Trang chủ » Unlock » Mở mạng Samsung t919

Mở mạng Samsung t919


Cable C450 from Octopus

[/URL] Selected model: T919
Selected port: COM3 Z3X BOX Serial Port
Selected port speed: 115200
Searching Samsung modem… not found
Checking phone on COM3
Reading phone info…
Model: SGH-T919
Country code: ¹Ì±¹/T-MOBILE
Cal date: 2008-09-22
Factory SW: UVHI5
Unique number: 70420000323669
Memory phone: KAV00500FM(T919)
Reading IMEI… OK
IMEI: 35432****209395
Phone S/N:
Build: M6290A-KPMZL-1.2.003503T
Done with Samsung Tool v.16.1

Selected model: T919
Selected port: COM3 Z3X BOX Serial Port
Selected port speed: 115200
Reading phone info… OK
Model: SGH-T919
Country code: ¹Ì±¹/T-MOBILE
Cal date: 2008-09-22
Factory SW: UVHI5
Unique number: 70420000323669
Memory phone: KAV00500FM(T919)
Phone S/N:
Reading IMEI… OK
IMEI: 35432****209395
Build: M6290A-KPMZL-1.2.003503T
Reading sysinfo… OK
Calculating… OK
Please wait, calculating codes… OK (time – 00:00:31)
Freeze code: 03708259
NET lock: #7465625*638*59151363#
Sub lock: #7465625*782*00000000#
SP lock: #7465625*77*00000000#
CP lock: #7465625*27*00000000#
For check lock status: *#7465625#
Done with Samsung Tool v.16.1

Selected model: T919
Selected port: COM3 Z3X BOX Serial Port
Selected port speed: 115200
Reading phone info… OK
Model: SGH-T919
Country code: ¹Ì±¹/T-MOBILE
Cal date: 2008-09-22
Factory SW: UVHI5
Unique number: 70420000323669
Memory phone: KAV00500FM(T919)
Phone S/N: R6VQ908883
Reading IMEI… OK
IMEI: 354321020209195
Build: M6290A-KPMZL-1.2.003503T
Reading sysinfo… OK
Calculating… OK
Writing sysinfo… OK
Reseting…
Unlock done
Done with Samsung Tool v.16.1

Comments

comments


Khuyến nghị

Samsung Galaxy Note9 gây bất ngờ tại Việt Nam với giá tốt hơn dự kiến gần 2 triệu cùng nhiều ưu đãi khủng

Samsung Galaxy Note9 gây bất ngờ tại Việt Nam với giá tốt hơn dự kiến gần 2 triệu cùng nhiều ưu đãi khủng

Chỉ ít ngày sau khi được giới thiệu tại New York, Mỹ, hôm nay Samsung đã giới thiệu Galaxy Note9 tại thị trường Việt Nam với mức giá cùng các ưu đãi gây bất ngờ so với các thông tin lộ ra trước đó.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *