Mở mạng Samsung Galaxy Note 3

Samsung Galaxy note 4

Key

*#0808# select AP on usb setting
Select DM + MODEM + ADB

Root with Kingo android root in 5 sec (cá này hơi bất ngờ, ngồi cả buổi sáng éo làm dc, lôi nó ra làm phát ok )

update sau

———————————————————————————–
Platform: Samsung Android
Selected port: COM114
Selected model: SM-N900T
Mode: Normal
Phone model: SM-N900T
Firmware compiled date: Sep 13 2013
Firmware compiled time: 18:20:25
Firmware released date: Sep 13 2013
Firmware released time: 18:20:25
Phone IMEI: 357518-05-631873-6
SW version: SET_BY_CM
Unlocking phone…
Creating NVM backup
Reading NVM done!
Connecting to ADB, please waite…
ADB server killed.
Firmware compiled date: Fri Sep 13 23:52:13 KST 2013
PDA version: N900TUVUBMI7
CSC version: N900TTMBBMI7
SW version: N900TUVUBMI7
Phone IMEI: 357518056318736
Phone SN: RV8F301JSZF
Android version: 4.3 (JSS15J)
Cheking Root
Erasing old IMEI. It can take some time. Please wait…
Reading security backup, please wait…
Backup saved as C:\Program Files (x86)\Octoplus\Octoplus_Samsung\BACKUP\Security-SM-N900T-357518056318736-27-05-2014_11-15-05-.asec file
Phone will restart now. Please don’t disconnect cable!
After phone being rebooted and powered on perform the following steps:
1. Disconnect USB cable.
2. Wait for 1-2 minutes.
3. Connect phone via UART cable to the Box.
Serching phone…
Phone found.
Writing new IMEI. Please wait…
Please connect phone to USB cable and press OK button.
Serching phone…
Firmware compiled date: Sep 13 2013
Firmware compiled time: 18:20:25
Firmware released date: Sep 13 2013
Firmware released time: 18:20:25
Phone IMEI: 357507-05-000001-0
SW version: SET_BY_CM
Found phone on COM114
Repairing NVM for SM-N900T phone…
Repairing 3G/4G…
3G/4G repair successfully
Phone is successfully unlocked

Tổng quan đánh giá

Bấm để đánh giá chất lượng

Chấm điểm trung bình / 5. Số lần đánh giá:

Chưa có đánh giá, bạn hãy là người đầu tiên !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status