Tất cả các thiết bị đang chạy iOS 13 đều có thể lên iOS 14, bao gồm cả iPhone 6s và iPhone SE

    Tất cả các thiết bị đang chạy iOS 13 đều có thể lên iOS 14, bao gồm cả iPhone 6s và iPhone SE

    Những chiếc iPhone 6s và iPhone SE đã 4-5 năm tuổi vẫn sẽ được cập nhật phiên bản iOS mới nhất của năm nay.

    Từ khóa: ,