Unlock + TV samsung note 4 N910t (Android 4.4.4)

Samsung_Galaxy_Note_4

Selected model: SM-N910T
Selected port: COM18 SAMSUNG Mobile USB Serial Port
Selected port speed: 115200
Checking certificate file… OK
Searching ADB device…
Please, allow USB debugging on phone…
Please, allow USB debugging on phone… OK
Reading phone info…
Model: SM-N910T
Android version: 4.4.4
Product code: SM-N910TZWETMB
Phone version: N910TUVU1ANK4
PDA version: N910TUVU1ANK4
CSC version: N910TTMB1ANK4
IMEI: 354594061288647
Phone S/N: RF8FB04KKJB
Checking Super user right… true
Bypass MSL… error
First do Wipe EFS
Done with Samsung Tool v.18.8

Selected model: SM-N910T
Selected port: COM18 SAMSUNG Mobile USB Serial Port
Selected port speed: 115200
Searching ADB device… OK
Reading phone info…
Model: SM-N910T
Android version: 4.4.4
Product code: SM-N910TZWETMB
Phone version: N910TUVU1ANK4
PDA version: N910TUVU1ANK4
CSC version: N910TTMB1ANK4
IMEI: 354594061288647
Phone S/N: RF8FB04KKJB
Checking Super user right… true
Backuping MMCBLK… OK
Writing data to phone… OK
Rebooting phone… OK
Waiting phone… OK
Done with Samsung Tool v.18.8

Selected model: SM-N910T
Selected port: COM18 SAMSUNG Mobile USB Serial Port
Selected port speed: 115200
Checking certificate file… OK
Searching ADB device… OK
Reading phone info…
Model: SM-N910T
Android version: 4.4.4
Product code: Not Active
Phone version: N910TUVU1ANK4
PDA version: N910TUVU1ANK4
CSC version: N910TTMB1ANK4
IMEI: Unknown
Phone S/N: RF8FB04KKJB
Checking Super user right… true
Bypass MSL… OK
Checking for compatible phone and cert… OK
Writing CERT… OK
Checking CERT status… OK
Rebooting phone… OK
Done with Samsung Tool v.18.8

Tạm thời là nhét sim nó ko hỏi mã un cmn lock nữa mà bị mất sóng, chắc imei bị black list hết rồi… kiếm cert ngon write lại là ok.

Unlock + TV samsung note 4 N910t (Android 4.4.4) 1

Tiếng Việt

Unlock + TV samsung note 4 N910t (Android 4.4.4) 2
Unlock + TV samsung note 4 N910t (Android 4.4.4) 3
Unlock + TV samsung note 4 N910t (Android 4.4.4) 4
Unlock + TV samsung note 4 N910t (Android 4.4.4) 5
Unlock + TV samsung note 4 N910t (Android 4.4.4) 6
Unlock + TV samsung note 4 N910t (Android 4.4.4) 7
Unlock + TV samsung note 4 N910t (Android 4.4.4) 8

Z3x lại lên giá rồi các mợ ạ Unlock + TV samsung note 4 N910t (Android 4.4.4) 9

Tổng quan đánh giá

Bấm để đánh giá chất lượng

Chấm điểm trung bình / 5. Số lần đánh giá:

Chưa có đánh giá, bạn hãy là người đầu tiên !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status