Tag Archives: nghiên cứu và phát triển

TSMC sẽ thuê thêm 8.000 nhân viên để phát triển chip 3nm 0 (0)

TSMC sẽ thuê thêm 8.000 nhân viên để phát triển chip 3nm - Ảnh 1.

TSMC sẽ thuê thêm 8.000 nhân viên để phát triển chip 3nm

Sau khi đầu tư vào phát triển chip 5nm, TSMC tiếp tục nhìn về phía trước. Mark Liu, chủ tịch điều hành của TSMC đã tuyên bố rằng công ty sẽ thuê 8000 nhân viên làm việc cho một trung tâm nghiên cứu và phát triển mới sẽ hoàn thành vào năm 2020.