Nhận lại kiểm tra máy, chi phí này sẽ không được tính nếu khách đồng ý sửa sau khi báo bệnh.

200.000 100.000

Khách cần kiểm tra máy bị lỗi, để lại cửa hàng

còn 9972 hàng