Tag Archives: thủ thuật

Hướng dẫn cài đặt Samsung DeX trên Galaxy Note 10 để làm việc không còn bị gián đoạn 0 (0)

Làm việc không gián đoạn với tính năng Samsung DeX của Galaxy Note 10 - Ảnh 1.

Hướng dẫn cài đặt Samsung DeX trên Galaxy Note 10 để làm việc không còn bị gián đoạn

Đi ngoài đường hay ngồi tại bàn, ta đều có thể giải quyết công việc nhờ Samsung DeX.