Thay pin Ipad 1 tại Nha Trang 2

Thay pin Ipad 1 tại Nha Trang

22 Tháng Mười Hai, 2018 goldenfish 0

 

– Pin iPad chính hãng 100%

– Bảo hành 3 tháng, nếu có lỗi 1 đổi 1

– Sửa chữa thay thế lấy ngay

– Khách hàng hài lòng mới thanh toán tiền

Thay pin Ipad 2 tại Nha Trang 3

Thay pin Ipad 2 tại Nha Trang

22 Tháng Mười Hai, 2018 goldenfish 0

– Pin iPad chính hãng 100%

– Bảo hành 3 tháng, nếu có lỗi 1 đổi 1

– Sửa chữa thay thế lấy ngay

– Khách hàng hài lòng mới thanh toán tiền

Thay pin Ipad 3 tại Nha Trang 4

Thay pin Ipad 3 tại Nha Trang

22 Tháng Mười Hai, 2018 goldenfish 0

– Pin iPad chính hãng 100%

– Bảo hành 3 tháng, nếu có lỗi 1 đổi 1

– Sửa chữa thay thế lấy ngay

– Khách hàng hài lòng mới thanh toán tiền

Thay pin Ipad 4 tại Nha Trang 5

Thay pin Ipad 4 tại Nha Trang

22 Tháng Mười Hai, 2018 goldenfish 0

– Pin iPad chính hãng 100%

– Bảo hành 3 tháng, nếu có lỗi 1 đổi 1

– Sửa chữa thay thế lấy ngay

– Khách hàng hài lòng mới thanh toán tiền

Thay pin Ipad Air tại Nha Trang 6

Thay pin Ipad Air tại Nha Trang

22 Tháng Mười Hai, 2018 goldenfish 0

– Mặt kính iPad chính hãng 100%

– Bảo hành 1 – 3 tháng

– Tặng miếng dán màn hình

– Sửa chữa thay thế lấy ngay

– Khách hàng hài lòng mới thanh toán tiền

Thay pin Ipad Air 2 tại Nha Trang 7

Thay pin Ipad Air 2 tại Nha Trang

22 Tháng Mười Hai, 2018 goldenfish 0

– Mặt kính iPad chính hãng 100%

– Bảo hành 1 – 3 tháng

– Tặng miếng dán màn hình

– Sửa chữa thay thế lấy ngay

– Khách hàng hài lòng mới thanh toán tiền

Thay pin Ipad Mini 1 tại Nha Trang 8

Thay pin Ipad Mini 1 tại Nha Trang

22 Tháng Mười Hai, 2018 goldenfish 0

– Mặt kính iPad chính hãng 100%

– Bảo hành 1 – 3 tháng

– Tặng miếng dán màn hình

– Sửa chữa thay thế lấy ngay

– Khách hàng hài lòng mới thanh toán tiền

Thay pin Ipad mini 2 tại Nha Trang 9

Thay pin Ipad mini 2 tại Nha Trang

22 Tháng Mười Hai, 2018 goldenfish 0

– Mặt kính iPad chính hãng 100%

– Bảo hành 1 – 3 tháng

– Tặng miếng dán màn hình

– Sửa chữa thay thế lấy ngay

– Khách hàng hài lòng mới thanh toán tiền

Thay pin Ipad Mini 3 tại Nha Trang 10

Thay pin Ipad Mini 3 tại Nha Trang

22 Tháng Mười Hai, 2018 goldenfish 0

– Mặt kính iPad chính hãng 100%

– Bảo hành 1 – 3 tháng

– Tặng miếng dán màn hình

– Sửa chữa thay thế lấy ngay

– Khách hàng hài lòng mới thanh toán tiền