhanmobile.com/dien-kien-giao-dich
Thông tin về vận chuyển và giao nhận⭐️ https://www.quynhanmobile.com/giao-nhan
Thông tin về các phương thức thanh toán ⭐️ https://www.quynhanmobile.com/thanh-toan
Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng⭐️ https://www.quynhanmobile.com/chinh-sach-bao-mat-thong-tin/
Thông tin hàng hóa⭐️https://www.quynhanmobile.com/shop/

Thông tin về chủ sở hữu website

Tên đơn vị/cá nhân, địa chỉ trụ sở của đơn vị (địa chỉ thường trú của cá nhân), số điện thoại/fax/email…

Công ty TNHH Xây Dựng & Công Nghệ Quỳnh An

  • Địa chỉ:  592 Lê Hồng Phong Phường Phước Hải , TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
  • Số điện thoại: 0907623999
  • Email: [email protected]

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập/Mã số thuế cá nhân số….ngày cấp….. nơi cấp.)

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4201905278 Ngày cấp 28 tháng 8 năm 2020 cấp bới SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH KHÁNH HÒA

Bảng giá thay màn hình, mặt kính thay pin, sửa chữa Samsung Nha Trang ✅ (Verified) 1

Tổng quan đánh giá

Bấm để đánh giá chất lượng

Chấm điểm trung bình / 5. Số lần đánh giá:

Chưa có đánh giá, bạn hãy là người đầu tiên !

60 / 100

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status