Thay kính lưng Samsung Galaxy Note 8/Note 9 tại Nha Trang

800.000

Thay kính lưng Samsung Galaxy Note 8/Note 9 tại Nha Trang