Thay màn hình sony L1 tại Nha Trang

900.000 800.000

Thay màn hình sony L1 tại Nha Trang