Unlock LG K371 tại Nha Trang

Unlock LG K371 tại Nha Trang 1
Nhận unlock mở mạng LG K371 xách tay Mỹ lock nhà mạng AT&T tại Nha Trang lấy ngay
04b Trịnh Phong, Phước Tiến, TP Nha Trang, 04b Trịnh Phong, Phước Tiến, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam

z576018538218_026a0c93485dc5c70d560f0eb36acb84cf7d8.jpg
z576161613715_3d2cdeb462ea3ecf6965acff6a645783d569d.png
z576164343649_ec40a5a2895c6c55ed6b448c7ff25944527af.png
z576167325297_ffebed791894a2a603065a17c5c923f5c0b68.jpg
z576167339538_1b1899b17ca9a322a36cff8dbf382c85afd44.jpg

Checking data…OK
Platform: LG Qualcomm
Selected port: COM17
Selected model: K371
Reading info…
Model ID: LG-K371
IMEI: 354885-07-616764-8
Android version: 6.0
Battery level: 24%
SW Version: K37110h
Mode: Normal
Firmware compiled date: Feb 14 2016
Firmware compiled time: 23:00:00
Firmware released date: Jul 15 2016
Firmware released time: 20:09:12
SW Version: MPSS.JO.1.0.c5.7-00014-M8909EAAAANVZM-1.44108.1
IMEI: 354885-07-616764-8
SPC: 000000
Unlocking…
Reading QCN…
Send SPC…OK
Reading Mobile Property…OK
Reading Feature Mask…OK
Reading Roaming List 0…OK
Reading NV_Numbered Items…OK
Reading NV_Numbered SIM1 Items…OK
Reading NV_Numbered SIM2 Items…OK
Reading NV Items…OK
Reading EFS…OK
Reading Provisioning Items…OK
Reading QCN done!
Backup saved to “K371_354885076167648_04-02-2017_13-37-59.qcn”
Do you want to create security backup?
Switching to Download mode…OK
Initializing flash…OK
Reading partitions…OK
Reading security area…OK
Backup saved to “K371_354885076167648_04-02-2017_13-42-05.SEC”
Switching to Normal mode…
Found model LGK371AT:    ÿh    `U at port COM17
Writing security area…OK
Rebooting phone…
Found model LGK371AT:    ÿh    `U at port COM17
Phone successfully unlocked!
Please, reboot the phone manually.
Performed by 2.5.7 Software version.

Tổng quan đánh giá

Bấm để đánh giá chất lượng

Chấm điểm trung bình / 5. Số lần đánh giá:

Chưa có đánh giá, bạn hãy là người đầu tiên !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *