Tag Archives: ứng dụng

Xuất hiện phần mềm từ Israel có thể ăn cắp toàn bộ dữ liệu iCloud của nạn nhân 0 (0)

Xuất hiện phần mềm từ Israel có thể ăn cắp toàn bộ dữ liệu iCloud của nạn nhân - Ảnh 1.

Xuất hiện phần mềm từ Israel có thể ăn cắp toàn bộ dữ liệu iCloud của nạn nhân

Nó được cho là dùng cho mục đích giám sát của chính phủ, nhưng rất có thể sẽ rơi vào tay những đối tượng xấu.