Khi nào thì ép kính điện thoại ?


Khi màn hình điện thoại bị nứt phía ngoài, phần hiển thị vẫn hoạt động bình thường, không sọc màn, không nhoè màn hình không đổ mực đen hoặc loang màu, cảm ứng vẫn nhạy như cũ, chúng ta có thể ép kính điện thoại


Hãy bình luận đầu tiên

Comment on this FAQ

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*