Hỏi và ĐápBạn vui lòng truy cập website www.quynhanmobile.com và click vào mục BẢNG BÁO GIÁ ÉP KÍNH ĐIỆN THOẠI

Comment on this FAQ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*


Hiện tại Quỳnh An mobile chỉ còn hoạt động ở 1 cơ sở duy nhất ở 04b Trịnh Phong, Nha Trang, dt 0907.62.3999 Chúng tôi đã ngừng hoạt động tại 342 Lê hồng Phong được 1 năm

Comment on this FAQ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*


Thông thường đối với màn hình phẳng không cong thì thời gian là 1 tiếng đói với màn hình thường, màn hình amoled của samsung sẽ tốn 2 tiếng để ép kính mới. Đối với màn hình cong sẽ là 3 tiếng. Đồng hồ applewatch là 1 ngày, đối với các loại màn hình hiện không có kính/cảm ứng sẵn thì sẽ tốn 1 đến 4 ngày để đặt kính/cảm ứng về thay (thời gian thay đã trả lời trước đó)

Comment on this FAQ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*


Khi màn hình điện thoai bị bể kính bên ngoài và phần hiển thị bên trong không còn hoạt động bình thường, có điểm chết, sọc, nhoè kèm giật, màn liệt cảm ứng đối với các máy chỉ có thể thay kính. Màn bị đốm.

Comment on this FAQ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*


Khi màn hình điện thoại bị nứt phía ngoài và liệt luôn cảm ứng, phần hiển thị vẫn hoạt động bình thường, không sọc màn, không nhoè màn hình không đổ mực đen hoặc loang màu, và thị trường có bán cảm ứng (không phải kính) chúng ta có thể ép cảm ứng điện thoại

Comment on this FAQ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*


Khi màn hình điện thoại bị nứt phía ngoài, phần hiển thị vẫn hoạt động bình thường, không sọc màn, không nhoè màn hình không đổ mực đen hoặc loang màu, cảm ứng vẫn nhạy như cũ, chúng ta có thể ép kính điện thoại

Comment on this FAQ

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*


Load More