Unlock LG K371 tại Nha Trang


Nhận unlock mở mạng LG K371 xách tay Mỹ lock nhà mạng AT&T tại Nha Trang lấy ngay
04b Trịnh Phong, Phước Tiến, TP Nha Trang, 04b Trịnh Phong, Phước Tiến, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa, Việt Nam
Cellphone 0907.62.3999 0973.29.6060

z576018538218_026a0c93485dc5c70d560f0eb36acb84cf7d8.jpg
z576161613715_3d2cdeb462ea3ecf6965acff6a645783d569d.png
z576164343649_ec40a5a2895c6c55ed6b448c7ff25944527af.png
z576167325297_ffebed791894a2a603065a17c5c923f5c0b68.jpg
z576167339538_1b1899b17ca9a322a36cff8dbf382c85afd44.jpg

Checking data…OK
Platform: LG Qualcomm
Selected port: COM17
Selected model: K371
Reading info…
Model ID: LG-K371
IMEI: 354885-07-616764-8
Android version: 6.0
Battery level: 24%
SW Version: K37110h
Mode: Normal
Firmware compiled date: Feb 14 2016
Firmware compiled time: 23:00:00
Firmware released date: Jul 15 2016
Firmware released time: 20:09:12
SW Version: MPSS.JO.1.0.c5.7-00014-M8909EAAAANVZM-1.44108.1
IMEI: 354885-07-616764-8
SPC: 000000
Unlocking…
Reading QCN…
Send SPC…OK
Reading Mobile Property…OK
Reading Feature Mask…OK
Reading Roaming List 0…OK
Reading NV_Numbered Items…OK
Reading NV_Numbered SIM1 Items…OK
Reading NV_Numbered SIM2 Items…OK
Reading NV Items…OK
Reading EFS…OK
Reading Provisioning Items…OK
Reading QCN done!
Backup saved to “K371_354885076167648_04-02-2017_13-37-59.qcn”
Do you want to create security backup?
Switching to Download mode…OK
Initializing flash…OK
Reading partitions…OK
Reading security area…OK
Backup saved to “K371_354885076167648_04-02-2017_13-42-05.SEC”
Switching to Normal mode…
Found model LGK371AT:    ÿh    `U at port COM17
Writing security area…OK
Rebooting phone…
Found model LGK371AT:    ÿh    `U at port COM17
Phone successfully unlocked!
Please, reboot the phone manually.
Performed by 2.5.7 Software version.

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*