Thời gian ép kính là bao lâu ?


Thông thường đối với màn hình phẳng không cong thì thời gian là 1 tiếng đói với màn hình thường, màn hình amoled của samsung sẽ tốn 2 tiếng để ép kính mới. Đối với màn hình cong sẽ là 3 tiếng. Đồng hồ applewatch là 1 ngày, đối với các loại màn hình hiện không có kính/cảm ứng sẵn thì sẽ tốn 1 đến 4 ngày để đặt kính/cảm ứng về thay (thời gian thay đã trả lời trước đó)


Hãy bình luận đầu tiên

Comment on this FAQ

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*