Tag Archives: cụm 3 camera

Smartphone có 3 camera sẽ chẳng bao giờ “thừa thãi” nếu các hãng sản xuất hiểu được lợi ích của chúng 0 (0)

Smartphone có 3 camera sẽ chẳng bao giờ “thừa thãi” nếu các hãng sản xuất hiểu được lợi ích của chúng 1

Smartphone có 3 camera sẽ chẳng bao giờ “thừa thãi” nếu các hãng sản xuất hiểu được lợi ích của chúng

Nếu bạn cho rằng 3 camera là thừa thãi trên một chiếc smartphone thì có lẽ bạn chưa hiểu hết lợi ích tiềm năng của cảm biến hình ảnh thứ ba này.