Đã có kết quả bình chọn 3 camera giấu mặt từ smartphone tầm giá dưới 7 triệu đồng: 2117 bình chọn cho ảnh 2 là đẹp nhất


Đã có kết quả bình chọn 3 camera giấu mặt từ smartphone tầm giá dưới 7 triệu đồng: 2117 bình chọn cho ảnh 2 là đẹp nhất

Thương hiệu nào đạt được bình chọn nhiều nhất? Hãy cùng xem nhé!

Sau bài bình chọn ảnh nào đẹp hơn, chúng tôi đã chính thức đóng poll bình chọn vào lúc 18h00 ngày hôm nay.

Và như đã thông báo, chúng tôi sẽ bật mí ảnh chụp từ thiết bị nào được quý độc giả bình chọn nhiều nhất. Cùng xem nhé.

1. Ảnh trong quán cafe vào buổi chiều, điều kiện ánh sáng phức tạp, tiêu cự 1x

Đã có kết quả bình chọn 3 camera giấu mặt từ smartphone tầm giá dưới 7 triệu đồng: 2117 bình chọn cho ảnh 2 là đẹp nhất - Ảnh 1.

Đã có kết quả bình chọn 3 camera giấu mặt từ smartphone tầm giá dưới 7 triệu đồng: 2117 bình chọn cho ảnh 2 là đẹp nhất - Ảnh 2.

Đã có kết quả bình chọn 3 camera giấu mặt từ smartphone tầm giá dưới 7 triệu đồng: 2117 bình chọn cho ảnh 2 là đẹp nhất - Ảnh 3.

Ảnh 1: 292 bình chọn, chiếm tỉ lệ 41,7%

Ảnh 2: 371 bình chọn, chiếm tỉ lệ 53%

Ảnh 3: 37 bình chọn, chiếm tỉ lệ 5,3%

2. Trong quán cafe, đèn vàng rọi thẳng xuống, tiêu cự 1x

Đã có kết quả bình chọn 3 camera giấu mặt từ smartphone tầm giá dưới 7 triệu đồng: 2117 bình chọn cho ảnh 2 là đẹp nhất - Ảnh 4.

Đã có kết quả bình chọn 3 camera giấu mặt từ smartphone tầm giá dưới 7 triệu đồng: 2117 bình chọn cho ảnh 2 là đẹp nhất - Ảnh 5.

Đã có kết quả bình chọn 3 camera giấu mặt từ smartphone tầm giá dưới 7 triệu đồng: 2117 bình chọn cho ảnh 2 là đẹp nhất - Ảnh 6.

Ảnh 1: 202 bình chọn, chiếm tỉ lệ 36,46%

Ảnh 2: 282 bình chọn, chiếm tỉ lệ 50,9%

Ảnh 3: 70 bình chọn, chiếm tỉ lệ 12,64%

3. Ngoài trời vào buổi chiều, tắt nắng, tiêu cự 1x

Đã có kết quả bình chọn 3 camera giấu mặt từ smartphone tầm giá dưới 7 triệu đồng: 2117 bình chọn cho ảnh 2 là đẹp nhất - Ảnh 7.

Đã có kết quả bình chọn 3 camera giấu mặt từ smartphone tầm giá dưới 7 triệu đồng: 2117 bình chọn cho ảnh 2 là đẹp nhất - Ảnh 8.

Đã có kết quả bình chọn 3 camera giấu mặt từ smartphone tầm giá dưới 7 triệu đồng: 2117 bình chọn cho ảnh 2 là đẹp nhất - Ảnh 9.

Ảnh 1: 114 bình chọn, chiếm tỉ lệ 24%

Ảnh 2: 193 bình chọn, chiếm tỉ lệ 40,7%

Ảnh 3: 167 bình chọn, chiếm tỉ lệ 35,3%

4. Ngoài trời vào buổi chiều, tắt nắng, tiêu cự siêu rộng

Đã có kết quả bình chọn 3 camera giấu mặt từ smartphone tầm giá dưới 7 triệu đồng: 2117 bình chọn cho ảnh 2 là đẹp nhất - Ảnh 10.

Đã có kết quả bình chọn 3 camera giấu mặt từ smartphone tầm giá dưới 7 triệu đồng: 2117 bình chọn cho ảnh 2 là đẹp nhất - Ảnh 11.

Đã có kết quả bình chọn 3 camera giấu mặt từ smartphone tầm giá dưới 7 triệu đồng: 2117 bình chọn cho ảnh 2 là đẹp nhất - Ảnh 12.

Ảnh 1: 76 bình chọn, chiếm tỉ lệ 17,5%

Ảnh 2: 113 bình chọn, chiếm tỉ lệ 26%

Ảnh 3: 246 bình chọn, chiếm tỉ lệ 56,5%

5. Close-up lá

Đã có kết quả bình chọn 3 camera giấu mặt từ smartphone tầm giá dưới 7 triệu đồng: 2117 bình chọn cho ảnh 2 là đẹp nhất - Ảnh 13.

Đã có kết quả bình chọn 3 camera giấu mặt từ smartphone tầm giá dưới 7 triệu đồng: 2117 bình chọn cho ảnh 2 là đẹp nhất - Ảnh 14.

Đã có kết quả bình chọn 3 camera giấu mặt từ smartphone tầm giá dưới 7 triệu đồng: 2117 bình chọn cho ảnh 2 là đẹp nhất - Ảnh 15.

Ảnh 1: 156 bình chọn, chiếm tỉ lệ 39,7%

Ảnh 2: 158 bình chọn, chiếm tỉ lệ 40,3%

Ảnh 3: 78 bình chọn, chiếm tỉ lệ 20%

6. Close-up bảng hiệu

Đã có kết quả bình chọn 3 camera giấu mặt từ smartphone tầm giá dưới 7 triệu đồng: 2117 bình chọn cho ảnh 2 là đẹp nhất - Ảnh 16.

Đã có kết quả bình chọn 3 camera giấu mặt từ smartphone tầm giá dưới 7 triệu đồng: 2117 bình chọn cho ảnh 2 là đẹp nhất - Ảnh 17.

Đã có kết quả bình chọn 3 camera giấu mặt từ smartphone tầm giá dưới 7 triệu đồng: 2117 bình chọn cho ảnh 2 là đẹp nhất - Ảnh 18.

Ảnh 1: 63 bình chọn, chiếm tỉ lệ 16,3%

Ảnh 2: 104 bình chọn, chiếm tỉ lệ 26,9%

Ảnh 3: 220 bình chọn, chiếm tỉ lệ 56,8%

7. Chụp lúc 5h30 chiều, trời khá mù mịt do sắp mưa, tiêu cự 5x

Đã có kết quả bình chọn 3 camera giấu mặt từ smartphone tầm giá dưới 7 triệu đồng: 2117 bình chọn cho ảnh 2 là đẹp nhất - Ảnh 19.

Đã có kết quả bình chọn 3 camera giấu mặt từ smartphone tầm giá dưới 7 triệu đồng: 2117 bình chọn cho ảnh 2 là đẹp nhất - Ảnh 20.

Đã có kết quả bình chọn 3 camera giấu mặt từ smartphone tầm giá dưới 7 triệu đồng: 2117 bình chọn cho ảnh 2 là đẹp nhất - Ảnh 21.

Ảnh 1: 204 bình chọn, chiếm tỉ lệ 53,7%

Ảnh 2: 116 bình chọn, chiếm tỉ lệ 30,2%

Ảnh 3: 60 bình chọn, chiếm tỉ lệ 16,1%

8. Chụp lúc 5h30 chiều, tiêu cự 4x

Đã có kết quả bình chọn 3 camera giấu mặt từ smartphone tầm giá dưới 7 triệu đồng: 2117 bình chọn cho ảnh 2 là đẹp nhất - Ảnh 22.

Đã có kết quả bình chọn 3 camera giấu mặt từ smartphone tầm giá dưới 7 triệu đồng: 2117 bình chọn cho ảnh 2 là đẹp nhất - Ảnh 23.

Đã có kết quả bình chọn 3 camera giấu mặt từ smartphone tầm giá dưới 7 triệu đồng: 2117 bình chọn cho ảnh 2 là đẹp nhất - Ảnh 24.

Ảnh 1: 149 bình chọn, chiếm tỉ lệ 43,9%

Ảnh 2: 155 bình chọn, chiếm tỉ lệ 45,7%

Ảnh 3: 35 bình chọn, chiếm tỉ lệ 10,4%

9. Chụp đêm 1

Đã có kết quả bình chọn 3 camera giấu mặt từ smartphone tầm giá dưới 7 triệu đồng: 2117 bình chọn cho ảnh 2 là đẹp nhất - Ảnh 25.

Đã có kết quả bình chọn 3 camera giấu mặt từ smartphone tầm giá dưới 7 triệu đồng: 2117 bình chọn cho ảnh 2 là đẹp nhất - Ảnh 26.

Đã có kết quả bình chọn 3 camera giấu mặt từ smartphone tầm giá dưới 7 triệu đồng: 2117 bình chọn cho ảnh 2 là đẹp nhất - Ảnh 27.

Ảnh 1: 149 bình chọn, chiếm tỉ lệ 44%

Ảnh 2: 155 bình chọn, chiếm tỉ lệ 45,7%

Ảnh 3: 35 bình chọn, chiếm tỉ lệ 10,3%

10. Chụp đêm 2

Đã có kết quả bình chọn 3 camera giấu mặt từ smartphone tầm giá dưới 7 triệu đồng: 2117 bình chọn cho ảnh 2 là đẹp nhất - Ảnh 28.

Đã có kết quả bình chọn 3 camera giấu mặt từ smartphone tầm giá dưới 7 triệu đồng: 2117 bình chọn cho ảnh 2 là đẹp nhất - Ảnh 29.

Đã có kết quả bình chọn 3 camera giấu mặt từ smartphone tầm giá dưới 7 triệu đồng: 2117 bình chọn cho ảnh 2 là đẹp nhất - Ảnh 30.

Ảnh 1: 120 bình chọn, chiếm tỉ lệ 36,6%

Ảnh 2: 125 bình chọn, chiếm tỉ lệ 38,1%

Ảnh 3: 83 bình chọn, chiếm tỉ lệ 25,3%

11. Chụp chân dung xoá phông trong quán cafe

Đã có kết quả bình chọn 3 camera giấu mặt từ smartphone tầm giá dưới 7 triệu đồng: 2117 bình chọn cho ảnh 2 là đẹp nhất - Ảnh 31.

Đã có kết quả bình chọn 3 camera giấu mặt từ smartphone tầm giá dưới 7 triệu đồng: 2117 bình chọn cho ảnh 2 là đẹp nhất - Ảnh 32.

Đã có kết quả bình chọn 3 camera giấu mặt từ smartphone tầm giá dưới 7 triệu đồng: 2117 bình chọn cho ảnh 2 là đẹp nhất - Ảnh 33.

Ảnh 1: 131 bình chọn, chiếm tỉ lệ 39,3%

Ảnh 2: 116 bình chọn, chiếm tỉ lệ 34,7%

Ảnh 3: 87 bình chọn, chiếm tỉ lệ 26%

12. Selfie xoá phông 2 người

Đã có kết quả bình chọn 3 camera giấu mặt từ smartphone tầm giá dưới 7 triệu đồng: 2117 bình chọn cho ảnh 2 là đẹp nhất - Ảnh 34.

Đã có kết quả bình chọn 3 camera giấu mặt từ smartphone tầm giá dưới 7 triệu đồng: 2117 bình chọn cho ảnh 2 là đẹp nhất - Ảnh 35.

Đã có kết quả bình chọn 3 camera giấu mặt từ smartphone tầm giá dưới 7 triệu đồng: 2117 bình chọn cho ảnh 2 là đẹp nhất - Ảnh 36.

Ảnh 1: 109 bình chọn, chiếm tỉ lệ 28,8%

Ảnh 2: 228 bình chọn, chiếm tỉ lệ 60,2%

Ảnh 3: 42 bình chọn, chiếm tỉ lệ 11%

Kết luận

Như vậy, xếp theo thứ tự ta có tổng cộng 1277 bình chọn cho ảnh 3; 1738 bình chọn cho ảnh 1 và 2117 bình chọn cho ảnh 2 là đẹp nhất. Tính theo trung bình, có 40,3% bình chọn ảnh 2 đẹp nhất, bám theo sát là 33,9% cho ảnh 1 và 25,9% cho ảnh 3.

Cuối cùng, chúng tôi xin bật mí, ảnh 2 được chụp từ điện thoại Realme 5 Pro, ảnh 1 từ Nokia 7.2 và ảnh 3 là từ Vivo S1.

 

 

Tổng quan đánh giá

Bấm để đánh giá chất lượng

Chấm điểm trung bình / 5. Số lần đánh giá:

Chưa có đánh giá, bạn hãy là người đầu tiên !


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

DMCA.com Protection Status