Sạc nhanh bên thứ 3 sẽ không thể... sạc nhanh iPhone 2018 nếu không có chứng chỉ này 1

Sạc nhanh bên thứ 3 sẽ không thể… sạc nhanh iPhone 2018 nếu không có chứng chỉ này 0 (0)

24 Tháng Bảy, 2018 goldenfish 0

Sạc nhanh bên thứ 3 sẽ không thể… sạc nhanh iPhone 2018 nếu không có chứng chỉ này

Các tin đồn cho biết Apple sẽ bán kèm một củ sạc nhanh 18W cùng các iPhone thế hệ tiếp theo của mình vào tháng 9 tới đây. Tuy nhiên, những củ sạc nhanh bên thứ 3 sẽ phải chịu những giới hạn nhất định.