Thay màn hình full Samsung Galaxy A8 Star 2018 màu đen tại Nha Trang

2.500.000

Thay màn hình full Samsung Galaxy A8 Star 2018 màu đen tại Nha Trang