Sửa Iphone 6,6 plus,6s, 6s Plus mất âm thanh toàn bộ tại Nha Trang

450.000

Sửa Iphone 6,6 plus, 6s, 6s Plus mất âm thanh toàn bộ tại Nha Trang