Nhận bảo hành

Liên hệ 0907.62.3999 nhé

Nhân viên khi nhận máy bảo hành nhớ ghi nội dung bảo hành vào phân ghi chú đơn hàng gồm nội dung bảo hành phần nào, triệu chứng ra sao, lịch sử sửa chữa

DMCA.com Protection Status