Tag Archives: google app

Người dùng Việt Nam đã có thể dùng số điện thoại di động để mua ứng dụng Android 0 (0)

Người dùng Việt Nam đã có thể dùng số điện thoại di động để mua ứng dụng Android 1

​ Từ ngày 02/02/2016, khách hàng Viettel sử dụng smartphone Android có thể dùng tài khoản di động của mình để thanh toán trên chợ ứng dụng Google Play, bao gồm cả việc mua ứng dụng, games, tải nội dung và các thanh toán trong ứng dụng (in-app purchase) khác. Đây là kết quả hợp […]