Tag Archives: Apple iPhone 11

Tại sao các ống kính bên thứ ba lại ngon hơn camera siêu rộng của iPhone 11

Tại sao các ống kính bên thứ ba lại ngon hơn camera siêu rộng của [...]

Vấn đề lớn nhất của camera trên Pixel 4: “Góc rộng của tôi đâu?”

Vấn đề lớn nhất của camera trên Pixel 4: "Góc rộng của tôi đâu?"

IPhone [...]

Apple sẽ mở đặt hàng trước iPhone 11 từ ngày 13/9, lên kệ ngày 20/9?

Apple sẽ mở đặt hàng trước iPhone 11 từ ngày 13/9, lên kệ ngày 20/9?

DMCA.com Protection Status