Thay đổi trên Galaxy Note10 có thể mở đường cho tương lai mới của công nghệ - Ảnh 1.

Thay đổi trên Galaxy Note10 có thể mở đường cho tương lai mới của công nghệ

6 Tháng Chín, 2019 goldenfish 0

Thay đổi trên Galaxy Note10 có thể mở đường cho tương lai mới của công nghệ

Phần cứng mạnh mẽ cùng các tính năng mới khai thác tốt hơn tiềm năng công nghệ thực tế ảo, Galaxy Note10 đang thay đổi cách người dùng sử dụng đồ công nghệ thay vì những cú chạm trên màn hình đơn thuần như hiện nay.