Lần đầu tiên trong lịch sử Samsung cho thuê điện thoại mới, thuê Galaxy S20 Ultra mỗi tháng mất 1 triệu đồng

    Lần đầu tiên trong lịch sử Samsung cho thuê điện thoại mới, thuê Galaxy S20 Ultra mỗi tháng mất 1 triệu đồng

    Dịch vụ này có tên là Access, bao gồm các gói tài chính khác như Premium Care và Microsoft 365.

    Từ khóa:
    DMCA.com Protection Status