Tag Archives: project treble

Khả năng cập nhật của Android đã thực sự tốt hơn, Android 9 Pie vừa chứng minh điều đó 0 (0)

Khả năng cập nhật của Android đã thực sự tốt hơn, Android 9 Pie vừa chứng minh điều đó 1

Khả năng cập nhật của Android đã thực sự tốt hơn, Android 9 Pie vừa chứng minh điều đó

Quả thực, Project Treble đã và đang giúp việc cập nhật Android trở nên ngày một dễ dàng hơn.