Tag Archives: tính năng

Samsung liều lĩnh thay đổi chiến lược, tính năng mới sẽ được trang bị cho smartphone tầm trung trước rồi mới đến smartphone cao cấp 0 (0)

Samsung liều lĩnh thay đổi chiến lược, tính năng mới sẽ được trang bị cho smartphone tầm trung trước rồi mới đến smartphone cao cấp 1

Samsung liều lĩnh thay đổi chiến lược, tính năng mới sẽ được trang bị cho smartphone tầm trung trước rồi mới đến smartphone cao cấp

Samsung sẽ đi ngược lại truyền thống trước đây của tất cả các hãng smartphone.