Khi nào thì ép cảm ứng màn hình điện thoại ?


Khi màn hình điện thoại bị nứt phía ngoài và liệt luôn cảm ứng, phần hiển thị vẫn hoạt động bình thường, không sọc màn, không nhoè màn hình không đổ mực đen hoặc loang màu, và thị trường có bán cảm ứng (không phải kính) chúng ta có thể ép cảm ứng điện thoại


Hãy bình luận đầu tiên

Comment on this FAQ

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*