Xóa tài khoản google LG V10 tại Nha Trang lấy liền

Xóa tài khoản google LG V10 tại Nha Trang lấy liền

Unlock xác minh tài khoản google LG V10  H901 tại Nha Trang, ngồi chờ lấy, giá phải chăng.

Liên hệ 0907.62.3999 – 0973.29.6060

Địa chỉ: Quỳnh An mobile, 342 Lê Hồng Phong, P Phước Hải, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

 

 

1 vài hình ảnh khi nhận máy làm thực tế tại Quỳnh An mobile

Xóa tài khoản Google cho LG V10 tại Nha Trang bằng thiết bị chuyên dụng, chờ lấy ngay.
Xóa tài khoản Google cho LG V10 tại Nha Trang bằng thiết bị chuyên dụng, chờ lấy ngay.
Xóa tài khoản Google cho LG V10 tại Nha Trang bằng thiết bị chuyên dụng, chờ lấy ngay.
Xóa tài khoản Google cho LG V10 tại Nha Trang bằng thiết bị chuyên dụng, chờ lấy ngay.
Xóa tài khoản Google cho LG V10 tại Nha Trang bằng thiết bị chuyên dụng, chờ lấy ngay.
Xóa tài khoản Google cho LG V10 tại Nha Trang bằng thiết bị chuyên dụng, chờ lấy ngay.
Xóa tài khoản Google cho LG V10 tại Nha Trang bằng thiết bị chuyên dụng, chờ lấy ngay.
Xóa tài khoản Google cho LG V10 tại Nha Trang bằng thiết bị chuyên dụng, chờ lấy ngay.
Sau khi xóa tài khoản google cho LG V10 thì mọi chức năng hoạt động bình thường, không bị khóa lại
Sau khi xóa tài khoản google cho LG V10 thì mọi chức năng hoạt động bình thường, không bị khóa lại
Sau khi xóa tài khoản google cho LG V10 thì mọi chức năng hoạt động bình thường, không bị khóa lại
Sau khi xóa tài khoản google cho LG V10 thì mọi chức năng hoạt động bình thường, không bị khóa lại
Sau khi xóa tài khoản google cho LG V10 thì mọi chức năng hoạt động bình thường, không bị khóa lại
Sau khi xóa tài khoản google cho LG V10 thì mọi chức năng hoạt động bình thường, không bị khóa lại

 

 

Cập nhật file đầy đủ 4 file samsung 2016 A3, A5, A7, E5..

Tổng hợp các file đầy đủ dùng để repair máy tại Quỳnh An Mobile.

SM-310E

E:\DROID\CAC DONG DIEN THOAI\SM-130E\G130EXXU0AOC1_OXE0AOB1_v4.4.2_Repair_Firmware

AP_G130EXXU0AOC1_CL4427826_QB4313065_REV02_user_low_ship_.tar.md5
BL_G130EXXU0AOC1_CL4427826_QB4313065_REV02_user_low_ship.tar.md5
CSC_OXE_G130EOXE0AOB1_CL4147741_QB4173283_REV02_user_low_ship.tar.md5
MODEM_G130EXAU0AOB1_REV00_CL_1859117.tar.md5
YOUNG2DS2G_SWA_OPEN_HWREV02.pit

SM-A300F

E:\DROID\CAC DONG DIEN THOAI\SM-A300F\A300FU_XXU1ANL5_DDX1ANL9

A3ULTE_EUR_OPEN_HIDDEN220MB.pit
AP_A300FUXXU1ANL5_CL3432073_QB3242300_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
BL_A300FUXXU1ANL5_CL3432073_QB3242300_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A300FUXXU1ANL5_CL3432073_QB3242300_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_DDX_A300FUDDX1ANL9_CL3544529_QB3295946_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5

\SM-A300F\A300FXXU1ANKC_OXY1ANKC_Repair_Firmware.zip
2014-12-26 20:39        Folder        Folder  A300FXXU1ANKC_OXY1ANKC
A3LTE_EUR_OPEN.pit
AP_A300FXXU1ANKC_CL235220_QB2934160_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
BL_A300FXXU1ANKC_CL235220_QB2934160_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A300FXXU1ANKC_CL235220_QB2934160_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OXY_A300FOXY1ANKC_CL235220_QB2934160_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
#
# Total                   Size        Packed  Files
#                   1206799041     658182224  6

\SM-A300F\A300FXXU1AOB8_OXY1AOB8_Repair_Firmware.zip
2015-03-18 01:38        Folder        Folder  A300FXXU1AOB8_OXY1AOB8
A3LTE_EUR_OPEN.pit
AP_A300FXXU1AOB8_CL417614_QB4179553_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
BL_A300FXXU1AOB8_CL417614_QB4179553_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A300FXXU1AOB8_CL417614_QB4179553_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OXY_A300FOXY1AOB8_CL417614_QB4179553_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
#
# Total                   Size        Packed  Files
#                   1175556801     637448751  6

\SM-A300F\A300FXXU1AOC1_OLB1AOC1_Repair_Firmware.zip
2015-04-17 13:40        Folder        Folder  A300F_XXU1AOC1_OLB1AOC1
A3LTE_EUR_OPEN.pit
AP_A300FXXU1AOC1_CL200223_QB4242565_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
BL_A300FXXU1AOC1_CL200223_QB4242565_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A300FXXU1AOA7_CL200223_QB3636594_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OLB_A300FOLB1AOC1_CL200223_QB4234829_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
#
# Total                   Size        Packed  Files
#                   1183267521     646567693  6

SM-A300G

\SM-A300G\A300GDXU1AOA4_OLC1AOA1_Repair_Firmware.zip
2015-02-02 08:30        Folder        Folder  A300GDXU1AOA4_OLC1AOA1
A3LTE_SEA_XSO.pit
AP_A300GDXU1AOA4_CL373844_QB3847493_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
BL_A300GDXU1AOA4_CL373844_QB3847493_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A300GDXU1AOA1_REV00_CL_1827931.tar.md5
CSC_OLC_A300GOLC1AOA1_CL367820_QB3792334_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
#
# Total                   Size        Packed  Files
#                   1169699488     639631892  6

SM-A300H

E:\DROID\CAC DONG DIEN THOAI\SM-A300H\4files.pit.A300HXXU1AOAE_OXY1AOAE_Repair_Firmware.zip
2015-02-09 18:18        Folder        Folder  A300H_XXU1AOAE_OXY1AOAE
A33G_EUR_OPEN.pit
AP_A300HXXU1AOAE_CL366112_QB3773624_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
BL_A300HXXU1AOAE_CL366112_QB3773624_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CP_A300HXXU1AOAE_CL366112_QB3773624_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
CSC_OXY_A300HOXY1AOAE_CL366112_QB3773624_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
#
# Total                   Size        Packed  Files
#                   1185817281     647246600  6

 

#  Archive E:\DROID\CAC DONG DIEN THOAI\SM-A300H\SM-A300H QCN.rar
SM-A300H_MPSS.DPM.1.0.c7.1-00085-M8916EAAAANVZM-1_21-6-2015_1-16-55.qcn
#
# Total                   Size        Packed  Files
#                       377856         35687  1

 

#  Archive E:\DROID\CAC DONG DIEN THOAI\SM-A300H\SM-A300HXXU1ANKC_OXE1ANJ1_OXY1ANKC RF.rar
SM-A300HXXU1ANKC_OXE1ANJ1_OXY1ANKC RF\A33G_EUR_OPEN.pit
SM-A300HXXU1ANKC_OXE1ANJ1_OXY1ANKC RF\AP_A300HXXU1ANKC_CL235220_QB2935324_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
SM-A300HXXU1ANKC_OXE1ANJ1_OXY1ANKC RF\BL_A300HXXU1ANKC_CL235220_QB2935324_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
SM-A300HXXU1ANKC_OXE1ANJ1_OXY1ANKC RF\CP_A300HXXU1ANKC_CL235220_QB2935324_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
SM-A300HXXU1ANKC_OXE1ANJ1_OXY1ANKC RF\CSC_OXE_A300HOXE1ANJ1_CL211949_QB2712176_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
SM-A300HXXU1ANKC_OXE1ANJ1_OXY1ANKC RF\CSC_OXY_A300HOXY1ANKC_CL235220_QB2935324_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
SM-A300HXXU1ANKC_OXE1ANJ1_OXY1ANKC RF
#
# Total                   Size        Packed  Files
#                   1249714991     613538493  7

SM-A300X

#  Archive E:\DROID\CAC DONG DIEN THOAI\SM-A300X\4files.pit.A300XUXXU1ANL2_PAP1ANL2_Repair_Firmware.zip
A300XU_XXU1ANL2_PAP1ANL2
A300XU_XXU1ANL2_PAP1ANL2\A3ULTE_EUR_LDU.pit
A300XU_XXU1ANL2_PAP1ANL2\AP_A300XUXXU1ANL2_LLK_CL3432061_QB3240694_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
A300XU_XXU1ANL2_PAP1ANL2\BL_A300XUXXU1ANL2_LLK_CL3432061_QB3240694_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
A300XU_XXU1ANL2_PAP1ANL2\CP_A300XUXXU1ANL1_LLK_CL3432061_QB3182251_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
A300XU_XXU1ANL2_PAP1ANL2\CSC_PAP_A300XUPAP1ANL2_LLK_CL3432061_QB3240694_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
#
# Total                   Size        Packed  Files
#                   3127403548    2110885432  6

 

#  Archive E:\DROID\CAC DONG DIEN THOAI\SM-A300X\A300XZXXU1ANL2_PAP1ANL2_Repair_Firmware.zip
A300XZ_XXU1ANL2_PAP1ANL2
A300XZ_XXU1ANL2_PAP1ANL2\A3LTE_EUR_LDU.pit
A300XZ_XXU1ANL2_PAP1ANL2\AP_A300XZXXU1ANL2_LLK_CL311631_QB3343791_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
A300XZ_XXU1ANL2_PAP1ANL2\BL_A300XZXXU1ANL2_LLK_CL311631_QB3343791_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
A300XZ_XXU1ANL2_PAP1ANL2\CP_A300XZXXU1ANL2_LLK_CL311631_QB3343791_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
A300XZ_XXU1ANL2_PAP1ANL2\CSC_PAP_A300XZPAP1ANL2_LLK_CL311631_QB3343791_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
#
# Total                   Size        Packed  Files
#                   2583812821    1833185478  6

 

#  Archive E:\DROID\CAC DONG DIEN THOAI\SM-A300X\A300XZXXU1ANL2_PAP1ANL2_Repair_Firmware_2.zip
A300XZ_XXU1ANL2_PAP1ANL2
A300XZ_XXU1ANL2_PAP1ANL2\A3LTE_EUR_LDU.pit
A300XZ_XXU1ANL2_PAP1ANL2\AP_A300XZXXU1ANL2_LLK_CL311631_QB3343791_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
A300XZ_XXU1ANL2_PAP1ANL2\BL_A300XZXXU1ANL2_LLK_CL311631_QB3343791_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
A300XZ_XXU1ANL2_PAP1ANL2\CP_A300XZXXU1ANL2_LLK_CL311631_QB3343791_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
A300XZ_XXU1ANL2_PAP1ANL2\CSC_PAP_A300XZPAP1ANL2_LLK_CL311631_QB3343791_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
#
# Total                   Size        Packed  Files
#                   2583812821    1833185478  6

 

 

 

SM-A500F

 

2015-12-30 23:53    1175762381    1175762381  A500FUXXU1ANL6_OXA1ANL5_Repair_Firmware.zip
#  Archive A500FUXXU1ANL6_OXA1ANL5_Repair_Firmware.zip
A500FU_XXU1ANL6_OXA1ANL5
A500FU_XXU1ANL6_OXA1ANL5\A5ULTE_EUR_OPEN.pit
A500FU_XXU1ANL6_OXA1ANL5\AP_A500FUXXU1ANL6_CL3550082_QB3324062_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
A500FU_XXU1ANL6_OXA1ANL5\BL_A500FUXXU1ANL6_CL3550082_QB3324062_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
A500FU_XXU1ANL6_OXA1ANL5\CP_A500FUXXU1ANL5_CL3550082_QB3303872_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
A500FU_XXU1ANL6_OXA1ANL5\CSC_OXA_A500FUOXA1ANL5_CL3550082_QB3303872_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
#
# Total                   Size        Packed  Files
#                   1175762381    1175762381  1

 

 

2015-12-30 13:24    1252592981    1252592981  A500FUXXU1AOB4_DDX1AOB2_Repair_Firmware.zip
#  Archive A500FUXXU1AOB4_DDX1AOB2_Repair_Firmware.zip
A500FU_XXU1AOB4_DDX1AOB2
A500FU_XXU1AOB4_DDX1AOB2\A5ULTE_EUR_OPEN_HIDDEN220M.pit
A500FU_XXU1AOB4_DDX1AOB2\AP_A500FUXXU1AOB4_CL4312036_QB4183665_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
A500FU_XXU1AOB4_DDX1AOB2\BL_A500FUXXU1AOB4_CL4312036_QB4183665_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
A500FU_XXU1AOB4_DDX1AOB2\CP_A500FUXXU1AOB4_CL4312036_QB4183665_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
A500FU_XXU1AOB4_DDX1AOB2\CSC_DDX_A500FUDDX1AOB2_CL4269933_QB4143603_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
#
# Total                   Size        Packed  Files
#                   1252592981    1252592981  1

 

 

2015-12-29 15:06    1198565750    1198565750  A500FUXXU1AOB4_OXA1AOB1_v4.4.4_Repair_Firmware.zip
#  Archive A500FUXXU1AOB4_OXA1AOB1_v4.4.4_Repair_Firmware.zip
500FUXXU1AOB4_OXA1AOB1_v4.4.4_Repair_Firmware\A5ULTE_EUR_OPEN.pit
A500FUXXU1AOB4_OXA1AOB1_v4.4.4_Repair_Firmware\BL_A500FUXXU1AOB4_CL4312036_QB4183665_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
A500FUXXU1AOB4_OXA1AOB1_v4.4.4_Repair_Firmware\CP_A500FUXXU1AOB4_CL4312036_QB4183665_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
A500FUXXU1AOB4_OXA1AOB1_v4.4.4_Repair_Firmware\CSC_OXA_A500FUOXA1AOB1_CL4004591_QB3927683_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
A500FUXXU1AOB4_OXA1AOB1_v4.4.4_Repair_Firmware\AP_A500FUXXU1AOB4_CL4312036_QB4183665_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT_.tar.md5
A500FUXXU1AOB4_OXA1AOB1_v4.4.4_Repair_Firmware
#
# Total                   Size        Packed  Files
#                   1198565750    1198565750  1

 

Back to susutun
1file.pit.Galaxy.Prevail.LTE.Galaxy.Core.Prime.G360PVPU0ANL8_SPT0ANL8.zip
600.94 MB 23 0 2015-10-04 12:32:51
Description: ALL_SPT_G360PVPU0ANL8_G360PSPT0ANL8_CL314173_QB3361736_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 COREPRIMELTE_USA_SPR.pit
1file.pit.Note3.SM-N900V.5.0.N900VVRUEOF1_N900VVZWEOF1_VZW.rar
1.57 GB 22 0 2016-01-01 18:59:16
Description: ALL_VZW_N900VVRUEOF1_N900VVZWEOF1_CL4445722_QB5692972_REV03_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 SS_DL.dll HLTE_USA_VZW.pit, Size 4.02 KB…
1file.pit.Note5.SM-N920L.5.1.1.N920LKLU1AOHB_N920LLUC1AOHB_LUC.rar
1.79 GB 6 0 2016-01-06 01:52:31
1file.pit.Note5.SM-N920L.5.1.1.N920LKLU2AOJ2_N920LLUC2AOJ2_LUC.rar
1.81 GB 12 0 2016-01-03 05:23:39
Description: ALL_LUC_N920LKLU2AOJ2_N920LLUC2AOJ2_CL5947698_QB6555584_REV00_user_low_ship.tar.md5 NOBLELTE_KOR_OPEN.pit, Size 3.13 KB…
1file.pit.Note5.SM-N920P.5.1.1.N920PVPU1AOGD_N920PSPT1AOGD_SPR.rar
1.66 GB 10 0 2016-01-06 01:37:23
Description: ALL_SPT_N920PVPU1AOGD_N920PSPT1AOGD_CL5377588_QB5685818_REV00_user_low_ship.tar.md5 N920P_1AOGD_USA_SPR.pit, Size 3.39 KB…
1file.pit.Note5.SM-N920R4.5.1.1.N920R4TYU1AOGE_N920R4USC1AOGE_USC.rar
1.63 GB 5 0 2016-01-06 01:18:26
Description: ALL_USC_N920R4TYU1AOGE_N920R4USC1AOGE_CL5377588_QB5711392_REV00_user_low_ship.tar.md5 N920R4_1AOGE_USA_USC.pit, Size 3.26 KB…
1file.pit.Note5.SM-N920T.5.1.1.N920TUVU1BOH6_N920TTMB1BOH6_TMB.rar
1.71 GB 12 0 2016-01-05 06:22:15
Description: ALL_TMB_N920TUVU1BOH6_N920TTMB1BOH6_CL5556672_QB6150999_REV00_user_low_ship.tar.md5 N920T_1AOGE_USA_TMO.pit, Size 3.00 KB…
1file.pit.Note5.SM-N920T.5.1.1.N920TUVU2COI5_N920TTMB2COI5_TMB.rar
1.71 GB 12 0 2016-01-03 04:43:15
Description: ALL_TMB_N920TUVU2COI5_N920TTMB2COI5_CL5556672_QB6365044_REV00_user_low_ship.tar.md5 NOBLELTE_USA_TMO.pit, Size 3.00 KB…
1file.pit.S5.5.0.G900L.G900LKLU1BOI1_G900LLUC1BOI1_LUC.rar
1.51 GB 7 0 2015-12-28 04:02:41
Description: G900L_1BOI1_KOR_OPEN.pit 4.14 KB ALL_LUC_G900LKLU1BOI1_G900LLUC1BOI1_CL5726550_QB6182193_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
1file.pit.S6.Edge+.SM-G928T.5.1.1.G928TUVU2COI5_G928TTMB2COI5_TMB.rar
1.66 GB 2 0 2016-01-01 19:31:21
Description: ZENLTE(G928T)_USA_TMO.pit, Size 3.00 KB… ALL_TMB_G928TUVU2COI5_G928TTMB2COI5_CL5556672_QB6365059_REV00_user_low_ship.tar.md5
2file.Galaxy.I8250ZMLJ1_CHMLJ1Pass-educells08.rar
209.13 MB 13 0 2015-10-15 16:52:07
Description: CSC_GT-I8250CHMLJ1.tar.md5 (4.68 MB) I8250_BIN_I8250ZMLJ1_user_1202542_REV02.tar.md5 (399.27 MB)
2file.pit.Galaxy.Ace.2.I8160XXLK6_OXELF1Pass-educells08.rar
420.38 MB 44 0 2015-10-15 16:30:31
Description: GT-I8160_EUR_XX_4G.pit (2.98 KB) CODE_GT-I8160_I8160XXLK6_CL1211243_REV00_user_SEC_KEY_LK6_4G.tar.md5 (590.30 MB) CSC_GT-I8160-MULTI-CSC-OXELF1_SEC_KEY_4G.tar.md5 (140.21 MB)
2file.pit.Galaxy.S.Advance.GT-I9070.XXLD1_SERLD1_8GPass-educells08.rar
476.34 MB 28 0 2015-10-07 15:45:58
Description: GT-I9070_EUR_XX_8G_20111220_KL6.pit (2.98 KB) GT-I9070_EUR_XX_16G_20111228_KL8.pit (2.98 KB) GT-I9070_CHN_CHN_8G.pit (2.98 KB) GT-I9070_CHN_CHN_16G.pit (2.98 KB) CODE_GT-I9070_I9070XXLD1_CL1067329_REV00_user_SEC_KEY_LD1_8G.tar.md5 (597.86 MB) CSC_GT-I9070_I9070XXLD1_CL1067329_REV00_user_SEC_KEY-CSC-SER_LD1_8G.tar.md5 (209.74 MB)
2file.pit.Galaxy.S.Advance.GT-I9070XXLD1_SERLD1_16GPass-educells08.rar
476.34 MB 32 0 2015-10-07 15:49:30
Description: GT-I9070_EUR_XX_8G_20111220_KL6.pit (2.98 KB) GT-I9070_EUR_XX_16G_20111228_KL8.pit (2.98 KB) GT-I9070_CHN_CHN_8G.pit (2.98 KB) GT-I9070_CHN_CHN_16G.pit (2.98 KB) CODE_GT-I9070_I9070XXLD1_CL1067329_REV00_user_SEC_KEY_LD1_16G.tar.md5 (601.35 MB) CSC_GT-I9070_I9070XXLD1_CL1067329_REV00_user_SEC_KEY-CSC-SER_LD1_16G.tar.md5 (209.74 MB)
2file.pit.Galaxy.S.Advance.GT-I9070ZCLP9_CHNLP9Pass-educells08.rar
541.74 MB 39 0 2015-10-07 15:52:27
Description: GT-I9070_EUR_XX_8G_20111220_KL6.pit (2.98 KB) GT-I9070_EUR_XX_16G_20111228_KL8.pit (2.98 KB) GT-I9070_CHN_CHN_8G.pit (2.98 KB) GT-I9070_CHN_CHN_16G.pit (2.98 KB) CODE_I9070ZCLP9_987363_REV00_user_low_ship.tar.md5 (605.19 MB) CSC_CHN_I9070CHNLP9_987363_REV00_user_low_ship.tar.md5 (309.06 MB)
2file.pit.Galaxy.S3.Mini.I8190XXALK6_OXAALK6Pass-educells08.rar
557.73 MB 20 0 2015-10-15 16:44:48
Description: i8190_Goldenxx.pit CODE_I8190XXALK6_538576_REV00_user_low_ship.tar.md5 (968.80 MB) CSC_OXA_I8190OXAALK6_538576_REV00_user_low_ship.tar.md5 (106.29 MB) goldenxx.pit (3.50 KB)
2file.pit.Samsung.Galaxy.Beam.I8530XXLEA_DBTLE3_8GPass-educells08.rar
335.98 MB 27 0 2015-10-15 15:30:36
Description: GT-I8530_EUR_XX_8G.pit (2.98 KB) CODE_GT-I8530_I8530XXLEA_CL1124558_REV00_user_SEC_KEY_LEA_8G.tar.md5 (625.31 MB) CSC_GT-I8530-CSC-DBTLE3_SEC_KEY_8G.tar.md5 (44.34 MB)
2file.S.3.Mini.I8190-sst.rar
694.54 MB 31 0 2015-10-18 20:38:00
Description: CODE_I8190XXAMA2_809600_REV00_user_low_ship.rar, Size 481.20 MB. CSC_OXE_I8190OXEAMA1_800680_REV00_user_low_ship.rar, Size 106.89 MB CSC_OJV_I8190OJVAMC3_1096943_REV00_user_low_ship.rar, Size 106.45 MB…
2files.pit.Galaxy.Ace.2.I8160L.4.1.2.Thailand.rar
438.25 MB 35 0 2015-09-24 11:55:23
Description: GT-I8160L/V.DCME1 Odin3_v1.85.exe (416.50 KB) CODE_I8160LDCME1_1106830_REV00_user_low_ship.tar.md5 (587.26 MB) CSC_THL_I8160LTHLME1_1106830_REV00_user_low_ship.tar.md5 (248.20 MB) GT-I8160_EUR_XX_4G.pit (2.98 KB) credit http://www.tsar3000.com/Joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=601:samsung-i8160-i8160l-i8160p-galaxy-ace-2-firmwares&catid=55:samsung&Itemid=82
2files.pit.Galaxy.S3.Mini.GT-I8190N.4.1.2.rar
622.08 MB 48 0 2015-09-24 10:53:53
Description: goldenxx_nfc.pit (3.50 KB) Odin3.03.zip (468.70 KB) Odin3.ini (775.00 B) Odin3_v3.03.exe (954.50 KB) SAMSUNG_USB_Driver_for_Mobile_Phones_v1_4_4_0.exe (23.15 MB) tmax.dll (156.00 KB) zlib.dll (100.00 KB) V.DXAMB1.rar (598.08 MB) V.DXAMB1/CODE_I8190NDXAMB1_772084_REV00_user_low_ship.tar.md5 V.DXAMB1/CSC_QLB_I8190NQLBAMB1_772084_REV00_user_low_ship.tar.md5 credit http://www.tsar3000.com/Joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=759:samsung-gt-i8190-i8190l-i8190n-i8190t-galaxy-s-iii-mini-firmwares&catid=55:samsung&Itemid=82
3file.2pit.Galaxy.Note8.0.3G.WIFI.GT-N5100XXBMD1_OXABMC8Pass-educells08.rar
1.06 GB 17 0 2015-10-06 09:24:31
Description: kona3g.pit kona3g_chn.pit CODE_N5100XXBMD1_1048977_REV01_user_low_ship.tar.md5 (1.33 GB) CSC_OXA_N5100OXABMC8_1048977_REV01_user_low_ship.tar.md5 (284.44 MB) MODEM_N5100XXBMC8_REV08_CL1286533.tar.md5 (12.00 MB)
3file.2pit.Galaxy.Note8.0.3G.WIFI.GT-N5100XXBMD1_OXEBMC7Pass-educells08.rar
1.15 GB 42 0 2015-10-06 09:41:24
Description: CODE_N5100XXBMD1_1048977_REV01_user_low_ship.tar.md5 (1.33 GB) CSC_OXE_N5100OXEBMC7_1048977_REV01_user_low_ship.tar.md5 (369.01 MB) MODEM_N5100XXBMC8_REV08_CL1286533.tar.md5 (12.00 MB) kona3g.pit kona3g_chn.pit
3file.3pit.Galaxy.Note.N7000XXLSZ_OXELS7_4.1.2.rar
1.03 GB 62 0 2015-10-03 01:21:12
Description: CODE_N7000XXLSZ_906407_REV02_user_low_ship.tar.md5 (1.09 GB) CSC_OXE_N7000OXELS7_975051_REV00_user_low_ship.tar.md5 (483.85 MB) Free Samsung Support.url (113.00 B) MODEM_N7000XXLSO_REV_05_CL1240075.tar.md5 (12.00 MB) Q1_20110914_16GB.pit (1.96 KB) Q1_20110919_32GB.pit (1.96 KB) Q1_20111122_64GB.pit (1.96 KB)
3file.Galaxy.Tab.P1000BOJJ2_DTMJJ4.rar
527.45 MB 35 0 2015-10-03 01:16:57
Description: Free Samsung Support.url (113.00 B) GT-P1000-CSC-DTMJJ4.tar (355.31 MB) MODEM_P1000XXJID.tar (12.00 MB) P1000BOJJ2-REV03-ALL-CL618963.tar (319.19 MB)
3file.pit.Galaxy.S2.I9100XWLSD_VD2LSC_4.1.2.rar
801.11 MB 68 0 2015-10-03 05:02:08
Description: CODE_I9100XWLSD_889555_REV00_user_low_ship.tar.md5 (895.17 MB) CSC_VD2_I9100VD2LSC_889555_REV00_user_low_ship.tar.md5 (446.63 MB) Free Samsung Support.url (113.00 B) MODEM_I9100BULS1_REV_02_CL1221298.tar.md5 (12.00 MB) u1_02_20110310_emmc_EXT4.pit (1.96 KB)
3files.pit.Galaxy.Core.Duos.GT-I8262B.DCAMH1.4.1.2.rar
596.36 MB 23 0 2015-09-24 11:31:53
Description: Odin3_v3.04.zip (468.70 KB) GT-I8262B/V.DCAMH1 4.1.2/ ARUBA_SLIM_LTN_0125.pit (3.89 KB) CODE_I8262BDCAMH1_1382471_REV03_user_low_ship.tar.md5 (1.00 GB) CSC_THW_I8262BTHWAMF2_1250675_REV03_user_low_ship.tar.md5 (68.35 MB) MODEM_I8262BDCAMF2_1250675_REV03_user_low_ship.tar.md5 (19.51 MB) credit http://www.tsar3000.com/Joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=938:samsung-i8262-i8262b-galaxy-core-duos-firmwares&catid=55:samsung&Itemid=82
3files.pit.Galaxy.Core.Duos.I8262XXANB4_OLBBNB2.rar
719.05 MB 45 0 2015-09-29 05:31:33
Description: CODE_I8262XXANB4_1518199_REV03_user_low_ship_.tar.md5 (1.05 GB) CSC_OLB_I8262OLBBNB2_1518199_REV03_user_low_ship.tar.md5 (125.04 MB) MODEM_I8262DXANB2_1516383_REV03_user_low_ship.tar.md5 (19.51 MB)
4-file-Samsung-Note-3-with-pit-file-N9005XXUGBNL8-5.0-Lollipop.zip
1.10 GB 192 0 2015-02-15 12:26:04
4file-SamsungNote-3-SM-N900with-pit-file-N900XXUGBNL8_5.0-Lollipop.zip
1.13 GB 173 0 2015-02-16 10:58:25
4file-with-pit-S4.GT-I9500.ver5.0.1.Lollipop.zip
1.15 GB 149 0 2015-02-05 04:12:43
4file.1ops.Galaxy.Spica.GT-I5700DXJB3_OLBJB3Pass-educells08.rar
77.43 MB 11 0 2015-10-15 16:17:03
Description: I5700DXIL1_CL91520_Bootloader.tar (707.50 KB) I570EDXJB3_CL167223_Phone.tar (16.01 MB) I570EDXJB3_CL167345_PDA.tar (130.30 MB) I570EOLBJB3-CSC-CL167487-OLB.tar (4.13 MB) spica_jc3.ops (85.00 B)
4file.1ops.Galaxy.Spica.I5700DXJA1_OLBJA1Pass-educells08.rar
98.93 MB 18 0 2015-10-15 16:19:15
Description: I5700DXIL1_CL91520_Bootloader.tar (707.50 KB) I5700DXJA1-PDA-CL118595.tar (128.19 MB) I5700DXJA1_Phone.tar (16.01 MB) I5700OLBJA1-CSC-CL118595-OLB.tar (32.74 MB) spica_jc3.ops (85.00 B) spica_jc3.ops (85.00 B)
4file.1ops.Galaxy.Wonder.I8150ZSKI3_OZSKI3.AsiaPass-educells08.rar
278.15 MB 35 0 2015-10-15 16:24:36
Description: Ancora.ops (132.00 B) Ancora.ops (132.00 B) APBOOT_I8150ZSKI3_CL613004_REV00_user_low_ship_EMMC.tar.md5 (2.54 MB) SMD_CSC_GT-I8150-MULTI-CSC-OZSKI3_EMMC.smd.md5 (20.00 MB) SMD_MODEM_I8150ZSKI3_CL613004_REV00_user_low_ship_EMMC.smd.md5 (24.53 MB) SMD_PDA_I8150ZSKI3_CL613004_REV00_user_low_ship_EMMC.smd.md5 (551.60 MB)
4file.Galaxy.550.I5503JPJPA.zip
112.59 MB 18 0 2015-10-03 05:49:29
Description: BOOTLOADER_I5503JPJPA.tar.md5 I5503OJPJPB_CSC_OJP_CL1013331.tar.md5 MODEM_I5503JXJP5.tar.md5 PDA_I5503JPJPA_CL1013331.tar.md5 Free Samsung Support.url
4file.Galaxy.Ace.Plus.S7500XXLF1_ITVLG2_Italy_2.3.6.rar
234.80 MB 17 0 2015-09-29 12:12:22
Description: APBOOT_S7500XXLF1_CL1155215_REV05_user_low_true_EMMC.tar.md5 (960.09 KB) CODE_S7500XXLF1_CL1155215_REV05_user_low_true_EMMC_.tar.md5 (417.22 MB) GT-S7500-csc-ITVLG2.tar.md5 (22.51 MB) MODEM_S7500XXLF1_CL1155215_REV05_EMMC.tar.md5 (19.37 MB)
4file.Galaxy.Ace.S5830JPKA7.rar
136.19 MB 36 0 2015-10-02 11:52:19
Description: Free Samsung Support.url (113.00 B) APBOOT_S5830JPKA7_CL859445_REV03_user_low_true.tar.tar (1.88 MB) CODE_S5830JPKA7_CL859445_REV03_user_low_true.tar.tar (195.43 MB) CSC_S5830OJPKA7_CL859445_REV03_user_low_true.tar.tar (12.85 MB) MODEM_S5830JXKA3_CL838638_REV03.tar.tar (18.06 MB)
4file.Galaxy.Ace.Style.SM-G310HN.4.4.2.XXU0ANDA_4.4.2_UK.rar
481.44 MB 30 0 2015-10-18 18:57:22
Description: AP_G310HNXXU0ANDA_1447601_REV00_user_low_ship.tar.md5 (898.14 MB) BL_G310HNXXU0ANDA_1447601_REV00_user_low_ship.tar.md5 (1.58 MB) BOOTLOADER_G310HNXXU0ANDA_1447601_REV00_user_low_ship.tar.md5 (1.72 MB) CSC_O2U_G310HNO2U0AND2_1414704_REV00_user_low_ship.tar.md5 (57.34 MB)
4file.Galaxy.Express.2.G3815XXUAMJ1_VFGAMJ1.zip
1.00 GB 8 0 2015-10-04 15:18:18
Description: BOOTLOADER_G3815XXUAMJ1_1756122_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_VFG_G3815VFGAMJ1_1756122_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 MODEM_G3815XXUAMJ1_1756122_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 PLATFORM_G3815XXUAMJ1_1756122_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
4file.Galaxy.Fit.S5670DDKB1_ODDKA3_India.rar
124.41 MB 15 0 2015-10-02 11:56:54
Description: APBOOT_S5670DDKB1_CL914192_REV01_user_low_true.tar.md5 (1.89 MB) CODE_S5670DDKB1_CL914192_REV01_user_low_true.tar.md5 (201.69 MB) CSC_S5670ODDKA3_CL865393_REV01_user_low_true.tar.md5 (4.81 MB) Free Samsung Support.url (113.00 B) MODEM_S5670DDKA6_CL880681_REV01.tar.md5 (18.06 MB)
4file.Galaxy.Gio.S5660DXKP6.rar
122.07 MB 19 0 2015-10-02 12:01:57
Description: Free Samsung Support.url (113.00 B) APBOOT_S5660DXKP6_CL561540_REV03_user_low_true.tar.md5 (2.09 MB) CODE_S5660DXKP6_CL561540_REV03_user_low_true.tar.md5 (203.34 MB) GT-S5660-MULTI-CSC-OLBKP6.tar.md5 (2.53 MB) MODEM_S5660DXKP6_CL561540_REV03.tar.md5 (17.94 MB)
4file.Galaxy.Grand.2.DUOS.SM-G7102.4.3.OXE.XXUANB2.Russia.rar
951.41 MB 86 0 2015-10-18 19:21:09
Description: AP_G7102XXUANB2_2517037_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 (1.52 GB) BL_G7102XXUANB2_2517037_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 (6.69 MB) CP_G7102XXUAML5_2257034_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 (40.40 MB) CSC_OXE_G7102OXEANA1_2473589_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 (75.79 MB)
4file.Galaxy.Mega.6.3.I9200XXUCML1_SERCML3_Russia_4.2.2.rar
1.18 GB 28 0 2015-10-03 01:33:11
Description: BOOTLOADER_I9200XXUCML1_2250269_REV01_user_low_ship.tar.md5 (1.69 MB) CODE_I9200XXUCML1_2250269_REV01_user_low_ship.tar.md5 (1.67 GB) CSC_SER_I9200SERCML3_2209524_REV01_user_low_ship_.tar.md5 (137.76 MB) MODEM_I9200XXUCML1_2250269_REV01_user_low_ship.tar.md5 (47.77 MB)
4file.Galaxy.Note.4.SM-N910A.ATnT.N910AUCU1COC4.Android.5.0.1.zip
1.94 GB 46 0 2015-11-14 16:38:55
Description: BL_N910AUCU1COC4_CL4160876_QB4512549_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_N910AUCU1COC4_CL4160876_QB4512549_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_ATT_N910AATT1COC4_CL4160876_QB4512549_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 AP_N910AUCU1COC4_CL4160876_QB4512549_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
4file.Galaxy.NoteII.T889VVLALJ4_YVLALJ4_4.1.1.rar
759.49 MB 33 0 2015-09-29 11:05:55
Description: BOOTLOADER_T889VVLALJ4_283816_REV04_user_low_ship.tar.md5 (1.82 MB) CODE_T889VVLALJ4_283816_REV04_user_low_ship.tar.md5 (1.06 GB) CSC_YVL_T889VYVLALJ4_283816_REV04_user_low_ship.tar.md5 (51.43 MB) Free Samsung Support.url (113.00 B) MODEM_T889VVLALJ4_283816_REV04_user_low_ship.tar.md5 (45.21 MB)
4file.Galaxy.Pocket.2.Duos.G110BXXU0ANF5_G110BZTR0ANG2_4.4.2_Brazil_4Files.rar
496.81 MB 15 0 2015-11-27 18:26:28
Description: AP_G110BXXU0ANF5_1996043_REV04_user_low_ship.tar.md5 (876.50 MB) BL_G110BXXU0ANG1_2114285_REV04_user_low_ship.tar.md5 (3.34 MB) CP_G110BXXU0ANG1_2114285_REV04_user_low_ship.tar.md5 (8.44 MB) CSC_ZTR_G110BZTR0ANG2_2114285_REV04_user_low_ship.tar.md5 (87.92 MB)
4file.Galaxy.Pop.CDMA.SCH-i559_EB17.rar
135.73 MB 7 0 2016-01-03 02:58:15
Description: EUROPA_SCH-I559_v1.1.ops (99.00 B) I559_BOOTLOADER_EB17.tar (1.89 MB) I559_PDA_EB17.tar (227.61 MB) I559_PHONE_EB17.tar (21.04 MB)
4file.Galaxy.Pop.Plus.S5570IXXLF3_OXELB1_2.3.6.rar
105.32 MB 36 0 2015-10-02 12:35:17
Description: DefaultCalDataWithBoot_S5570IXXLF3_REV03.tar.md5 (270.08 KB) GT-S5570I-MULTI-CSC-OXELB1_RST.tar.md5 (1.98 MB) MODEM_S5570IXXLF3_REV03.tar.md5 (11.01 MB) PDA_S5570IXXLF3_REV03.tar.md5 (205.94 MB) Free Samsung Support.url (113.00 B)
4file.Galaxy.S.I9000BOJW6_DTMJW3.rar
239.55 MB 52 0 2015-10-03 05:38:02
Description: APBOOT_I9000BOJW6_CL1177078_REV03_user_low_ship.tar.md5 (2.13 MB) boot.bin.efused.smd (256.00 KB) CODE_I9000BOJW6_CL1177078_REV03_user_low_ship.tar.md5 (279.30 MB) Free Samsung Support.url (113.00 B) GT-I9000-CSC_EXT-DTMJW3.tar.md5 (81.77 MB) MODEM_I9000XXJW4_REV_00_CL1118084.tar.md5 (12.00 MB)
4file.Galaxy.S.II.I9100GJPKH8_OJPKG7_Arabic.rar
309.66 MB 29 0 2015-10-03 01:44:01
Description: APBOOT_I9100GJPKH8_CL532423_REVr07_user_low_ship.tar.md5 (2.12 MB) CODE_I9100GJPKH8_CL532423_REVr07_user_low_ship.tar.md5 (572.84 MB) Free Samsung Support.url (113.00 B) GT-I9100G-MULTI-CSC-OJPKG7.tar.md5 (38.20 MB) MODEM_I9100GDZKH5_REV_00_CL1054933.tar.md5 (12.00 MB)
4file.Galaxy.S2.I9100JPLPC_OJPLP9_Arabic_4.0.3.rar
325.73 MB 42 0 2015-10-03 04:57:58
Description: Free Samsung Support.url (113.00 B) GT-I9100-MULTI-CSC-OJPLP9.tar.md5 (17.50 MB) I9100_APBOOT_I9100JPLPC_CL537255_REV02_user_low_ship.tar.md5 (2.44 MB) I9100_CODE_I9100JPLPC_CL537255_REV02_user_low_ship.tar.md5 (574.17 MB) MODEM_I9100XXLPW_REV_02_CL1131641.tar.md5 (12.00 MB) Free Samsung Support.url (113.00 B)
4file.Galaxy.S6.Edge+.Android.5.1.1.G9280.ZCU1AOH3_G9280CHC1AOH3_CHC.zip
1.41 GB 32 0 2015-09-30 02:18:17
Description: BL_G9280ZCU1AOH3_CL5412543_QB5948452_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_G9280ZCU1AOH3_CL5412543_QB5948452_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_G9280ZCU1AOH3_CL5412543_QB5948452_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_CHC_G9280CHC1AOH3_CL5412543_QB5948452_REV00_user_low_ship.tar.md5
4file.Galaxy.Tab.S2.9.7.LTE.android5.0.2.T815.XXU1AOG9_T815BTU1AOG3_BTU.zip
1.28 GB 11 0 2015-09-30 03:07:04
Description: BL_T815XXU1AOG9_CL5356263_QB5722794_REV02_user_low_ship.tar.md5 AP_T815XXU1AOG9_CL5356263_QB5722794_REV02_user_low_ship.tar.md5 CP_T815XXU1AOG9_CL5356263_QB5722794_REV02_user_low_ship.tar.md5 CSC_BTU_T815BTU1AOG3_CL5376506_QB5853055_REV02_user_low_ship.tar.md5
4file.GalaxyTab4.10.1.3G.4.4.2.SM-T531.XXU1AND9_OJV1AND3Pass-educells08.rar
1.06 GB 21 0 2015-10-05 13:09:30
Description: AP_T531XXU1AND9_1293326_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 (1.73 GB) BL_T531XXU1AND9_1293326_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 (8.56 MB) CP_T531XXU1AND8_1293326_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 (40.46 MB) CSC_OJV_T531OJV1AND3_1291765_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 (113.32 MB)
4file.Note4.N910C.Android5.1.1.N910CXXU1COH4_N910COXA1COH4_XEO.zip
1.73 GB 29 0 2015-12-30 03:15:08
Description: BL_N910CXXU1COH4_CL5581916_QB5979668_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_N910CXXU1COH4_CL5581916_QB5979668_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_N910CXXU1COH4_1981333.tar.md5 CSC_OXA_N910COXA1COH4_CL5581916_QB5979668_REV00_user_low_ship.tar.md5
4file.Note4.N910K.Android5.1.1.N910KKTU1COI2_N910KKTC1COI2_KTC.zip
1.89 GB 13 0 2015-12-30 19:49:22
Description: BL_N910KKTU1COI2_CL5676775_QB6227506_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_N910KKTU1COI2_CL5676775_QB6227506_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_N910KKTU0COI1_CL5676775_QB6180819_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_KTC_N910KKTC1COI2_CL5676775_QB6227506_REV00_user_low_ship.tar.md5
4file.Note4.N910S.Android5.1.1.N910SKSU1COI2_N910SSKC1COI2_SKC.zip
1.98 GB 18 0 2015-12-30 20:50:05
Description: BL_N910SKSU1COI2_CL5676775_QB6227482_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_N910SKSU1COI2_CL5676775_QB6227482_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_N910SKSU0COI1_CL5676775_QB6180955_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_SKC_N910SSKC1COI2_CL5676775_QB6227482_REV00_user_low_ship.tar.md5
4file.Note5.SM-N9208.5.1.1.N9208XXU2AOJ5_N9208OLB2AOJ3_GLB.rar
1.73 GB 23 0 2016-01-03 06:30:02
Description: BL_N9208XXU2AOJ5_CL5943515_QB6596670_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_N9208XXU2AOJ5_CL5943515_QB6596670_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_N9208XXU2AOJ3_CL5943515_QB6752526_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_OLBP_N9208OLB2AOJ3_CL5943515_QB6560069_REV00_user_low_ship.tar.md5
4file.ops.Galaxy.551.I5510BOKP6_DTMKP2.rar
105.90 MB 9 0 2015-10-03 05:44:51
Description: APBOOT_I5510BOKP6_CL717520_REV03_user_low_true.tar.md5 (2.10 MB) CALLISTO_v1.0.ops (105.00 B) CODE_I5510BOKP6_CL717520_REV03_user_low_true.tar.md5 (193.35 MB) Free Samsung Support.url (113.00 B) GT-I5510-csc_ext-DTMKP2.tar.md5 (5.48 MB) MODEM_I5510XXKPK_CL646666_REV03.tar.md5 (17.84 MB)
4file.pit.A7.SM-A700H.5.0.2.A700HXXU1BOI4_A700HOLBU1BOI4_XXV.rar
1.36 GB 14 0 2016-01-01 19:19:54
Description: BL_A700HXXU1BOI4_CL5662359_QB6260898_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 AP_A700HXXU1BOI4_CL5662359_QB6260898_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_A700HXXU1BOI1_REV00_CL_1973908.tar.md5 CSC_OLB_A700HOLBU1BOI4_CL5662359_QB6260898_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 A73G_EUR_OPEN.pit, Size 4.27 KB…
4file.pit.A8.SM-A8000.Android.5.1.1.A8000ZCU2AOI3_A8000CHC2AOI3_CHC.rar
1.13 GB 10 0 2016-01-01 19:11:57
Description: BL_A8000ZCU2AOI3_CL5327022_QB6280694_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 AP_A8000ZCU2AOI3_CL5327022_QB6280694_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_A8000ZCU2AOI3_CL5327022_QB6280694_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_CHC_A8000CHC2AOI3_CL5327022_QB6280694_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 A8LTE_CHN_OPEN.pit, Size 4.14 KB…
4file.pit.A8.SM-A800F.5.1.1.A800FXXU1AOG9_A800FODD1AOG6_INS.rar
1.22 GB 7 0 2016-01-05 00:01:07
Description: BL_A800FXXU1AOG9_CL5369374_QB5689243_REV03_user_low_ship.tar.md5 AP_A800FXXU1AOG9_CL5369374_QB5689243_REV03_user_low_ship.tar.md5 MODEM_A800FXXU1AOG9_CL18033_QB3899382_SIGNED.tar.md5 CSC_ODD_A800FODD1AOG6_CL5437406_QB5723058_REV03_user_low_ship.tar.md5 A800F_1AOG9_A8ELTE_MEA_INS.pit, Size 3.52 KB…
4file.pit.A8.SM-A800F.5.1.1.A800FXXU1AOG9_A800FOLB1AOG9_MM1.rar
1.26 GB 7 0 2016-01-05 00:12:59
Description: BL_A800FXXU1AOG9_CL5369374_QB5689243_REV03_user_low_ship.tar.md5 AP_A800FXXU1AOG9_CL5369374_QB5689243_REV03_user_low_ship.tar.md5 MODEM_A800FXXU1AOG9_CL18033_QB3899382_SIGNED.tar.md5 CSC_OLB_A800FOLB1AOG9_CL5369374_QB5692307_REV03_user_low_ship.tar.md5 A800F_1AOG9_A8ELTE_MEA_MM1.pit, Size 3.52 KB…
4file.pit.A8.SM-A800F.5.1.1.A800FXXU1AOH4_A800FOLB1AOH1_XSP.rar
1.26 GB 11 0 2016-01-05 01:52:56
Description: BL_A800FXXU1AOH4_CL5679326_QB6105548_REV03_user_low_ship.tar.md5 AP_A800FXXU1AOH4_CL5679326_QB6105548_REV03_user_low_ship.tar.md5 MODEM_A800FXXU1AOH4_CL18033_QB3997937_SIGNED.tar.md5 CSC_OLB_A800FOLB1AOH1_CL5572091_QB5943523_REV03_user_low_ship.tar.md5 A800F_1AOH4_MEA_XSP.pit, Size 3.52 KB…
4file.pit.A8.SM-A800I.5.1.1.A800IXXU1AOJ1_A800IOJV1AOJ1.rar
1.14 GB 8 0 2016-01-01 18:30:48
Description: A8HPLTE_SEA_OPEN.pit AP_A800IXXU1AOJ1_CL5880483_QB6488331_REV00_user_low_ship.tar.md5 BL_A800IXXU1AOJ1_CL5880483_QB6488331_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_A800IXXU1AOJ1_CL61451_QB4085775_SIGNED.tar.md5 CSC_OJV_A800IOJV1AOJ1_CL5880483_QB6490428_REV00_user_mid_noship.tar.md5
4file.pit.A8.SM-A800I.A800IXXU1AOJ1_A800IOJV1AOJ1_5.1.1.zip
1.31 GB 6 0 2016-01-01 17:56:57
Description: A8HPLTE_SEA_OPEN.pit AP_A800IXXU1AOJ1_CL5880483_QB6488331_REV00_user_low_ship.tar.md5 BL_A800IXXU1AOJ1_CL5880483_QB6488331_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_A800IXXU1AOJ1_CL61451_QB4085775_SIGNED.tar.md5 CSC_OJV_A800IOJV1AOJ1_CL5880483_QB6490428_REV00_user_mid_noship.tar.md5
4file.pit.A8.SM-A800S.5.1.1A800SKSU1AOH1_A800SSKC1AOH1_SKC.rar
1.44 GB 6 0 2016-01-04 23:19:35
Description: BL_A800SKSU1AOH1_CL5692313_QB6123028_REV03_user_low_ship.tar.md5 AP_A800SKSU1AOH1_CL5692313_QB6123028_REV03_user_low_ship.tar.md5 CP_A800SKSU1AOH1_CL5692313_QB6123028_REV03_user_low_ship.tar.md5 CSC_SKC_A800SSKC1AOH1_CL5692313_QB6123028_REV03_user_low_ship.tar.md5 A800S_1AOH1_KOR_SKT.pit, Size 3.52 KB…
4file.pit.A8.SM-A800S.5.1.1A800SSKC1AOGB_A800SKSU1AOGB_SKC.rar
1.44 GB 8 0 2016-01-04 23:31:33
Description: BL_A800SKSU1AOGB_CL5470548_QB5767652_REV03_user_low_ship.tar.md5 AP_A800SKSU1AOGB_CL5470548_QB5767652_REV03_user_low_ship.tar.md5 CP_A800SKSU1AOGB_CL5470548_QB5767652_REV03_user_low_ship.tar.md5 CSC_SKC_A800SSKC1AOGB_CL5470548_QB5767652_REV03_user_low_ship.tar.md5 A800S_1AOGB_KOR_SKT.pit, Size 3.52 KB…
4file.pit.G7108V.4.3_CHM-G7108VZMUANK2.zip
1,001.80 MB 19 0 2015-08-23 18:32:04
Description: 2015�����������а���ȫ.url AP_G7108VZMUANK2_2799553_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_G7108VZMUANK2_2799553_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G7108VZMUANK2_2799553_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_CHM_G7108VCHMANK2_2799553_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 MS01LTE_EUR_OPEN_8G.pit ˢ���̳�.txt
4file.pit.Galaxy.A8.SM-A800F.A800FXXU1AOG7_ODD1AOG5_5.1.1.rar
1.11 GB 40 0 2015-10-02 05:37:43
Description: A8ELTE_MEA_OPEN.pit (3.52 KB) AP_A800FXXU1AOG7_CL5369374_QB5648373_REV03_user_low_ship.tar.md5 (2.42 GB) BL_A800FXXU1AOG7_CL5369374_QB5648373_REV03_user_low_ship.tar.md5 (2.44 MB) CSC_ODD_A800FODD1AOG5_CL5369374_QB5617160_REV03_user_low_ship_.tar.md5 (85.73 MB) Free Samsung Support.url (113.00 B) MODEM_A800FXXU1AOG6_CL18033_QB3886283_SIGNED.tar.md5 (31.85 MB)
4file.pit.Galaxy.Ace.NXT.G313HXXU0ANJ4_OXE0ANK1.zip
538.06 MB 12 0 2015-10-04 11:26:44
Description: AP_G313HXXU0ANJ4_2100235_REV04_user_low_ship.tar.md5 BL_G313HXXU0ANJ4_2100235_REV04_user_low_ship.tar.md5 CSC_OXE_G313HOXE0ANK1_2100235_REV04_user_low_ship.tar.md5 MODEM_G313HXXU0ANI3_REV04_CL_1741646.tar.md5 VIVALTO3G_EUR_OPEN.pit
4file.pit.Galaxy.Ace.NXT.G313HXXU0ANL5_OXE0ANL5.zip
544.43 MB 17 0 2015-10-04 11:47:29
Description: AP_G313HXXU0ANL5_CL2100235_QB3511224_REV04_user_low_ship.tar.md5 BL_G313HXXU0ANL5_CL2100235_QB3511224_REV04_user_low_ship.tar.md5 CP_G313HXXU0ANL4_CL2100235_QB3465910_REV04_user_low_ship.tar.md5 CSC_OXE_G313HOXE0ANL5_CL2100235_QB3511224_REV04_user_low_ship.tar.md5 VIVALTO3G_EUR_OPEN.pit
4file.pit.Galaxy.Ace.Style.G310HNXXU0ANJ1_OXX0ANJ1.zip
519.81 MB 16 0 2015-10-04 11:04:11
Description: AP_G310HNXXU0ANJ1_CL2955086_QB2574948_REV00_user_low_ship.tar.md5 BL_G310HNXXU0ANJ1_CL2955086_QB2574948_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_G310HNXXU0ANJ1_CL2955086_QB2574948_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_OXX_G310HNOXX0ANJ1_CL2966277_QB2597879_REV00_user_low_ship.tar.md5 HEATNFC3G_EUR_OPEN.pit
4file.pit.Galaxy.Ace4.LTE.G357FZXWU1ANI1_OXE1ANI2.zip
536.70 MB 7 0 2015-10-04 12:19:35
Description: AP_G357FZXWU1ANI1_130114_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_G357FZXWU1ANI1_130114_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G357FZXXU1ANHD_130114_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_OXE_G357FZOXE1ANI2_CL164493_QB2446713_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 HEATQLTE_EUR_OPEN.pit
4file.pit.Galaxy.Ace4.LTE.G357FZXXU1ANL1_DBT1AOA1.zip
556.18 MB 17 0 2015-10-04 12:24:39
Description: AP_G357FZXXU1ANL1_CL319495_QB3394093_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_G357FZXXU1ANL1_CL319495_QB3394093_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G357FZXXU1ANL1_CL319495_QB3394093_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_DBT_G357FZDBT1AOA1_CL348167_QB3624001_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 HEATQLTE_EUR_OPEN_HIDDEN50M.pit
4file.pit.Galaxy.Avant.G386TUVU1ANG6_TMB1ANG6.zip
941.93 MB 22 0 2015-10-04 14:27:07
Description: AFYONLTE_USA_TMO.pit AP_G386TUVU1ANG6_2052858_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_G386TUVU1ANG6_2052858_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G386TUVU1ANG6_2052858_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_TMB_G386TTMB1ANG6_2052858_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
4file.pit.Galaxy.Camera.GC100XXALJF_OLBALJB_4.1.1.rar
792.10 MB 7 0 2015-10-03 05:55:25
Description: camera.pit (2.47 KB) CODE_GC100XXALJF_413474_REV00_user_low_ship.tar.md5 (1014.04 MB) CSC_HOME_OLB_GC100OLBALJB_409864_REV00_user_low_ship.tar.md5 (112.08 MB) CSC_OLB_GC100OLBALJB_409864_REV00_user_low_ship.tar.md5 (112.08 MB) Free Samsung Support.url (113.00 B) MODEM_GC100XXALJG_REV01_CL1210642.tar.md5 (12.00 MB)
4file.pit.Galaxy.Chat.GT-B5330XWALI2_OLBABM2.RFpass-educells08.rar
418.57 MB 27 0 2015-10-05 09:46:15
Description: B5330 ss.jpg (341.62 KB) BOOT_B5330DXLH3_REV05.tar.md5 (210.06 KB) CODE_B5330XWALI2_1099803_REV05_user_low_ship.tar.md5 (755.64 MB) CSC_OLB_B5330OLBAMB2_1204321_REV05_user_low_ship.tar.md5 (77.64 MB) DefaultCalDataWithBoot_B5330DXLH3_REV05.tar.md5 (230.08 KB) MODEM_B5330DXLH3_REV05.tar.md5 (16.50 MB) SMD_B5330DXLH3_REV05.tar.md5 (16.73 MB) luisa_0623.pit (1.96 KB)
4file.pit.Galaxy.Core.LTE.G386FXXUANC2_OXEAND4.zip
849.18 MB 8 0 2015-10-04 13:50:39
Description: afyonlte.pit BOOTLOADER_G386FXXUANC2_2503481_REV000_user_low_ship.tar.md5 CODE_G386FXXUANC2_2503481_REV000_user_low_ship.tar.md5 CSC_OXE_G386FOXEAND4_2637092_REV000_user_low_ship.tar.md5 MODEM_G386FXXUANC2_2503481_REV000_user_low_ship.tar.md5
4file.pit.Galaxy.Core.LTE.G386FXXUANG1_OXXANG1.zip
838.64 MB 12 0 2015-10-04 14:01:14
Description: afyonlte.pit BOOTLOADER_G386FXXUANG1_2714410_REV000_user_low_ship.tar.md5 CODE_G386FXXUANG1_2714410_REV000_user_low_ship.tar.md5 CSC_OXX_G386FOXXANG1_2716432_REV000_user_low_ship.tar.md5 MODEM_G386FXXUANF1_2699999_REV000_user_low_ship.tar.md5
4file.pit.Galaxy.Core.LTE.G386UXXUANE6_OLBANE6.zip
863.20 MB 10 0 2015-10-04 14:58:23
Description: afyonlte.pit BOOTLOADER_G386UXXUANE6_2685517_REV000_user_low_ship.tar.md5 CODE_G386UXXUANE6_2685517_REV000_user_low_ship.tar.md5 CSC_OLB_G386UOLBANE6_2685517_REV000_user_low_ship.tar.md5 MODEM_G386UXXUANE6_2685517_REV000_user_low_ship.tar.md5
4file.pit.Galaxy.Core.Max.Duos.G5108.ZMU1ANJ1_CHM1ANJ1.zip
598.96 MB 7 0 2015-10-04 14:34:21
Description: AP_G5108ZMU1ANJ1_CL213530_QB2788406_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_G5108ZMU1ANJ1_CL213530_QB2788406_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G5108ZMU1ANJ1_CL213530_QB2788406_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_CHM_G5108CHM1ANJ1_CL213530_QB2788406_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 KLEOSLTE_CHN_CMCC.pit
4file.pit.Galaxy.Core.Max.Duos.G5108Q.ZCU1ANI5_CHC1ANI5.zip
521.42 MB 9 0 2015-10-04 14:42:30
Description: AP_G5108QZCU1ANI5_150170_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_G5108QZCU1ANI5_150170_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G5108QZCU1ANI5_150170_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_CHC_G5108QCHC1ANI5_150170_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 KLEOSLTE_CHN_OPEN.pit
4file.pit.Galaxy.Core.Prime.Duos.CDMA.G3609KEU1AOA1_CTC1AOA1.zip
598.50 MB 14 0 2015-10-04 13:15:36
Description: AP_G3609KEU1AOA1_CL343826_QB3597990_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_G3609KEU1AOA1_CL343826_QB3597990_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G3609KEU1AOA1_CL343826_QB3597990_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_CTC_G3609CTC1AOA1_CL343826_QB3597990_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 ROSSALTE_CHN_CTC.pit
4file.pit.Galaxy.Core.Prime.Duos.G3606ZNU1ANK1_CHU1ANK1.zip
511.90 MB 9 0 2015-10-04 12:57:37
Description: AP_G3606ZNU1ANK1_CL253849_QB2971007_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_G3606ZNU1ANK1_CL253849_QB2971007_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G3606ZNU1ANK1_CL253849_QB2971007_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_CHU_G3606CHU1ANK1_CL253849_QB2971007_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 ROSSALTE_CHN_CU.pit
4file.pit.Galaxy.Core.Prime.Duos.G3608ZMU1ANJ5_CHM1ANJ5.zip
561.34 MB 14 0 2015-10-04 13:09:41
Description: AP_G3608ZMU1ANJ5_CL194050_QB2682828_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_G3608ZMU1ANJ5_CL194050_QB2682828_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G3608ZMU1ANJ5_CL194050_QB2682828_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_CHM_G3608CHM1ANJ5_CL194050_QB2682828_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 ROSSALTE_CHN_CMCC.pit
4file.pit.Galaxy.Core.Prime.Duos.G360H.XXU0ANK6_OXE0ANK7_Russia_4.4.4.rar
446.08 MB 57 0 2015-10-02 08:31:33
Description: AP_G360HXXU0ANK6_CL257545_QB2996647_REV04_user_low_ship_.tar.md5 (858.66 MB) BL_G360HXXU0ANK6_CL257545_QB2996647_REV04_user_low_ship.tar.md5 (3.64 MB) CORE33G.pit (4.77 KB) CP_G360HXXU0ANK6_CL257545_QB2996647_REV04_user_low_ship.tar.md5 (9.05 MB) CSC_OXE_G360HOXE0ANK7_CL257545_QB2996647_REV04_user_low_ship.tar.md5 (27.28 MB)
4file.pit.Galaxy.Core.Prime.Duos.G360HUXXU0AOA1_OLB0AOA1.zip
508.70 MB 25 0 2015-10-02 09:26:47
Description: AP_G360HUXXU0AOA1_CL334714_QB3717671_REV04_user_low_ship.tar.md5 BL_G360HUXXU0AOA1_CL334714_QB3717671_REV04_user_low_ship.tar.md5 CORE33G.pit CP_G360HUXXU0ANL6_CL331203_QB3486549_REV04_user_low_ship.tar.md5 CSC_OLB_G360HUOLB0AOA1_CL334714_QB3717671_REV04_user_low_ship.tar.md5 md5_OLB_G360HUOLB0AOA1_CL334714_QB3717671_REV04_user_low_ship.tar
4file.pit.Galaxy.Core.Prime.Duos.G360HUXXU0AOB1_OLB0AOB1.zip
508.36 MB 49 0 2015-10-02 09:30:42
Description: AP_G360HUXXU0AOB1_CL388893_QB3961832_REV04_user_low_ship.tar.md5 G360HU_XXU0AOB1_OLB0AOB1/BL_G360HUXXU0AOB1_CL388893_QB3961832_REV04_user_low_ship.tar.md5 G360HU_XXU0AOB1_OLB0AOB1/CORE33G.pit G360HU_XXU0AOB1_OLB0AOB1/CP_G360HUXXU0ANL6_CL331203_QB3486549_REV04_user_low_ship.tar.md5 G360HU_XXU0AOB1_OLB0AOB1/CSC_OLB_G360HUOLB0AOB1_CL388893_QB3961832_REV04_user_low_ship.tar.md5 G360HU_XXU0AOB1_OLB0AOB1/md5_OLB_G360HUOLB0AOB1_CL388893_QB3961832_REV04_user_low_ship.tar
4file.pit.Galaxy.Core.Prime.Duos.G360HXXU0ANL2_OXE0ANL2.android.4.4.4.zip
478.92 MB 32 0 2015-10-02 08:54:10
Description: AP_G360HXXU0ANL2_CL321650_QB3409773_REV04_user_low_ship.tar.md5 BL_G360HXXU0ANL2_CL321650_QB3409773_REV04_user_low_ship.tar.md5 CORE33G.pit CP_G360HXXU0ANL2_CL321650_QB3409773_REV04_user_low_ship.tar.md5 CSC_OXE_G360HOXE0ANL2_CL321650_QB3409773_REV04_user_low_ship.tar.md5
4file.pit.Galaxy.Core.Prime.G360FXXU1AOA1_OXA1AOA1_4.4.4.rar
508.09 MB 26 0 2015-09-27 10:07:44
Description: AP_G360FXXU1AOA1_CL349679_QB3634756_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_.tar.md5 (990.12 MB) BL_G360FXXU1AOA1_CL349679_QB3634756_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 (10.32 MB) COREPRIMELTE_EUR_OPEN.pit (4.27 KB) CP_G360FXXU1AOA1_CL349679_QB3634756_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 (43.87 MB) CSC_OXA_G360FOXA1AOA1_CL349679_QB3634756_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 (16.17 MB
4file.pit.Galaxy.E5.Duos.E500H.XXU1ANLB_OXY1ANLB.zip
1,022.32 MB 42 0 2015-10-02 07:05:36
Description: AP_E500HXXU1ANLB_CL3702947_QB3492441_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_E500HXXU1ANLB_CL3702947_QB3492441_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_E500HXXU1ANLB_CL3702947_QB3492441_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_OXY_E500HOXY1ANLB_CL3702947_QB3492441_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 E53G_EUR_OPEN.pit
4file.pit.Galaxy.E5.Duos.E500HXXU1AOB3_OLB1AOB3.zip
1.14 GB 39 0 2015-10-02 07:11:19
Description: AP_E500HXXU1AOB3_CL4309191_QB4182919_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 E500H_XXU1AOB3_OLB1AOB3/BL_E500HXXU1AOB3_CL4309191_QB4182919_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 E500H_XXU1AOB3_OLB1AOB3/CP_E500HXXU1AOB2_CL4186916_QB4060652_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 E500H_XXU1AOB3_OLB1AOB3/CP_E500HXXU1AOB2_REV00_CL1889341_QB3605271.tar.md5 E500H_XXU1AOB3_OLB1AOB3/CSC_OLB_E500HOLB1AOB3_CL4309191_QB4183191_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 E500H_XXU1AOB3_OLB1AOB3/E53G_EUR_OPEN.pit
4file.pit.Galaxy.E7.Duos.E700HXXU1AOAB_OLB1AOA4.zip
1.06 GB 39 0 2015-10-02 07:24:23
Description: AP_E700HXXU1AOAB_CL3703532_QB3768710_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_E700HXXU1AOAB_CL3703532_QB3768710_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_E700HXXU1AOA5_CL3703532_QB3669342_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_OLB_E700HOLB1AOA4_CL3703532_QB3768710_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 E73G_EUR_OPEN.pit
4file.pit.Galaxy.Express.2.G3815XXUBMK5_OXXBMK2.zip
887.46 MB 8 0 2015-10-04 15:24:46
Description: BOOTLOADER_G3815XXUBMK5_2141322_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSB_signed_WILCOXLTE_ONEPIT_OPEN_130821.pit CSC_OXX_G3815OXXBMK2_2219409_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 MODEM_G3815XXUBMK5_2141322_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 PLATFORM_G3815XXUBMK5_2141322_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
4file.pit.Galaxy.Express.2.G3815XXUCNH1_VFGCNH1.zip
1.06 GB 13 0 2015-10-04 15:30:11
Description: AP_G3815XXUCNH1_2370796_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_G3815XXUCNH1_2370796_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G3815XXUCNH1_2370796_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_VFG_G3815VFGCNH1_2381788_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 WILCOXLTE_ONEPIT_Vodafone_130821.pit
4file.pit.Galaxy.Grand.Lite.GT-I9060XXUAML9_OXAAML9Pass-educells08.rar
754.71 MB 43 0 2015-10-08 15:46:53
Description: BOOTLOADER_I9060XXUAML9_2351705_REV02_user_low_ship.tar.md5 (1.42 MB) CODE_I9060XXUAML9_2351705_REV02_user_low_ship.tar.md5 (1.39 GB) CSC_OXA_I9060OXAAML9_2351705_REV02_user_low_ship.tar.md5 (32.71 MB) MODEM_I9060XXUAML9_2351705_REV02_user_low_ship.tar.md5 (17.26 MB) baffinlite.pit (3.49 KB)
4file.pit.Galaxy.Grand.Prime.DUOS.G530FZXXU1AOB5_OXE1AOB1.zip
571.83 MB 52 0 2015-10-04 15:54:39
Description: AP_G530FZXXU1AOB5_CL340512_QB4010895_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_G530FZXXU1AOB5_CL340512_QB4010895_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G530FZXXU1AOB1_CL340512_QB3928944_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_OXE_G530FZOXE1AOB1_CL340512_QB3928944_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 GRANDPRIMELTE_EUR_OPEN_HIDDEN50M.pit
4file.pit.Galaxy.Grand.Prime.DUOS.G530FZ_XXU1ANL7_OXX1ANL4.zip
562.76 MB 28 0 2015-10-04 15:50:32
Description: AP_G530FZXXU1ANL7_CL317414_QB3379585_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_G530FZXXU1ANL7_CL317414_QB3379585_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G530FZXXU1ANL7_CL317414_QB3379585_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_OXX_G530FZOXX1ANL4_CL327389_QB3452640_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 GRANDPRIMELTE_EUR_OPEN.pit
4file.pit.GALAXY.J1.SM-J100ML.J100ML_DXU0AOB3_OLC0AOB5.rar
497.71 MB 56 0 2015-10-02 06:14:33
Description: AP_J100MLDXU0AOB3_CL366995_QB4107924_REV01_user_low_ship.tar.md5 (926.91 MB) BL_J100MLDXU0AOB3_CL366995_QB4107924_REV01_user_low_ship.tar.md5 (3.64 MB) CSC_OLC_J100MLOLC0AOB5_CL366995_QB4171712_REV01_user_low_ship.tar.md5 (46.23 MB) J100ML_DXU0AOB3_OLC0AOB5/J13G.pit (4.77 KB) J100ML_DXU0AOB3_OLC0AOB5/MODEM_J100MLDXU0AOB4_REV02_CL_1898770.tar.md5 (9.09 MB) Odin3-v1.85/Odin3 v1.85.exe (416.50 KB) Odin3-v1.85/Odin3.ini (197.00 B) Odin3-v1.85/s1_odin_20100512.pit (1.70 KB) READ ME FIRST.txt (1.42 KB)
4file.pit.Galaxy.Mega.5.8.GT-I9152XXUAMEF_OXEAMECPass-educells08.rar
840.55 MB 42 0 2015-10-06 15:20:34
Description: BOOT_I9152XXEAMEC_REV03A.tar.md5 (220.06 KB) BOOT_I9152XXUAMEC_REV03A.tar.md5 (220.06 KB) CODE_I9152XXUAMEF_671317_REV03A_user_low_ship.tar.md5 (1.48 GB) CSC_OXE_I9152OXEAMEC_671317_REV03A_user_low_ship.tar.md5 (47.28 MB) MODEM_I9152XXEAMEC_REV03A.tar.md5 (17.26 MB) MODEM_I9152XXUAMEC_REV03A.tar.md5 (17.26 MB) crater.pit (3.37 KB)
4file.pit.Galaxy.Note.10.1.3G.WiFi.GT-N8000DXBLL3_OLBBLL3Pass-educells08.rar
950.16 MB 48 0 2015-10-06 02:45:44
Description: BOOTLOADER_N8000DXBLL3_541027_REV00_user_low_ship.tar.md5 (1.86 MB) CODE_N8000DXBLL3_541027_REV00_user_low_ship.tar.md5 (1.10 GB) CSC_OLB_N8000OLBBLL3_541027_REV00_user_low_ship.tar.md5 (291.87 MB) MODEM_N8000DXBLL3_541027_REV00_user_low_ship.tar.md5 (12.00 MB) GT-N8000_note10.pit
4file.pit.Galaxy.Note.10.1.GT-N8000.N8000XXUDND5.Android4.4.2-sst.rar
1.15 GB 84 0 2015-10-18 17:43:29
Description: AP_N8000XXUDND5.tar BL_N8000XXUDND5.tar CSC_OXA_N8000OXADND5.tar MODEM_N8000XXUDND2.tar NOTE.pit
4file.pit.Galaxy.Note.2.International.GT-N7100XXDLJ2_OXADLJ2Pass-educells08.rar
975.99 MB 105 0 2015-10-06 04:16:04
Description: t03g_0907.pit (2.86 KB) BOOTLOADER_N7100XXDLJ2_422394_REV00_user_low_ship.tar.md5 (1.84 MB) CODE_N7100XXDLJ2_422394_REV00_user_low_ship.tar.md5 (1.18 GB) CSC_XEF_N7100OXADLJ2_422394_REV00_user_low_ship.tar.md5 (282.15 MB) MODEM_N7100XXDLJ2_422394_REV00_user_low_ship.tar.md5 (12.00 MB)
4file.pit.Galaxy.Note.3.Neo.SM-N750XXUANAD_SERANADPass-educells08.rar
1.09 GB 39 0 2015-10-06 02:03:01
Description: HL3G_EUR_OPEN_4G.pit (3.39 KB) AP_N750XXUANAD_2477732_REV00_user_low_ship.tar.md5 (1.80 GB) BL_N750XXUANAD_2477732_REV00_user_low_ship.tar.md5 (1.92 MB) CP_N750XXUANAC_2477732_REV00_user_low_ship.tar.md5 (12.01 MB) CSC_SER_N750SERANAD_2477732_REV00_user_low_ship.tar.md5 (77.00 MB)
4file.pit.galaxy.note.5.android.5.1.1.N920C.XXU1AOGE_N920COJV1AOGE_TURpass-susutun.rar
1.63 GB 175 0 2015-09-29 14:04:18
Description: BL_N920CXXU1AOGE_CL5412468_QB5681922_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_N920CXXU1AOGF_CL5433720_QB5715090_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_OJV_N920COJV1AOGE_CL5412468_QB5681922_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_N920CXXU1AOGE_CL5412468_QB5681922_REV00_user_low_ship.tar.md5 N920C_1AOGE_EUR_TUR_HIDDEN150M.pit
4file.pit.Galaxy.Note.II.AT%26T.i317UCUBMK6_ATTBMK6_4.3.rar
1,011.84 MB 40 0 2015-10-02 09:48:30
Description: AP_I317UCUBMK6_2048209_REV04_user_low_ship.tar.md5 (1.56 GB) BL_I317UCUBMK6_2048209_REV04_user_low_ship.tar.md5 (1.83 MB) CP_I317UCUBMK6_2048209_REV04_user_low_ship.tar.md5 (45.39 MB) CSC_ATT_I317ATTBMK6_2048209_REV04_user_low_ship.tar.md5 (64.33 MB) Free Samsung Support.url (113.00 B) T0LTE_USA_ATT_4G.pit (2.86 KB)
4file.pit.Galaxy.Note.Pro.12.2.3G.SM-P901XXUANAG_OXEANAFPass-educells08.rar
1.28 GB 9 0 2015-10-05 15:51:55
Description: AP_P901XXUANAG_432559_REV00_user_low_ship.tar.md5 (2.09 GB) BL_P901XXUANAG_432559_REV00_user_low_ship.tar.md5 (2.73 MB) CP_P901XXUANAC_REV00_CL1478361.tar.md5 (12.00 MB) CSC_OXE_P901OXEANAF_432559_REV00_user_low_ship.tar.md5 (41.36 MB) V1A3G_EUR_OPEN.pit (3.37 KB)
4file.pit.Galaxy.Pocket.2.Duos.G110HXXU0ANI6_OXA0ANI6.zip
515.58 MB 11 0 2015-10-02 07:34:54
Description: AP_G110HXXU0ANI6_CL2830646_QB2416727_REV04_user_low_ship.tar.md5 BL_G110HXXU0ANI6_CL2830646_QB2416727_REV04_user_low_ship.tar.md5 CP_G110HXXU0ANI6_CL2830646_QB2416727_REV04_user_low_ship.tar.md5 CSC_OXA_G110HOXA0ANI6_CL2830646_QB2416727_REV04_user_low_ship.tar.md5 POCKET2SS3G_EUR_OPEN.pit
4file.pit.Galaxy.Pocket.S5300DXLC4_OLBLC4.rar
133.63 MB 16 0 2015-10-02 12:45:17
Description: BOOT_S5300DXLC4_REV04.tar.md5 (210.06 KB) coriemmc_0117.pit (2.85 KB) DefaultCalDataWithBoot_S5300DXLC4_REV04.tar.md5 (230.08 KB) Free Samsung Support.url (113.00 B) GT-S5300-MULTI-CSC-OLBLC4.tar.md5 (16.71 MB) MODEM_S5300DXLC4_REV04.tar.md5 (11.26 MB) DA_S5300DXLC6_REV04.tar.md5 (247.76 MB)
4file.pit.Galaxy.Pro.B7510DXKC4_OLBKC4_DXKC4Pass-educells08.rar
110.30 MB 8 0 2015-10-15 16:04:31
Description: BENNETT_v1.0.ops (105.00 B) APBOOT_B7510DXKC4_CL965532_REV00_user_low_true.tar.md5 (1.90 MB) CODE_B7510DXKC4_CL965619_REV00_user_low_true.tar.md5 (189.82 MB) CSC_MULTI_B7510OLBKC4_CL965532.tar.md5 (2.20 MB) MODEM_B7510DXKC4_CL965532_REV00.tar.md5 (18.04 MB)
4file.pit.Galaxy.Pro.B7510XWKD6_XXKC3_PLSKE1Pass-educells08.rar
112.42 MB 10 0 2015-10-15 16:06:55
Description: BENNETT_v1.0.ops (105.00 B) APBOOT_B7510XWKD6_CL998188_REV00_user_low_true.tar.md5 (1.90 MB) CODE_B7510XWKD6_CL998188_REV00_user_low_true.tar.md5 (195.57 MB) GT-B7510-CSC-PLSKE1.tar.md5 (8.14 MB) MODEM_B7510XXKC3_CL948083_REV00.tar.md5 (18.04 MB)
4file.pit.Galaxy.R.I9103JPKI3_MULTI-CSC-OJPKI2.rar
278.04 MB 22 0 2015-10-18 18:36:48
Description: BOOTLOADER_CL368191.tar.md5 (1.28 MB) CODE_I9103JPKI3_CL577705_REV02_user_low_ship.tar.md5 (499.17 MB) FLASH_N1_FLEX_EB2_APP_MDM_110615.pit (2.22 KB) GT-I9103-MULTI-CSC-OJPKI2.tar.md5 (32.76 MB) MODEM_I9103XXKI2_REV_00_CL1060303.tar.md5 (12.00 MB) Odin3 v1.85.exe (416.50 KB) Odin3.ini (186.00 B)
4file.pit.Galaxy.R.I9103XWKG7_OXEKG5_2.3.4.rar
301.35 MB 10 0 2015-10-03 01:38:31
Description: BOOTLOADER_CL344257.tar.md5 (1.29 MB) CODE_I9103XWKG7_CL423193_REV00_user_low_ship.tar.md5 (524.37 MB) FLASH_N1_FLEX_EB2_APP_MDM_110615.pit (2.22 KB) GT-I9103-MULTI-CSC-OXEKG5.tar.md5 (42.06 MB) MODEM_I9103XXKG7_REV_00_CL1041374.tar.md5 (12.00 MB) Free Samsung Support.url (113.00 B)
4file.pit.Galaxy.S.Duos.2.S7582XXUANG1.4.2.2.rar
637.44 MB 129 0 2015-09-29 11:39:43
Description: BOOT_S7582XXUANG1_REV00.tar.md5 (220.06 KB) CODE_S7582XXUANH3_2712851_REV00_user_low_ship_.tar.md5 (1.07 GB) CSC_OJV_S7582OJVANI1_2031754_REV00_user_low_ship.tar.md5 (63.07 MB) kyleprods.pit (3.11 KB) MODEM_S7582XXUANG1_REV00.tar.md5 (17.26 MB)
4file.pit.Galaxy.S.Duos.3.G313HU.XXU0ANH2_OXE0ANG4.zip
537.66 MB 27 0 2015-10-02 08:11:21
Description: AP_G313HUXXU0ANH2_2428852_REV00_user_low_ship.tar.md5 BL_G313HUXXU0ANH2_2428852_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_G313HUXXU0ANH1_2428852_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_OXE_G313HUOXE0ANG4_2344250_REV00_user_low_ship.tar.md5 VIVALTODS5M_EUR_OPEN.pit
4file.pit.Galaxy.S.Duos.3.G313HUXXU0ANK1_OXE0ANK1.zip
551.69 MB 21 0 2015-10-02 08:15:26
Description: AP_G313HUXXU0ANK1_CL3160291_QB2825104_REV00_user_low_ship.tar.md5 BL_G313HUXXU0ANK1_CL3160291_QB2825104_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_G313HUXXU0ANK1_CL3160291_QB2825104_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_OXE_G313HUOXE0ANK1_CL3189776_QB2858204_REV00_user_low_ship.tar.md5 VIVALTODS5M_EUR_OPEN.pit
4file.pit.Galaxy.S.II.I9100GXXKL5_DBTKL2.rar
334.84 MB 41 0 2015-10-03 01:48:37
Description: APBOOT_I9100GXXKL5_CL831864_REVr07_user_low_ship.tar.md5 (2.12 MB) CODE_I9100GXXKL5_CL831864_REVr07_user_low_ship.tar.md5 (639.66 MB) GT-I9100G-csc-DBTKL2.tar.md5 (22.88 MB) MODEM_I9100GXXKL4_REV_00_CL1090398.tar.md5 (12.00 MB) omap4_all_20110627_emmc.pit (1.96 KB)
4file.pit.Galaxy.S4.Zoom.C101XXUBNH1_OXXBNI1.zip
837.84 MB 23 0 2015-10-02 06:55:44
Description: AP_C101XXUBNH1_2438627_REV00_user_low_ship.tar.md5 BL_C101XXUBNH1_2438627_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_C101XXUBNH1_2438627_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_OXX_C101OXXBNI1_2517475_REV00_user_low_ship.tar.md5 MPROJECT3G_EUR_OPEN.pit
4file.pit.Galaxy.S5.G900P.VPU1ANE5_SPT1ANE5_4.4.2.rar
1.41 GB 24 0 2015-10-05 07:43:16
Description: AP_G900PVPU1ANE5_1750661_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 (2.18 GB) BL_G900PVPU1ANE5_1750661_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 (8.71 MB) CP_G900PVPU1ANE5_1750661_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 (52.32 MB) CSC_SPT_G900PSPT1ANE5_1750661_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 (32.08 MB) KLTE_USA_SPR.pit (4.14 KB)
4file.pit.Galaxy.SL.I9003BHKP8_XEGKP6.rar
207.04 MB 22 0 2015-10-03 05:10:14
Description: APBOOT_I9003BHKP8_CL768455_REV08_user_low_ship.tar.md5 (2.21 MB) CODE_I9003BHKP8_CL768455_REV08_user_low_ship.tar.md5 (291.51 MB) Free Samsung Support.url (113.00 B) GT-I9003-CSC-XEGKP6.tar.md5 (26.05 MB) latona_20110114.pit (1.96 KB) MODEM_I9003XXKPR_REV_00_CL1083277.tar.md5 (12.00 MB)
4file.pit.Galaxy.SL.I9003DDLF2_ODDLF2_India_2.3.6.rar
190.12 MB 33 0 2015-10-03 05:14:29
Description: APBOOT_I9003DDLF2_CL1153545_REV08_user_low_ship.tar.md5 (2.09 MB) CODE_I9003DDLF2_CL1153545_REV08_user_low_ship.tar.md5 (313.54 MB) GT-I9003-MULTI-CSC-ODDLF2_RST.tar.md5 (16.41 MB) latona_20110114.pit (1.96 KB) MODEM_I9003DDLE1_REV_00_CL1149304.tar.md5 (12.00 MB)
4file.pit.Galaxy.Star.2.Duos.G130EXXU0ANL1_OXE0ANL1.zip
492.75 MB 19 0 2015-10-02 07:41:31
Description: AP_G130EXXU0ANL1_CL3684765_QB3508954_REV02_user_low_ship.tar.md5 BL_G130EXXU0ANL1_CL3684765_QB3508954_REV02_user_low_ship.tar.md5 CP_G130EXAU0ANL1_CL3684765_QB3467392_REV02_user_low_ship.tar.md5 CSC_OXE_G130EOXE0ANL1_CL3684765_QB3468675_REV02_user_low_ship.tar.md5 YOUNG2DS2G_SWA_OPEN_HWREV02.pit
4file.pit.Galaxy.Tab.3.Neo.SM-T111.ZCUANB1_CHNANB1Pass-educells08.rar
660.43 MB 58 0 2015-10-05 14:21:03
Description: BOOTLOADER_T111ZCUANB1_2475178_REV02_user_low_ship.tar.md5 (1.60 MB) CODE_T111ZCUANB1_2475178_REV02_user_low_ship.tar.md5 (1.08 GB) CSC_CHN_T111CHNANB1_2475178_REV02_user_low_ship.tar.md5 (55.42 MB) MODEM_T111ZCUANB1_2475178_REV02_user_low_ship.tar.md5 (20.01 MB) GOYA3g.pit (3.76 KB)
4file.pit.Galaxy.Tab.8.9.LTE.P7320JPLI1_Arabic_4.0.4.rar
459.83 MB 11 0 2015-10-03 01:12:13
Description: BOOT_P7320JPLI1_CL640735_REV00_user_low_ship.tar.md5 (1.55 MB) GT-P7320-CSC-THRLD2.tar.md5 (106.29 MB) MODEM_P7320XXLP3_EUROPE_REV_00_CL1174918.tar.md5 (26.74 MB) P5LTE_EUR_OPEN_1128.pit (3.89 KB) PDA_P7320JPLI1_CL640735_REV00_user_low_ship.tar.md5 (719.32 MB) Free Samsung Support.url (113.00 B)
4file.pit.Galaxy.Trend.2.G313HNXXU0ANG2_DBT0ANG1.zip
500.66 MB 7 0 2015-10-04 11:56:59
Description: AP_G313HNXXU0ANG2_2099536_REV00_user_low_ship.tar.md5 BOOTLOADER_G313HNXXU0ANG2_2099536_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_G313HNXXU0ANG2_2099536_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_DBT_G313HNDBT0ANG1_2150457_REV00_user_low_ship.tar.md5 VIVALTONFC3G_EUR_OPEN.pit
4file.pit.Galaxy.Trend.2.G313HNXXU0ANL1_DBT0ANJ1.zip
521.77 MB 15 0 2015-10-04 12:06:28
Description: AP_G313HNXXU0ANL1_CL3442782_QB3172348_REV00_user_low_ship.tar.md5 BL_G313HNXXU0ANL1_CL3442782_QB3172348_REV00_user_low_ship.tar.md5 BOOTLOADER_G313HNXXU0ANL1_CL3442782_QB3172348_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_G313HNXXU0ANL1_CL3442782_QB3172348_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_DBT_G313HNDBT0ANJ1_CL3145480_QB2811276_REV00_user_low_ship.tar.md5 VIVALTONFC3G_EUR_OPEN.pit
4file.pit.Galaxy.Trend.Plus.GT-S7580.S7580XXUBOA1_OXXBOA1_4.2.2.rar
625.64 MB 83 0 2015-10-05 08:10:37
Description: BOOT_S7580XXUBOA1_REV00.tar.md5 (220.06 KB) CODE_S7580XXUBOA1_2814721_REV00_user_low_ship_.tar.md5 (1.10 GB) CSC_OXX_S7580OXXBOA1_2804980_REV00_user_low_ship.tar.md5 (35.54 MB) kylepro.pit (3.11 KB) MODEM_S7580XXUBOA1_REV00.tar.md5 (17.26 MB)
4file.pit.Galaxy.Win.Pro.Duos.G3812ZNUAML1_CHUAML1.zip
709.30 MB 14 0 2015-10-04 15:06:24
Description: BOOTLOADER_G3812ZNUAML1_2359578_REV05_user_low_ship.tar.md5 CODE_G3812ZNUAML1_2359578_REV05_user_low_ship.tar.md5 CSC_CHU_G3812CHUAML1_2359578_REV05_user_low_ship.tar.md5 MODEM_G3812ZNUAML1_2359578_REV05_user_low_ship.tar.md5 WilcoxDS.pit
4file.pit.Galaxy.Win.Pro.G3818ZMUAML7_CHMAML7.zip
632.26 MB 10 0 2015-10-04 15:37:23
Description: BOOTLOADER_G3818ZMUAML7_2258295_REV00_user_low_ship.tar.md5 G3818ZMUAML7_CHMAML7/CODE_G3818ZMUAML7_2258295_REV00_user_low_ship.tar.md5 G3818ZMUAML7_CHMAML7/CSC_CHM_G3818CHMAML7_2258295_REV00_user_low_ship.tar.md5 G3818ZMUAML7_CHMAML7/MODEM_G3818ZMUAML7_2258295_REV00_user_low_ship.tar.md5 G3818ZMUAML7_CHMAML7/Wilcox3g.pit
4file.pit.Galaxy.Win.Pro.G3819DKEUAMK6_CTCAMK6.zip
629.96 MB 11 0 2015-10-04 15:44:00
Description: BOOTLOADER_G3819DKEUAMK6_1482276_REV02_user_low_ship.tar.md5 CSC_CTC_G3819DCTCAMK6_1482276_REV02_user_low_ship.tar.md5 MODEM_G3819DKEUAMK6_1482276_REV02_user_low_ship.tar.md5 PLATFORM_G3819DKEUAMK6_1482276_REV02_user_low_ship.tar_2.md5 signed_WILCOX_CHNCTC_131024_4G.pit
4file.pit.Galaxy.Y.Pro.GT-B5510.DXKK1_OLBKK1_DXKK2__BI__RFPass-educells08.rar
94.71 MB 12 0 2015-10-05 12:30:53
Description: BOOT_B5510DXKK2_REV03.tar.md5 (260.06 KB) DefaultCalDataWithBoot_B5510DXKK2_REV03.tar.md5 (270.08 KB) GT-B5510-MULTI-CSC-OLBKK1.tar.md5 (360.06 KB) luisa_0623.pit (1.96 KB) MODEM_B5510DXKK2_REV03.tar.md5 (11.01 MB) PDA_B5510DXKK1_REV03.tar.md5 (196.85 MB)
4file.pit.Galaxy.Young.2.Duos.G130HNXXU0ANL1_DBT0ANK1.zip
504.00 MB 11 0 2015-10-03 06:58:08
Description: AP_G130HNXXU0ANL1_CL3510765_QB3271230_REV03_user_low_ship.tar.md5 BL_G130HNXXU0ANL1_CL3510765_QB3271230_REV03_user_low_ship.tar.md5 CP_G130HNXXU0ANL1_CL3510765_QB3271230_REV03_user_low_ship.tar.md5 CSC_DBT_G130HNDBT0ANK1_CL3422969_QB3147015_REV03_user_low_ship.tar.md5 YOUNG2NFC3G_HIDDEN_50M.pit
4file.pit.Galaxy.Young.2.Duos.G130HNXXU0AOA1_VFG0ANL1.zip
628.52 MB 16 0 2015-10-03 07:03:06
Description: AP_G130HNXXU0AOA1_CL3810881_QB3614831_REV03_user_low_ship.tar.md5 BL_G130HNXXU0AOA1_CL3810881_QB3614831_REV03_user_low_ship.tar.md5 CP_G130HNXXU0AOA1_CL3810881_QB3614831_REV03_user_low_ship.tar.md5 CSC_VFG_G130HNVFG0ANL1_CL3650834_QB3436065_REV03_user_low_ship.tar.md5 YOUNG2NFC3G_HIDDEN_150M.pit
4file.pit.Galaxy.Young.2.Duos.G130HXXU0ANG6_OXE0ANG2.zip
485.56 MB 21 0 2015-10-02 08:00:37
Description: AP_G130HXXU0ANG6_2337080_REV03_user_low_ship.tar.md5 BL_G130HXXU0ANG6_2337080_REV03_user_low_ship.tar.md5 CP_G130HXXU0ANG5_2337080_REV03_user_low_ship.tar.md5 CSC_OXE_G130HOXE0ANG2_2085705_REV03_user_low_ship.tar.md5 YOUNG23G_EUR_OPEN.pit
4file.pit.Galaxy.Young.2.Duos.G130MUBU0ANG9_THW0ANG4.zip
497.87 MB 12 0 2015-10-04 10:36:23
Description: AP_G130MUBU0ANG9_2126103_REV03_user_low_ship.tar.md5 BL_G130MUBU0ANG9_2126103_REV03_user_low_ship.tar.md5 CP_G130MUBU0ANG6_2271340_REV03_user_low_ship.tar.md5 CSC_THW_G130MTHW0ANG4_2126103_REV03_user_low_ship.tar.md5 YOUNG23G_EUR_OPEN.pit
4file.pit.GalaxyTab3.Lite.SM-T110.ZCUANB1_CHNANB1Pass-educells08.rar
650.13 MB 47 0 2015-10-05 14:37:59
Description: BOOTLOADER_T110ZCUANB1_2426869_REV02_user_low_ship.tar.md5 (1.60 MB) CODE_T110ZCUANB1_2426869_REV02_user_low_ship.tar.md5 (1.08 GB) CSC_CHN_T110CHNANB1_2426869_REV02_user_low_ship.tar.md5 (55.42 MB) MODEM_T110ZCUANB1_2426869_REV02_user_low_ship.tar.md5 (20.01 MB) GOYAwifi.pit (3.76 KB)
4file.pit.GalaxyTab4.8.0.3G.SM-T331.XXU1ANDA_OJV1AND2Pass-educells08.rar
1.09 GB 23 0 2015-10-05 13:32:29
Description: AP_T331XXU1ANDA_1293326_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 (1.82 GB) BL_T331XXU1ANDA_1293326_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 (8.62 MB) CP_T331XXU1ANDA_1293326_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 (40.43 MB) CSC_OJV_T331OJV1AND2_1293326_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 (89.47 MB) MILLET3G_EUR_OPEN.pit
4file.pit.GT-I8262ZHAML1.4.1.2.zip
623.34 MB 72 0 2015-10-19 18:08:22
Description: BOOTLOADER_I8262ZHAML1_1485170_REV03_user_low_ship.tar.md5 CODE_I8262ZHAML1_1485170_REV03_user_low_ship.tar.md5 CSC_ZZH_I8262ZZHAML1_1485170_REV03_user_low_ship.tar.md5 MODEM_I8262ZHAML1_1485170_REV03_user_low_ship.tar.md5 ARUBA_SLIM_0125.pit
4file.pit.GT-I9100.repair.rar
319.11 MB 79 0 2015-10-03 06:25:20
Description: I9100_CODE_I9100ZNLP4_CL897238_REV02_user_low_ship.tar (533.31 MB) MODEM_I9100ZCLPK_REV_02_CL1161742.tar (12.00 MB) Odin3 v3.0.7 CH_���İ�.exe (919.00 KB) Odin3 v3.0.7 EN_Ӣ�İ�.exe (921.50 KB) Odin3.ini (657.00 B) odinʹ��ǰ˵���ؿ�.txt (76.00 B) tmax.dll (156.00 KB) u1_02_20110310_emmc_EXT4.pit (1.96 KB) zlib.dll (100.00 KB) ������ͼ.jpg (297.97 KB) ����SAMSUNG_USB_Driver_for_Mobile_Phones_1560.exe (23.04 MB) ����——ˢ���̳̣�����������.doc (322.50 KB) ��Դ����—ˢ����.url (235.00 B) GT-I9100-CSC-CHNLP4.tar (12.87 MB) I9100_APBOOT_I9100ZNLP4_CL897238_REV02_user_low_ship.tar (2.60 MB)
4file.pit.Note.2.LTE.International.GT-N7105.XXUFNJ1_OLBFNJ1.4.4.2.zip
1.30 GB 50 0 2015-10-18 17:01:18
Description: N7105XXUFNJ1_OLBFNJ1/ AP_N7105XXUFNJ1_2427420_REV04_user_low_ship.tar.md5 BL_N7105XXUFNJ1_2427420_REV04_user_low_ship.tar.md5 CP_N7105XXUFND3_REV06_CL1251791.tar.md5 CSC_OLB_N7105OLBFNJ1_2427420_REV04_user_low_ship.tar.md5 T0LTE_EUR_OPEN.pit
4file.pit.Note.3.sm-n900.XXUBMI5pass-susutun.rar
1.25 GB 83 0 2015-10-05 16:22:39
Description: AP_N900XXUBMI5_1624790_REV00_user_low_ship.tar.md5 1.97 GB BL_N900XXUBMI5_1624790_REV00_user_low_ship.tar.md5 2.09 MB CP_N900DXUBMI1_REV01_CL1391382_SIGNED.tar.md5 15.26 MB CSC_OLB_N900OLBBMI2_1624793_REV00_user_low_ship.tar.md5 93.55 MB HA3G_EUR_OPEN_32G.pit 3.37 KB
4File.pit.NOTE.5.Android5.1.1.N920L.KLU1AOGI_N920LLUC1AOGI_LUCpass-susutun.rar
1.79 GB 23 0 2015-09-29 15:00:20
Description: BL_N920LKLU1AOGI_CL5460589_QB5778253_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_N920LKLU1AOGI_CL5460589_QB5778253_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_N920LKLU1AOGI_CL5460589_QB5778253_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_LUC_N920LLUC1AOGI_CL5460589_QB5778253_REV00_user_low_ship.tar.md5 N920L_1AOGI_KOR_OPEN.pit
4file.pit.Note.5.N920T.TMB.5.1.1.N920TUVU2COJ5_N920TTMB2COJ5.rar
1.72 GB 11 0 2015-12-27 21:43:16
Description: BL_N920TUVU2COJ5_CL5966591_QB6649863_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_N920TUVU2COJ5_CL5966591_QB6649863_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_N920TUVU2COJ5_CL5966591_QB6649863_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_TMB_N920TTMB2COJ5_CL5966591_QB6649863_REV00_user_low_ship.tar.md5 NOBLELTE_USA_TMO.pit 3.00 KB
4file.pit.Note.5.SM-N920C.5.1.1.N920CXXU2AOJ5_N920COJP2AOJ5_TUN.rar
1.68 GB 40 0 2016-01-03 07:00:55
Description: BL_N920CXXU2AOJ5_CL5943515_QB6592085_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_N920CXXU2AOJ5_CL5943515_QB6592085_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_N920CXXU2AOJ3_CL5943515_QB6561696_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_OJP_N920COJP2AOJ5_CL5943515_QB6658041_REV00_user_low_ship.tar.md5 NOBLELTE_EUR_OPEN_HIDDEN150M.pit, Size 3.13 KB…
4file.pit.Note.5.SM-N920C.N920CXXU2AOJ5_N920COLB2AOJ3_XXV.rar
1.73 GB 17 0 2016-01-03 06:46:13
Description: BL_N920CXXU2AOJ5_CL5943515_QB6592085_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_N920CXXU2AOJ5_CL5943515_QB6592085_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_N920CXXU2AOJ3_CL5943515_QB6561696_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_OLB_N920COLB2AOJ3_CL5943515_QB6561696_REV00_user_low_ship.tar.md5 NOBLELTE_VN_OPEN_HIDDEN150M.pit
4file.pit.Note.5.SM-N920G.5.1.1.N920GUBU2AOJ4_N920GZTO2AOJ2_ZTO.rar
1.61 GB 12 0 2016-01-09 00:29:45
Description: BL_N920GUBU2AOJ4_CL5962091_QB6611810_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_N920GUBU2AOJ4_CL5962091_QB6611810_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_N920GUBU2AOJ3_CL5962091_QB6572193_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_ZTO_N920GZTO2AOJ2_CL6089947_QB6793487_REV00_user_low_ship.tar.md5 NOBLELTE_AUS_XSA_HIDDEN200M.pit, Size 3.13 KB…
4file.pit.Note.Edge.Android.5.0.1.SM-N915F.N915FXXU1BOA2-sst.rar
1.59 GB 40 0 2015-10-18 18:19:00
Description: AP_N915FXXU1BOA2.tar (3.18 GB) BL_N915FXXU1BOA2.tar (20.88 MB) (aboot.mbn, rpm.mbn, sbl1.mbn, sdi, mbn, tz.mbn) CP_N915FXXU1BOA2.tar (60.70 MB) (modem.bin) HOME_CSC_OXE_N915FOXE1BOA2.tar (73.05 MB) (cache.img.ext4.hidden.img.ext4) TBLTE_EUR_OPEN.pit (4.27 KB)
4file.pit.Note4.N916L.Android5.1.1.N916LKLU2COJ4_N916LLUC2COJ4_LUC.rar
1.95 GB 11 0 2015-12-30 02:57:45
Description: BL_N916LKLU2COJ4_CL6005905_QB6666350_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_N916LKLU2COJ4_CL6005905_QB6666350_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_N916LKLU1COJ3_CL6005905_QB6636882_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_LUC_N916LLUC2COJ4_CL6005905_QB6666350_REV00_user_low_ship.tar.md5 TRELTE_KOR_OPEN.pit, Size 3.39 KB…
4file.pit.Note5.SM-N9200.5.1.1.N9200ZCU1AOH3_N9200CHC1AOH3_CHC.rar
1.46 GB 10 0 2016-01-05 05:26:42
Description: BL_N9200ZCU1AOH3_CL5412543_QB5948363_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_N9200ZCU1AOH3_CL5412543_QB5948363_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_N9200ZCU1AOH3_CL5412543_QB5948363_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_CHC_N9200CHC1AOH3_CL5412543_QB5948363_REV00_user_low_ship.tar.md5 N9200_1AOH3_CHN_OPEN.pit, Size 3.26 KB…
4file.pit.Note5.SM-N920C.5.1.1.N920CXXU2AOJ5_N920COJP2AOJ5_XSG.rar
1.68 GB 8 0 2016-01-03 06:21:14
Description: BL_N920CXXU2AOJ5_CL5943515_QB6592085_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_N920CXXU2AOJ5_CL5943515_QB6592085_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_N920CXXU2AOJ3_CL5943515_QB6561696_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_OJP_N920COJP2AOJ5_CL5943515_QB6658041_REV00_user_low_ship.tar.md5 NOBLELTE_EUR_OPEN_HIDDEN150M.pit, Size 3.13 KB…
4file.pit.Note5.SM-N920G.5.1.1.N920GUBU1AOH6_N920GZTO1AOH3_ZTO.rar
1.61 GB 9 0 2016-01-06 02:26:10
Description: BL_N920GUBU1AOH6_CL5692246_QB6140283_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_N920GUBU1AOH6_CL5692246_QB6140283_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_N920GUBU1AOH6_CL5692246_QB6140283_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_ZTO_N920GZTO1AOH3_CL5704139_QB6140561_REV00_user_low_ship.tar.md5 N920G_AUS_XSA_HIDDEN200M.pit, Size 3.13 KB…
4file.pit.Note5.SM-N920I.5.1.1.N920IDVU1AOH2_N920IXSA1AOH2_XSA.rar
1.63 GB 4 0 2016-01-03 05:59:35
Description: BL_N920IDVU1AOH2_CL5471438_QB5958793_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_N920IDVU1AOH2_CL5471438_QB5958793_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_N920IDVU1AOH2_CL5471438_QB5958793_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_XSA_N920IXSA1AOH2_CL5471438_QB5958793_REV00_user_low_ship.tar.md5 NOBLELTE(N920I)_AUS_XSA.pit, Size 3.13 KB…
4file.pit.Note5.SM-N920I.5.1.1.N920IDVU1AOH6_N920IOLC1AOH2_XSP.rar
1.65 GB 12 0 2016-01-06 02:09:06
Description: BL_N920IDVU1AOH6_CL5471438_QB6026980_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_N920IDVU1AOH6_CL5471438_QB6026980_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_N920IDVU1AOH3_CL5471438_QB6143200_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_OLC_N920IOLC1AOH2_CL5471438_QB5958793_REV00_user_low_ship.tar.md5 N920I_1AOH6_AUS_XSP.pit, Size 3.13 KB…
4file.pit.Note5.SM-N920I.5.1.1.N920IDVU2AOJ4_N920IOLC2AOJ3_XSP.rar
1.65 GB 18 0 2016-01-03 06:10:57
Description: BL_N920IDVU2AOJ4_CL5944450_QB6596818_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_N920IDVU2AOJ4_CL5944450_QB6596818_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_N920IDVU2AOJ3_CL5944450_QB6562192_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_OLC_N920IOLC2AOJ3_CL5944450_QB6562192_REV00_user_low_ship.tar.md5 NOBLELTE(N920I)_AUS_XSA.pit, Size 3.13 KB…
4file.pit.Note5.SM-N920I.5.1.1.N920IDVU2AOJD_N920IOLC2AOJD_XSP.rar
1.65 GB 12 0 2016-01-09 01:14:54
Description: BL_N920IDVU2AOJD_CL5944450_QB6854951_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_N920IDVU2AOJD_CL5944450_QB6854951_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_N920IDVU2AOJ3_CL5944450_QB6562192_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_OLC_N920IOLC2AOJD_CL5944450_QB6854951_REV00_user_low_ship.tar.md5 NOBLELTE_AUS_XSA.pit, Size 3.13 KB…
4file.pit.Note5.SM-N920K.5.1.1.N920KKKU1AOI6_N920KKTC1AOI6_KTC.rar
1.88 GB 14 0 2016-01-06 03:20:39
Description: BL_N920KKKU1AOI6_CL5747227_QB6284267_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_N920KKKU1AOI6_CL5747227_QB6284267_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_N920KKKU1AOI3_CL5747227_QB6257698_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_KTC_N920KKTC1AOI6_CL5747227_QB6284267_REV00_user_low_ship.tar.md5 N920K_1AOI6_KOR_OPEN.pit, Size 3.13 KB…
4file.pit.Note5.SM-N920K.5.1.1.N920KKKU2AOI8_N920KKTC2AOI8_KTC.rar
1.88 GB 11 0 2016-01-03 05:33:08
Description: BL_N920KKKU2AOI8_CL5809429_QB6429466_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_N920KKKU2AOI8_CL5809429_QB6429466_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_N920KKKU1AOI8_CL5809429_QB6429466_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_KTC_N920KKTC2AOI8_CL5809429_QB6429466_REV00_user_low_ship.tar.md5 NOBLELTE_KOR_OPEN.pit, Size 3.13 KB…
4file.pit.Note5.SM-N920S.5.1.1.N920SKSU1AOHB_N920SSKC1AOHB_SKC.rar
1.82 GB 11 0 2016-01-05 20:56:58
Description: BL_N920SKSU1AOHB_CL5614152_QB6143834_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_N920SKSU1AOHB_CL5614152_QB6143834_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_N920SKSU1AOH4_CL5609652_QB5985504_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_SKC_N920SSKC1AOHB_CL5614152_QB6143834_REV00_user_low_ship.tar.md5 N920S_1AOHB_KOR_OPEN.pit, Size 3.13 KB…
4file.pit.Note5.SM-N920S.5.1.1.N920SKSU2AOJ2_N920SSKC2AOJ2_SKC.rar
1.83 GB 13 0 2016-01-03 05:10:24
Description: BL_N920SKSU2AOJ2_CL5947698_QB6555518_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_N920SKSU2AOJ2_CL5947698_QB6555518_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_N920SKSU1AOJ1_CL5947698_QB6535662_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_SKC_N920SSKC2AOJ2_CL5947698_QB6555518_REV00_user_low_ship.tar.md5 NOBLELTE_KOR_OPEN.pit, Size 3.13 KB…
4file.pit.Note5.SM-N920W8.5.1.1.N920W8VLU1AOI1_N920W8OYA1AOI1_XAC.rar
1.61 GB 12 0 2016-01-05 05:57:14
Description: BL_N920W8VLU1AOI1_CL5388899_QB6208527_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_N920W8VLU1AOI1_CL5388899_QB6208527_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_N920W8VLU1AOI1_CL5388899_QB6208527_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_OYA_N920W8OYA1AOI1_CL5388899_QB6208527_REV00_user_low_ship.tar.md5 NOBLELTE_CAN_BMC.pit, Size 3.13 KB…
4file.pit.note5.T-mobile.android.5.1.1.N920T.UVU1AOGE_N920TTMB1AOGE_TMB.rar
1.71 GB 37 0 2015-09-30 00:50:56
Description: BL_N920TUVU1AOGE_CL5378774_QB5714840_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_N920TUVU1AOGE_CL5378774_QB5714840_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_N920TUVU1AOGE_CL5378774_QB5714840_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_TMB_N920TTMB1AOGE_CL5378774_QB5714840_REV00_user_low_ship.tar.md5 N920T_1AOGE_USA_TMO.pit
4file.pit.S5.5.0.G900FQJVU1BOF1_G900FQTUR1BOF1_TUR.rar
1.39 GB 15 0 2015-12-28 02:06:45
Description: BL_G900FQJVU1BOF1_CL5017957_QB5117185_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 AP_G900FQJVU1BOF1_CL5017957_QB5117185_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G900FXXU1BOE5_REV00_CL1951162.tar.md5 CSC_TUR_G900FQTUR1BOF1_CL5017957_QB5117185_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 G900FQ_1BOF1_EUR_OPEN_HIDDEN50M.pit 4.14 KB
4file.pit.S5.Dual.G9009D.5.0.G9009DKEU1BOH4_G9009DCTC1BOH4_CTC.rar
1.44 GB 10 0 2015-12-29 06:09:50
Description: BL_G9009DKEU1BOH4_CL5562959_QB6051938_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 AP_G9009DKEU1BOH4_CL5562959_QB6051938_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G9009DKEU1BOH4_CL5562959_QB6051938_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_CTC_G9009DCTC1BOH4_CL5562959_QB6051938_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 G9009D_1BOH4_CHN_CTC.pit
4file.pit.S5.Duos.G9008W.5.0.G9008WZMU1BOH3_G9008WCHM1BOH3_CHM.rar
1.34 GB 9 0 2015-12-29 19:38:54
Description: BL_G9008WZMU1BOH3_CL5550904_QB6051290_REV08_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 AP_G9008WZMU1BOH3_CL5550904_QB6051290_REV08_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G9008WZMU1BOH3_CL5550904_QB6051290_REV08_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_CHM_G9008WCHM1BOH3_CL5550904_QB6051290_REV08_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 G9008W_1BOH3_CHN_CMCCDUOS.pit
4file.pit.S5.Duos.G900FD.5.0.G900FDXXU1BOF1_G900FDOXE1BOE1_SER.rar
1.49 GB 12 0 2015-12-28 01:57:51
Description: BL_G900FDXXU1BOF1_CL4986197_QB5135229_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 AP_G900FDXXU1BOF1_CL4986197_QB5135229_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G900FDXXU1BOE2_REV00_CL1828216.tar.md5 CSC_OXE_G900FDOXE1BOE1_CL4986197_QB5106029_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 G900FD_1BOF1_EUR_OPEN_HIDDEN50M.pit 4.14 KB
4file.pit.S5.G9006V.5.0.G9006VZNU1BOH3_G9006VCHU1BOH3_CHU.rar
1.44 GB 14 0 2015-12-29 21:08:01
Description: BL_G9006VZNU1BOH3_CL5588109_QB6052369_REV08_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 AP_G9006VZNU1BOH3_CL5588109_QB6052369_REV08_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G9006VZNU1BOH3_CL5588109_QB6052369_REV08_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_CHU_G9006VCHU1BOH3_CL5588109_QB6052369_REV08_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 G9006V_1BOH3_CHN_CUCMCC.pit
4file.pit.S5.G9006W.5.0G9006WZNU1BOI2_G9006WCHU1BOI2_CHU.rar
1.43 GB 12 0 2015-12-29 21:17:49
Description: BL_G9006WZNU1BOI2_CL5795081_QB6280348_REV08_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 AP_G9006WZNU1BOI2_CL5795081_QB6280348_REV08_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G9006WZNU1BOI2_CL5795081_QB6280348_REV08_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_CHU_G9006WCHU1BOI2_CL5795081_QB6280348_REV08_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 G9006W_1BOI2_CHN_CUDUOS.pit
4file.pit.S5.G9009W.5.0.G9009WKEU1BOH3_G9009WCTC1BOH3_CTC.rar
1.38 GB 11 0 2015-12-29 05:00:51
Description: BL_G9009WKEU1BOH3_CL5550904_QB6051276_REV08_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 AP_G9009WKEU1BOH3_CL5550904_QB6051276_REV08_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G9009WKEU1BOH3_CL5550904_QB6051276_REV08_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_CTC_G9009WCTC1BOH3_CL5550904_QB6051276_REV08_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 G9009W_1BOH3_CHN_CTCDUOS.pit
4file.pit.S5.G900A.4.4.2.G900AUCU1ANCE_G900AATT1ANCE_ATT.rar
1.51 GB 20 0 2015-12-27 22:57:39
Description: BL_G900AUCU1ANCE_964333_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 AP_G900AUCU1ANCE_964333_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G900AUCU1ANCE_964333_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_ATT_G900AATT1ANCE_964333_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 G900A_1ANCE_USA_ATT.pit 4.02 KB
4file.pit.S5.G900AZ.5.0.G900AZTUU3BOG3_G900AZAIO3BOG3_AIO.rar
1.38 GB 18 0 2015-12-27 23:59:40
Description: BL_G900AZTUU3BOG3_CL4837836_QB5611811_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 AP_G900AZTUU3BOG3_CL4837836_QB5611811_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G900AZTUU3BOG3_CL4837836_QB5611811_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_AIO_G900AZAIO3BOG3_CL4837836_QB5611811_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 G900AZ_3BOG3_USA_AIO.pit 4.02 KB
4file.pit.S5.G900F.5.0.G900FDXU1BOH4_G900FOLB1BOH4_XSP.rar
1.46 GB 4 0 2015-12-28 00:54:35
Description: BL_G900FDXU1BOH4_CL5702797_QB6138320_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 AP_G900FDXU1BOH4_CL5702797_QB6138320_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G900FDXU1BOE1_REV00_CL1951162.tar.md5 CSC_OLB_G900FOLB1BOH4_CL5702797_QB6138320_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 G900F_1BOH4_EUR_OPEN_HIDDEN50M.pit 4.14 KB
4file.pit.S5.G900F.5.0.G900FXXU1BOE5_G900FXEO1BOF1_XEO.rar
1.38 GB 11 0 2015-12-28 01:00:27
Description: BL_G900FXXU1BOE5_CL4920185_QB4968059_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 AP_G900FXXU1BOE5_CL4920185_QB4968059_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G900FXXU1BOE5_REV00_CL1951162.tar.md5 CSC_XEO_G900FXEO1BOF1_CL5062114_QB5182786_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 G900F_1BOE5_EUR_OPEN.pit 4.14 KB
4file.pit.S5.G900H.5.0.G900HXXU1BOG5_G900HODD1BOG1_INU.rar
1.36 GB 24 0 2015-12-28 03:09:05
Description: BL_G900HXXU1BOG5_CL5493089_QB5807161_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_G900HXXU1BOG5_CL5493089_QB5807161_REV00_user_low_ship.tar.md5 MODEM_G900HXXU1BOG4_REV00_CL1985363_RP0_SIGNED.tar.md5 CSC_ODD_G900HODD1BOG1_CL5493089_QB5807161_REV00_user_low_ship.tar.md5 K3G_EUR_OPEN.pit 3.37 KB
4file.pit.S5.G900I.5.0.G900IDDU1BOD3_G900IODD1BOD2_INU.rar
1.47 GB 5 0 2015-12-28 03:34:20
Description: BL_G900IDDU1BOD3_CL4707237_QB4673104_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 AP_G900IDDU1BOD3_CL4707237_QB4673104_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G900IDDU1BOA1_REV00_CL1849460.tar.md5 CSC_ODD_G900IODD1BOD2_CL4654817_QB4606824_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 G900I_1BOD3_INU_OPEN_HIDDEN250M.pit 4.14 KB
4file.pit.S5.G900I.5.0.G900IDVU1BOE1_G900IXSA1BOD2_XSA.rar
1.41 GB 8 0 2015-12-28 03:39:13
Description: BL_G900IDVU1BOE1_CL4826466_QB4839040_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 AP_G900IDVU1BOE1_CL4826466_QB4839040_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G900IDVU1BOD2_CL4759914_QB4759848_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_XSA_G900IXSA1BOD2_CL4759914_QB4759848_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 G900I_1BOE1_XSA_OPEN_HIDDEN250M.pit 4.14 KB
4file.pit.S5.G900K.5.0.G900KKTU1BOI1_G900KKTC1BOI1_KTC.rar
1.58 GB 5 0 2015-12-28 03:53:46
Description: BL_G900KKTU1BOI1_CL5726550_QB6182185_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 AP_G900KKTU1BOI1_CL5726550_QB6182185_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G900KKTU1BOG3_CL5497778_QB5811434_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_KTC_G900KKTC1BOI1_CL5726550_QB6182185_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 G900K_1BOI1_KOR_OPEN.pit
4file.pit.S5.G900M5.0.G900MUBU1BOE1_G900MIUS1BOE1_IUS.rar
1.44 GB 10 0 2015-12-28 04:11:32
Description: BL_G900MUBU1BOE1_CL4860252_QB4885416_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 AP_G900MUBU1BOE1_CL4860252_QB4885416_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G900MUBU1BOE2_CL4957762_QB5023144_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_IUS_G900MIUS1BOE1_CL4566729_QB5079173_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 G900M_1BOE1_EUR_OPEN_HIDDEN50M.pit 4.14 KB
4file.pit.S5.G900S.5.0.G900SKSU1BOI1_G900SSKC1BOI1_SKC.rar
1.71 GB 12 0 2015-12-28 04:21:55
Description: BL_G900SKSU1BOI1_CL5726550_QB6182192_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 AP_G900SKSU1BOI1_CL5726550_QB6182192_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G900SKSU1BOG3_CL5497778_QB5811433_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_SKC_G900SSKC1BOI1_CL5726550_QB6182192_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 G900S_1BOI1KLTE_KOR_OPEN.pit 4.14 KB
4file.pit.S5.G906K.5.0.1.G906KKTU1BOI2_G906KKTC1BOI2_KTC.rar
1.63 GB 12 0 2015-12-28 19:16:01
Description: BL_G906KKTU1BOI2_CL5758856_QB6267430_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 AP_G906KKTU1BOI2_CL5758856_QB6267430_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G906KKTU1BOI1_CL5758856_QB6230757_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_KTC_G906KKTC1BOI2_CL5758856_QB6267430_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 LENTISLTE_G906K_KOR_OPEN.pit 4.27 KB
4file.pit.S5.G906L.5.0.1.G906LKLU1BOH1_G906LLUC1BOH1_LUC.rar
1.73 GB 11 0 2015-12-28 19:47:55
Description: BL_G906LKLU1BOH1_CL4886164_QB5882997_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 AP_G906LKLU1BOH1_CL4886164_QB5882997_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G906LKLU1BOE1_CL4886164_QB4926535_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_LUC_G906LLUC1BOH1_CL4886164_QB5882997_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 LENTISLTE_G906L_KOR_OPEN.pit 4.27 KB
4file.pit.S5.G906S.5.0.1.G906SKSU1BOH1_G906SSKC1BOH1_SKC.rar
1.79 GB 14 0 2015-12-28 20:24:48
Description: BL_G906SKSU1BOH1_CL4886164_QB5883027_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 AP_G906SKSU1BOH1_CL4886164_QB5883027_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G906SKSU1BOE1_CL4886164_QB4927038_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_SKC_G906SSKC1BOH1_CL4886164_QB5883027_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 LENTISLTE_G906S_KOR_OPEN.pit
4file.pit.S5.SM-G9008V.4G.LTE.5.0.G9008VZMU1BOH3_G9008VCHM1BOH3_CHM.rar
1.37 GB 9 0 2015-12-29 19:51:32
Description: BL_G9008VZMU1BOH3_CL5637447_QB6054267_REV08_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 AP_G9008VZMU1BOH3_CL5637447_QB6054267_REV08_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G9008VZMU1BOH3_CL5637447_QB6054267_REV08_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_CHM_G9008VCHM1BOH3_CL5637447_QB6054267_REV08_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 G9008V_1BOH3_CHN_CUCMCC.pit
4file.pit.S6.Edge+.SM-G928C.5.1.1.G928CXXU1AOGJ_G928COJV1AOGF_TUR.rar
1.64 GB 14 0 2016-01-03 01:04:18
Description: BL_G928CXXU1AOGJ_CL5412468_QB5772896_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_G928CXXU1AOGJ_CL5412468_QB5772896_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_G928FXXU1AOGG_CL5412468_QB5715350_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_OJV_G928COJV1AOGF_CL5412468_QB5684847_REV00_user_low_ship.tar.md5 ZENLTE_EUR_OPEN_HIDDEN150M.pit, Size 3.13 KB…
4file.pit.S6.Edge+.SM-G928C.5.1.1.G928CXXU1AOH3_G928COJP1AOH3_TUN.rar
1.61 GB 10 0 2016-01-02 22:49:28
Description: BL_G928CXXU1AOH3_CL5470789_QB5932315_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_G928CXXU1AOH3_CL5470789_QB5932315_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_G928FXXU1AOH3_CL5470789_QB5932289_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_OJP_G928COJP1AOH3_CL5470789_QB5932315_REV00_user_low_ship.tar.md5 ZENLTE_EUR_OPEN_HIDDEN150M.pit, Size 3.13 KB…
4file.pit.S6.Edge+.SM-G928C.5.1.1.G928CXXU2AOJ5_G928COJV2AOJ3_TUR.rar
1.63 GB 12 0 2016-01-01 20:18:42
Description: BL_G928CXXU2AOJ5_CL5943955_QB6593090_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_G928CXXU2AOJ5_CL5943955_QB6593090_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_G928FXXU2AOJ3_CL5943955_QB6561467_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_OJV_G928COJV2AOJ3_CL5943955_QB6562726_REV00_user_low_ship.tar.md5 ZENLTE_EUR_OPEN_HIDDEN150M.pit, Size 3.13 KB…
4file.pit.S6.Edge+.SM-G928F.5.1.1.G928FXXU1AOGF_G928FOXA1AOGF_BTU.rar
1.59 GB 12 0 2016-01-02 21:38:14
Description: BL_G928FXXU1AOGF_CL5412468_QB5684023_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_G928FXXU1AOGF_CL5412468_QB5684023_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_G928FXXU1AOGG_CL5412468_QB5715350_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_OXA_G928FOXA1AOGF_CL5412468_QB5684023_REV00_user_low_ship.tar.md5 ZENLTE_EUR_OPEN.pit, Size 3.13 KB…
4file.pit.S6.Edge+.SM-G928F.5.1.1.G928FXXU1AOH3_G928FITV1AOGF_ITV.rar
1.57 GB 10 0 2016-01-02 00:07:46
Description: BL_G928FXXU1AOH3_CL5470789_QB5932289_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_G928FXXU1AOH3_CL5470789_QB5932289_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_G928FXXU1AOH3_CL5470789_QB5932289_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_ITV_G928FITV1AOGF_CL5419661_QB5690644_REV00_user_low_ship.tar.md5 ZENLTE_EUR_OPEN_HIDDEN100M.pit, Size 3.13 KB…
4file.pit.S6.Edge+.SM-G928F.5.1.1.G928FXXU1AOH3_G928FPHE1AOH1_PHE.rar
1.60 GB 5 0 2016-01-01 21:58:29
Description: BL_G928FXXU1AOH3_CL5470789_QB5932289_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_G928FXXU1AOH3_CL5470789_QB5932289_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_G928FXXU1AOH3_CL5470789_QB5932289_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_PHE_G928FPHE1AOH1_CL5599982_QB5971661_REV00_user_low_ship.tar.md5 ZENLTE_EUR_OPEN_HIDDEN100M.pit, Size 3.13 KB…
4file.pit.S6.Edge+.SM-G928G.5.1.1.G928GDDU1AOH3_G928GODD1AOH3_INS.rar
1.56 GB 6 0 2016-01-01 21:08:34
Description: BL_G928GDDU1AOH3_CL5470789_QB5936200_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_G928GDDU1AOH3_CL5470789_QB5936200_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_G928IDVU1AOH1_CL5576717_QB5932740_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_ODD_G928GODD1AOH3_CL5470789_QB5936200_REV00_user_low_ship.tar.md5 ZENLTE(G928G)_AUS_XSA.pit, Size 3.13 KB…
4file.pit.S6.Edge+.SM-G928G.5.1.1G928GUBU1AOGJ_G928GUUB1AOGJ_TPA.rar
1.58 GB 11 0 2016-01-01 21:14:31
Description: BL_G928GUBU1AOGJ_CL5419483_QB5785506_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_G928GUBU1AOGJ_CL5419483_QB5785506_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_G928GUBU1AOGJ_CL5419483_QB5785506_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_UUB_G928GUUB1AOGJ_CL5419483_QB5785506_REV00_user_low_ship.tar.md5 ZENLTE(G928G)_AUS_XSA.pit, Size 3.13 KB…
4file.pit.S6.Edge+.SM-G928G.5.1.1G928GUBU1AOH5_G928GUUB1AOH5_CHO.rar
1.58 GB 7 0 2016-01-01 20:37:49
Description: BL_G928GUBU1AOH5_CL5481702_QB5987400_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_G928GUBU1AOH5_CL5481702_QB5987400_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_G928GUBU1AOH5_CL5481702_QB5987400_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_UUB_G928GUUB1AOH5_CL5481702_QB5987400_REV00_user_low_ship.tar.md5 ZENLTE(G928G)_AUS_XSA.pit, Size 3.13 KB.
4file.pit.S6.Edge+.SM-G928T.5.1.1.G928TUVU1BOH6_G928TTMB1BOH6_TMB.rar
1.66 GB 12 0 2016-01-01 20:27:50
Description: BL_G928TUVU1BOH6_CL5556672_QB6150968_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_G928TUVU1BOH6_CL5556672_QB6150968_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_G928TUVU1BOH6_CL5556672_QB6150968_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_TMB_G928TTMB1BOH6_CL5556672_QB6150968_REV00_user_low_ship.tar.md5 ZENLTE(G928T)_USA_TMO.pit, Size 3.00 KB…
4file.pit.S6.Edge_.SM-G928F.5.1.1.G928FXXU2AOJ5_G928FOXA2AOJ3_BTU.rar
1.60 GB 12 0 2016-01-01 19:40:58
Description: BL_G928FXXU2AOJ5_CL5943955_QB6592119_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_G928FXXU2AOJ5_CL5943955_QB6592119_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_G928FXXU2AOJ3_CL5943955_QB6561467_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_OXA_G928FOXA2AOJ3_CL5943955_QB6561467_REV00_user_low_ship.tar.md5 ZENLTE_EUR_OPEN.pit, Size 3.13 KB…
4file.pit.S6.G920F.G920FXXU1AOE3_G920FOXA1AOE3_XEF.rar
1.57 GB 9 0 2015-12-29 22:46:24
Description: BL_G920FXXU2BOG8_CL5012324_QB5734098_REV02_user_low_ship.tar.md5 AP_G920FXXU2BOG8_CL5012324_QB5734098_REV02_user_low_ship.tar.md5 MODEM_G920FXXU2BOGE_CL1961633_QB_3915830_SIGNED.tar.md5 CSC_OXA_G920FOXA2BOG8_CL5012324_QB5734098_REV02_user_low_ship.tar.md5 G920F_2BOG8_EUR_OPEN.pit, Size 3.13 KB… ZEROFLTE_EUR_OPEN_HIDDEN100M.pit, Size 3.13 KB… ZEROFLTE_EUR_OPEN_HIDDEN150M.pit, Size 3.13 KB…
4file.pit.S6.G920F.G920FXXU2BOG8_G920FOXX2BOG9_XEO.rar
1.58 GB 10 0 2015-12-29 22:51:35
Description: BL_G920FXXU2BOG8_CL5012324_QB5734098_REV02_user_low_ship.tar.md5 AP_G920FXXU2BOG8_CL5012324_QB5734098_REV02_user_low_ship.tar.md5 MODEM_G920FXXU2BOGE_CL1961633_QB_3915830_SIGNED.tar.md5 CSC_OXX_G920FOXX2BOG9_CL5012324_QB5759871_REV02_user_low_ship.tar.md5 G920F_2BOG8_EUR_OPEN.pit, Size 3.13 KB… ZEROFLTE_EUR_OPEN_HIDDEN100M.pit, Size 3.13 KB… ZEROFLTE_EUR_OPEN_HIDDEN150M.pit, Size 3.13 KB…
4file.pit.S6.G920F.G920FXXU2BO_G8G920FBTU2BOG9_BTU.rar
1.56 GB 28 0 2015-12-29 22:58:47
Description: BL_G920FXXU2BOG8_CL5012324_QB5734098_REV02_user_low_ship.tar.md5 AP_G920FXXU2BOG8_CL5012324_QB5734098_REV02_user_low_ship.tar.md5 MODEM_G920FXXU2BOGE_CL1961633_QB_3915830_SIGNED.tar.md5 CSC_BTU_G920FBTU2BOG9_CL5012324_QB5833534_REV02_user_low_ship.tar.md5 G920F_2BOG8_EUR_OPEN.pit, Size 3.13 KB… ZEROFLTE_EUR_OPEN_HIDDEN100M.pit, Size 3.13 KB… ZEROFLTE_EUR_OPEN_HIDDEN150M.pit, Size 3.13 KB…
4file.pit.S6.G920I.G920IDVU1BOF6_G920IOLC1BOG1_XSP.rar
1.54 GB 20 0 2015-12-30 02:07:12
Description: BL_G920IDVU1BOF6_CL5157871_QB5370235_REV02_user_low_ship.tar.md5 AP_G920IDVU1BOF6_CL5157871_QB5370235_REV02_user_low_ship.tar.md5 CP_G920IDVU1BOF6_CL5157871_QB5381770_REV02_user_low_ship.tar.md5 CSC_OLC_G920IOLC1BOG1_CL5019647_QB5573099_REV02_user_low_ship.tar.md5 G920I_1BOF6_AUS_XSA.pit, Size 3.13 KB… ZEROFLTE_AUS_XSA.pit, Size 3.13 KB…
4file.pit.S6Edge+.5.1.1.G928FXXU1AOGJ_G928FXXU1AOGG_ROM.rar
1.59 GB 4 0 2016-01-02 20:51:10
Description: BL_G928FXXU1AOGJ_CL5412468_QB5772832_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_G928FXXU1AOGJ_CL5412468_QB5772832_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_G928FXXU1AOGG_CL5412468_QB5715350_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_OXX_G928FOXX1AOGG_CL5431741_QB5707571_REV00_user_low_ship.tar.md5 ZENLTE_EUR_OPEN.pit, Size 3.13 KB…
4file.pit.S6Edge+.5.1.1.G928FXXU1AOH3_G928FOXX1AOGH_XEF.rar
1.60 GB 3 0 2016-01-02 20:57:12
Description: BL_G928FXXU1AOH3_CL5470789_QB5932289_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_G928FXXU1AOH3_CL5470789_QB5932289_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_G928FXXU1AOH3_CL5470789_QB5932289_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_OXX_G928FOXX1AOGH_CL5467105_QB5763549_REV00_user_low_ship.tar.md5 ZENLTE_EUR_OPEN.pit, Size 3.13 KB…
4file.pit.S6Edge+.5.1.1.G928FXXU1AOH4_G928FOXX1AOGH_XEO.rar
1.60 GB 4 0 2016-01-02 21:24:27
Description: BL_G928FXXU1AOH4_CL5470789_QB6038055_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_G928FXXU1AOH4_CL5470789_QB6038055_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_G928FXXU1AOH3_CL5470789_QB5932289_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_OXX_G928FOXX1AOGH_CL5467105_QB5763549_REV00_user_low_ship.tar.md5 ZENLTE_EUR_OPEN.pit, Size 3.13 KB…
4file.S5.G900T1.5.1.1.G900T1UVU1BOH1_G900T1TMB1BOH1_TMB.rar
1.46 GB 15 0 2015-12-29 22:02:06
Description: BL_G900T1UVU1BOH1_CL5117004_QB5859644_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 AP_G900T1UVU1BOH1_CL5117004_QB5859644_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G900T1UVU1BOH1_CL5117004_QB5859644_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_TMB_G900T1TMB1BOH1_CL5117004_QB5859644_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
4file.S5.G900W8.5.0.G900W8VLU1BOC2_G900W8OYA1BOC2_BMC.zip
1.41 GB 14 0 2015-12-29 05:59:07
Description: BL_G900W8VLU1BOC2_CL4100894_QB5885434_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 AP_G900W8VLU1BOC2_CL4100894_QB5885434_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G900W8VLU1BOC2_CL4100894_QB5885434_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_OYA_G900W8OYA1BOC2_CL4100894_QB5885434_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
4file.S6.G920F.BTU.Android.M.6.0.920FXXU3ZOL6_G920FBTU3ZOL4-M.zip
1.59 GB 23 0 2015-12-27 21:11:53
Description: AP_G920FXXU3ZOL6-M_CL6533158_SAMFIRM.NET.tar.md5 BL_G920FXXU3ZOL6-M_CL6533158_SAMFIRM.NET.tar.md5 CP_G920FXXU3ZOL6-M_CL6533158_SAMFIRM.NET.tar.md5 CSC_G920FBTU3ZOL4-M_CL6533158_SAMFIRM.NET.tar.md5
4files.G530H_XXU1ANJ3_OXE1ANJ1.zip
565.13 MB 65 0 2015-09-20 05:26:03
Description: G530H_XXU1ANJ3_OXE1ANJ1/ AP_G530HXXU1ANJ3_CL214352_QB2711432_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_G530HXXU1ANJ3_CL214352_QB2711432_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G530HXXU1ANJ3_CL214352_QB2711432_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_OXE_G530HOXE1ANJ1_CL218407_QB2737040_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
4files.Galaxy.Core.Plus.G350XXUAMKC_OXXAMJ4.zip
654.74 MB 10 0 2015-09-27 06:16:25
Description: BOOT_G350XXUAMJ7_REV00.tar.md5 CODE_G350XXUAMKC_1845929_REV02_user_low_ship.tar.md5 CSC_OXX_G350OXXAMJ4_1998788_REV00_user_low_ship.tar.md5 MODEM_G350XXUAMJ7_REV00.tar.md5
4files.Galaxy.S3.LTE.SHV-E210K.android4.4.4.E210KKTUKOB1_E210KKTTKOB1_KTF.zip
1.08 GB 78 0 2015-09-30 04:57:30
Description: BL_E210KKTUKOB1_CL4268410_QB4140824_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_E210KKTUKOB1_CL4268410_QB4140824_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_E210KKTUKNK4_CL3788561_QB3590200_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_KTT_E210KKTTKOB1_CL4268410_QB4140824_REV00_user_low_ship.tar.md5 SS_DL.dll
4files.Galaxy.S4.Mini.LTE.I9195XXUCNH5_I9195OJVCNH1_4.4.2Germany.DBT.rar
782.81 MB 50 0 2015-09-24 12:15:14
Description: I9195XXUCNH5_I9195OJVCNH1_FARSI_4.4.2_FULL FILE_ALEN-TEAM.COM/ AP_I9195XXUCNH5_2659908_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 (1.40 GB) BL_I9195XXUCNH5_2659908_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 (1.61 MB) CP_I9195XXUCNH5_2659908_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 (49.75 MB) CSC_OJV_I9195OJVCNH1_2502401_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 (66.73 MB) credit http://alen-team.com/thread2573.html I9195XXUCNH5_I9195OJVCNH1_FARSI_4.4.2_FULL FILE_ALEN-TEAM.COM
4files.Galaxy.S5.Neo.Android5.1.1.G903F.XXU1AOH4_G903FOXA1AOH4_XEO.zip
1.20 GB 19 0 2015-09-30 02:42:40
Description: BL_G903FXXU1AOH4_CL5560999_QB5910664_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_G903FXXU1AOH4_CL5560999_QB5910664_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_G903FXXU1AOH4_CL28525_QB3951580_SIGNED.tar.md5 CSC_OXA_G903FOXA1AOH4_CL5560999_QB5910664_REV00_user_low_ship.tar.md5
4files.Galaxy.SII.Plus.T-Mobile.T989UVLE1_TMBLE1_4.0.4.rar
378.34 MB 30 0 2015-09-29 07:12:31
Description: BOOT_T989UVLE1_CL508451_REV02_user_ship.tar.md5 (11.51 MB) PHONE_T989UVLE1_CL1094000_REV02_user_ship.tar.md5 (23.94 MB) PLATFORM_T989UVLE1_CL508451_REV02_user_ship.tar.md5 (659.73 MB) SGH-T989-CSC-TMBLE1.tar.md5 (9.19 MB) Free Samsung Support.url (113.00 B)
4files.GALAXY.SIII.Android4.4.4.SHV-E210S.E210SKSUKNK3_E210SSKTKNK3_SKT.zip
1.29 GB 109 0 2015-09-30 05:16:16
Description: BL_E210SKSUKNK3_CL3269620_QB2950513_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_E210SKSUKNK3_CL3269620_QB2950513_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_E210SKSUKNK2_CL3242284_QB2919830_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_SKT_E210SSKTKNK3_CL3269620_QB2950513_REV00_user_low_ship.tar.md5 SS_DL.dll
4files.Galaxy.Tab.3.7.0.SM-T2105.4.1.2.7z
1.17 GB 22 0 2015-09-25 15:48:20
Description: BOOTLOADER_T2105UBANA1_1511962_REV00_user_low_ship.tar.md5 CODE_T2105UBANA1_1511962_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_UVS_T2105UVSANA2_1511962_REV00_user_low_ship.tar.md5 MODEM_T2105UBANA1_1511962_REV00_user_low_ship.tar.md5
4files.Galaxy.Win.Duos.I8552XXAMD8_OXEAMD1_Repair_Firmwares.rar
700.04 MB 41 0 2015-09-26 21:37:48
Description: BOOTLOADER_I8552XXAMD8_1108001_REV00_user_low_ship.tar.md5 (1.22 MB) CODE_I8552XXAMD8_1108001_REV00_user_low_ship_.tar.md5 (1.03 GB) CSC_OXE_I8552OXEAMD1_1103757_REV00_user_low_ship.tar.md5 (135.20 MB) MODEM_I8552XXAMD6_1108001_REV00_user_low_ship.tar.md5 (19.32 MB)
4files.N9002ZNUDND1.family.four.zip
1.41 GB 25 0 2015-08-31 08:17:46
Description: BL_N9002ZNUDND1_1973843_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 AP_N9002ZNUDND1_1973843_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_N9002ZNUDND1_1973843_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_CHU_N9002CHUDND1_1973843_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 SS_DL.dll �ٶ�.apk ��ROM����һ��ROOT_1.8.exe UC������V9.52ר��.apk
4files.Note.4.N910C.Lollipop.5.1.1.XEO.N910CXXU1COH4.zip
1.71 GB 711 0 2015-08-26 16:05:46
Description: AP_N910CXXU1COH4_CL5581916_QB5979668_REV00_user_low_ship.tar.md5 BL_N910CXXU1COH4_CL5581916_QB5979668_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_N910CXXU1COH4_1981333.tar.md5 CSC_OXA_N910COXA1COH4_CL5581916_QB5979668_REV00_user_low_ship.tar.md5
4files.pit.7272CZCUANC1.GT-S7272C.repair.rar
646.45 MB 30 0 2015-09-29 12:23:35
Description: Odin3 v3.10.0.exe (2.19 MB) Odin3.ini (676.00 B) PIT.pit (4.02 KB) ������ͼ.jpg (271.82 KB) ����SAMSUNG_USB_Driver_for_Mobile_Phones_1560.exe (23.04 MB) ����ˢ���̳�.doc (295.50 KB) ��Դ����—ˢ����.url (235.00 B) AP.tar (948.62 MB) BL.tar (5.04 MB) CP.tar (37.51 MB) CSC.tar (52.10 MB)
4files.pit.A300FUXXU1ANL5_DDX1ANL9_Repair_Firmware.zip
1.04 GB 15 0 2015-09-25 18:53:10
Description: A3ULTE_EUR_OPEN_HIDDEN220MB.pit AP_A300FUXXU1ANL5_CL3432073_QB3242300_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_A300FUXXU1ANL5_CL3432073_QB3242300_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_A300FUXXU1ANL5_CL3432073_QB3242300_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_DDX_A300FUDDX1ANL9_CL3544529_QB3295946_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
4files.pit.A300FUXXU1AOB3_DBT1AOB1_Repair_Firmware.zip
983.66 MB 26 0 2015-09-25 19:00:26
Description: A3ULTE_EUR_OPEN.pit AP_A300FUXXU1AOB3_CL3436019_QB4017686_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_A300FUXXU1AOB3_CL3436019_QB4017686_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_A300FUXXU1AOB3_CL3436019_QB4017686_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_DBT_A300FUDBT1AOB1_CL4175457_QB4024673_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
4files.pit.A300HXXU1AOAE_OXY1AOAE_Repair_Firmware.zip
617.26 MB 10 0 2015-09-25 19:26:34
Description: A33G_EUR_OPEN.pit AP_A300HXXU1AOAE_CL366112_QB3773624_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_A300HXXU1AOAE_CL366112_QB3773624_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_A300HXXU1AOAE_CL366112_QB3773624_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_OXY_A300HOXY1AOAE_CL366112_QB3773624_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
4files.pit.A300HXXU1AOB8_OXY1AOB8_Repair_Firmware.zip
617.47 MB 25 0 2015-09-25 19:32:56
Description: A33G_EUR_OPEN.pit AP_A300HXXU1AOB8_CL417614_QB4179568_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_A300HXXU1AOB8_CL417614_QB4179568_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_A300HXXU1AOB8_CL417614_QB4179568_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_OXY_A300HOXY1AOB8_CL417614_QB4179568_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
4files.pit.A500FUXXU1ANL6_OXA1ANL5_Repair_Firmware.zip
1.10 GB 16 0 2015-09-25 20:29:42
Description: A5ULTE_EUR_OPEN.pit AP_A500FUXXU1ANL6_CL3550082_QB3324062_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_A500FUXXU1ANL6_CL3550082_QB3324062_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_A500FUXXU1ANL5_CL3550082_QB3303872_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_OXA_A500FUOXA1ANL5_CL3550082_QB3303872_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
4files.pit.A500FUXXU1AOB4_OXA1AOB1_Repair_Firmware.zip
1.10 GB 30 0 2015-09-25 20:55:39
Description: A5ULTE_EUR_OPEN.pit AP_A500FUXXU1AOB4_CL4312036_QB4183665_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_A500FUXXU1AOB4_CL4312036_QB4183665_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_A500FUXXU1AOB4_CL4312036_QB4183665_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_OXA_A500FUOXA1AOB1_CL4004591_QB3927683_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
4files.pit.A500FXXU1AOA4_OLB1AOA1_Repair_Firmware.zip
1.23 GB 20 0 2015-09-25 20:06:15
Description: A5LTE_EUR_OPEN.pit AP_A500FXXU1AOA4_CL3814035_QB3619427_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_A500FXXU1AOA4_CL3814035_QB3619427_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_A500FXXU1ANK4_CL3395887_QB3163829_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_OLB_A500FOLB1AOA1_CL3814035_QB3619427_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
4files.pit.A500FXXU1AOB2_SER1AOB1_Repair_Firmware.zip
1.16 GB 18 0 2015-09-25 20:13:32
Description: A5LTE_EUR_OPEN.pit AP_A500FXXU1AOB2_CL4197997_QB4051043_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_A500FXXU1AOB2_CL4197997_QB4051043_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_A500FXXU1AOB1_CL4044743_QB3931614_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_SER_A500FSER1AOB1_CL4044743_QB3931614_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
4files.pit.A7000_CHC-A7000ZCU1AOA1-ALL.zip
1.04 GB 36 0 2015-08-23 18:20:05
Description: 2015�����������а���ȫ.url A7LTE_CHN_OPEN.pit AP_A7000ZCU1AOA1_CL3688156_QB3559299_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar BL_A7000ZCU1AOA1_CL3688156_QB3559299_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar CP_A7000ZCU1AOA1_CL3688156_QB3559299_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar CSC_CHC_A7000CHC1AOA1_CL3688156_QB3559299_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar
4files.pit.G530HXCU1AOA3_OXE1AOA1.zip
569.51 MB 50 0 2015-09-20 04:11:22
Description: G530H_XCU1AOA3_OXE1AOA1 AP_G530HXCU1AOA3_CL365728_QB3776409_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_G530HXCU1AOA3_CL365728_QB3776409_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G530HXCU1AOA2_CL356303_QB3691296_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_OXE_G530HOXE1AOA1_CL365728_QB3776409_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 FORTUNA3G_EUR_OPEN.pit
4files.pit.G530HXXU1ANI8_SER1ANI8_Russia_4.4.4.rar
489.02 MB 53 0 2015-09-20 05:01:27
Description: G530HXXU1ANI8_SER1ANI8_Russia_4.4.4_Repair_Firmware AP_G530HXXU1ANI8_132828_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT_.tar.md5 BL_G530HXXU1ANI8_132828_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G530HXXU1ANI8_132828_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_SER_G530HSER1ANI8_132828_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 FORTUNA3G_EUR_OPEN.pit
4files.pit.G530H_DXU1ANK2_OLB1ANL1.zip
627.72 MB 34 0 2015-09-20 03:48:19
Description: AP_G530HDXU1ANK2_282014_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_G530HDXU1ANK2_282014_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G530HXXU1ANJ3_CL214352_QB2711432_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_OLB_G530HOLB1ANL1_282014_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 FORTUNA3G_EUR_OPEN.pit
4files.pit.Galaxy.A3.A300HXXU1ANKC_4.4.4.zip
653.27 MB 24 0 2015-09-24 07:46:07
Description: A300HXXU1ANKC_OXE1ANJ1_OXY1ANKC/ A33G_EUR_OPEN.pit AP_A300HXXU1ANKC_CL235220_QB2935324_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_A300HXXU1ANKC_CL235220_QB2935324_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_A300HXXU1ANKC_CL235220_QB2935324_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_OXE_A300HOXE1ANJ1_CL211949_QB2712176_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_OXY_A300HOXY1ANKC_CL235220_QB2935324_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 credit http://adnansattar333.blogspot.com/2015/06/full-firmwares-4files-firmwares.html?m=0
4files.pit.Galaxy.A3.CHC-A3000ZCU1ANJ8-ALL.rar
509.27 MB 23 0 2015-09-24 06:39:29
Description: A3LTE_CHN_OPEN.pit (4.27 KB) AP_A3000ZCU1ANJ8_CL231500_QB2819422_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 (816.08 MB) BL_A3000ZCU1ANJ8_CL231500_QB2819422_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 (10.49 MB) CP_A3000ZCU1ANJ8_CL231500_QB2819422_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 (38.50 MB) CSC_CHC_A3000CHC1ANJ8_CL231500_QB2819422_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 (48.92 MB) ����A3000ˢ���̳̣����������Ŀ����.txt (239.00 B) credit http://yun.baidu.com/wap/link?uk=2604486464&shareid=2349204405&third=0 http://yun.baidu.com/wap/link?shareid=292098086&uk=1834611422&third=0&dir=%2F%E4%B8%89%E6%98%9F%2F%E5%AE%98%E6%96%B9%E5%9B%BA%E4%BB%B6%E5%8C%85%2F%E4%B8%89%E6%98%9FGALAXY%20A%E7%B3%BB%E5%88%97%2FA3000%2F%E5%AE%98%E6%96%B9%E4%BA%94%E4%BB%B6%E5%A5%97%E5%8C%85&page=1
4files.pit.Galaxy.A5.Duos.A5000ZCU1ANL2.zip
1.06 GB 63 0 2015-09-24 04:58:39
Description: AP_A5000ZCU1ANL2_CL3578588_QB3341983_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_A5000ZCU1ANL2_CL3578588_QB3341983_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_A5000ZCU1ANL2_CL3578588_QB3341983_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_CHC_A5000CHC1ANL2_CL3578588_QB3341983_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 A5LTE_CHN_OPEN.pit credit http://115.239.248.195:81/r/13087360 http://pan.baidu.com/share/link?shareid=4110474250&uk=2217418937&fid=961618883138040 1.06G http://yun.baidu.com/wap/link?uk=675898618&shareid=4157348287&third=4
4files.pit.Galaxy.A5.Duos.SM-A500GXAU1ANK2_v4.4.4_ODD_ALL.zip
1,014.00 MB 31 0 2015-09-24 05:28:37
Description: AP_A500GXAU1ANK2_CL3116051_QB2937995_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_A500GXAU1ANK2_CL3116051_QB2937995_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_A500GXAU1ANK2_CL3116051_QB2937995_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_ODD_A500GODD1ANK3_CL3116051_QB2991268_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 A5LTE_SWA_OPEN.pit 三星官方固件刷机教程看这里。.url 可用一键R.O.O.T工具.exe credit http://www.shuaji.net/ http://pan.baidu.com/wap/link?uk=4232826994&shareid=398534186&third=0 http://yun.baidu.com/wap/share/home?third=0&uk=4232826994&start=60
4files.pit.Galaxy.A5.HSPA.A500HXXU1ANL1_OXE1ANK2.zip
1.14 GB 16 0 2015-09-26 22:23:53
Description: A53G_EUR_OPEN.pit AP_A500HXXU1ANL1_CL3395887_QB3240706_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_A500HXXU1ANL1_CL3395887_QB3240706_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_A500HXXU1ANL1_CL3395887_QB3173969_REV11_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_OXE_A500HOXE1ANK2_CL3395887_QB3127392_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
4files.pit.Galaxy.A5.HSPA.A500HXXU1AOC1_OXY1AOB1.zip
1.14 GB 28 0 2015-09-26 22:39:27
Description: A53G_EUR_OPEN.pit AP_A500HXXU1AOC1_CL4197997_QB4259033_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_A500HXXU1AOC1_CL4197997_QB4259033_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_A500HXXU1AOB1_CL4044743_QB3940162_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_OXY_A500HOXY1AOB1_CL4044743_QB3940162_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
4files.pit.Galaxy.A5.LTE.A500XZXXU1ANL1_PAP1ANL1.zip
2.68 GB 25 0 2015-09-27 00:20:48
Description: A5LTE_EUR_LDU.pit AP_A500XZXXU1ANL1_LLK_CL3500154_QB3239868_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_A500XZXXU1ANL1_LLK_CL3500154_QB3239868_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_A500XZXXU1ANI1_LLK_CL2870395_QB2467449_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_PAP_A500XZPAP1ANL1_LLK_CL3500154_QB3239868_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
4files.pit.Galaxy.A7.DUOS.LTE.A700FDXXU1AOAA_ODD1AOA4.zip
1.11 GB 13 0 2015-09-27 01:11:13
Description: A7LTE_EUR_OPEN.pit AP_A700FDXXU1AOAA_CL3686651_QB3695665_REV03_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_A700FDXXU1AOAA_CL3686651_QB3695665_REV03_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_A700FDDD1AOA4_REV00_CL1843400_QB3540844.tar.md5 CSC_ODD_A700FDODD1AOA4_CL3891993_QB3698794_REV03_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
4files.pit.Galaxy.A7.DUOS.LTE.A700FDXXU1AOAB_OLB1AOA4.zip
1.19 GB 28 0 2015-09-27 01:46:37
Description: A7LTE_EUR_OPEN.pit AP_A700FDXXU1AOAB_CL3686651_QB3713022_REV03_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_A700FDXXU1AOAB_CL3686651_QB3713022_REV03_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_A700FDXXE1AOA1_REV00_CL1843400_QB3529293.tar.md5 CSC_OLB_A700FDOLB1AOA4_CL3686651_QB3713022_REV03_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
4files.pit.Galaxy.A7.HSPA.A700HXXU1AOA6_OXE1AOA1.zip
1.10 GB 11 0 2015-09-27 02:25:59
Description: A73G_EUR_OPEN.pit A73G_EUR_OPEN_HIDDEN20M.pit AP_A700HXXU1AOA6_CL3753735_QB3656010_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_A700HXXU1AOA6_CL3753735_QB3656010_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_A700HXXU1AOA6_CL3753735_QB3656010_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_OXE_A700HOXE1AOA1_CL3916733_QB3724994_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
4files.pit.Galaxy.A7.HSPA.A700HXXU1AOC2_OXY1AOC2.zip
1.13 GB 19 0 2015-09-27 02:43:41
Description: A73G_EUR_OPEN.pit AP_A700HXXU1AOC2_CL4549187_QB4468600_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_A700HXXU1AOC2_CL4549187_QB4468600_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_A700HXXU1AOC2_CL4549187_QB4468600_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_OXY_A700HOXY1AOC2_CL4549187_QB4468600_REV01_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
4files.pit.Galaxy.A7.LTE-A.A700FXXU2AOAM_DBT2AOA2_Repair_Firmware.zip
1.12 GB 10 0 2015-09-27 00:45:55
Description: A7ALTE_EUR_OPEN_HIDDEN80M.pit AP_A700FXXU2AOAM_CL4070623_QB3902623_REV00_user_low_ship.tar.md5 BL_A700FXXU2AOAM_CL4070623_QB3902623_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_A700FXXU2AOB1_1883248.tar.md5 CSC_DBT_A700FDBT2AOA2_CL4033560_QB3865385_REV00_user_low_ship.tar.md5
4files.pit.Galaxy.Ace.NXT.Galaxy.V.G313HZDBU0ANH1_OLB0ANH1.zip
543.67 MB 27 0 2015-09-27 06:02:47
Description: AP_G313HZDBU0ANH1_1946331_REV04_user_low_ship.tar.md5 BL_G313HZDBU0ANH1_1946331_REV04_user_low_ship.tar.md5 CP_G313HZDXU0ANH1_1946331_REV04_user_low_ship.tar.md5 CSC_OLB_G313HZOLB0ANH1_1946331_REV04_user_low_ship.tar.md5 VIVALTO3GVN_DB_OPEN.pit
4files.pit.Galaxy.Ace.NXT.Galaxy.V.G313HZDBU0ANL1_OLB0ANL1.zip
567.55 MB 38 0 2015-09-27 06:07:58
Description: AP_G313HZDBU0ANL1_CL3531583_QB3281566_REV04_user_low_ship.tar.md5 BL_G313HZDBU0ANL1_CL3531583_QB3281566_REV04_user_low_ship.tar.md5 CP_G313HZDXU0ANL2_1946331_REV04_user_low_ship.tar.md5 CSC_OLB_G313HZOLB0ANL1_CL3531583_QB3281566_REV04_user_low_ship.tar.md5 SPRDDSP.img VIVALTO3GVN_DB_OPEN.pit
4files.pit.Galaxy.Core.Plus.G350XXUANB1_OXXANB2.zip
692.18 MB 34 0 2015-09-27 06:21:30
Description: BOOT_G350XXUANB1_REV00.tar.md5 CODE_G350XXUANB1_2524841_REV02_user_low_ship.tar.md5 cs02.pit CSC_OXX_G350OXXANB2_2530775_REV00_user_low_ship.tar.md5 MODEM_G350XXUANB1_REV00.tar.md5
4files.pit.Galaxy.E5.E500FXXU1AOA6_OXY1AOA7.zip
1.08 GB 27 0 2015-09-27 04:58:13
Description: AP_E500FXXU1AOA6_CL3948177_QB3763837_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_E500FXXU1AOA6_CL3948177_QB3763837_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_E500FXXU1AOA6_CL3948177_QB3763837_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_E500FXXU1AOA6_REV00_CL1860646_QB3552038.tar.md5 CSC_OXY_E500FOXY1AOA7_CL3948177_QB3794883_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 E5LTE_EUR_OPEN.pit
4files.pit.Galaxy.Grand.2.DUOS.G7102XWUBNK1_OLBBNJ1.zip
1,008.63 MB 26 0 2015-09-28 02:45:30
Description: AP_G7102XWUBNK1_CL3174120_QB2842008_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_G7102XWUBNK1_CL3174120_QB2842008_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G7102DXUBNH1_REV00_CL_1674926.tar.md5 CSC_OLB_G7102OLBBNJ1_CL3105106_QB2767511_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 MS013G_EUR_OPEN.pit
4files.pit.Galaxy.Grand.2.DUOS.G7102XXUANG2_OLBANG1.zip
1.06 GB 25 0 2015-09-28 02:54:38
Description: AP_G7102XXUANG2_2706797_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_G7102XXUANG2_2706797_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G7102DXUANC1_REV00_CL_1538711.tar.md5 CSC_OLB_G7102OLBANG1_2675902_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 MS013G_EUR_OPEN_8G.pit
4files.pit.Galaxy.Grand.2.DUOS.G7102XXUBNG8_OLBBNG3.zip
996.32 MB 26 0 2015-09-28 03:09:36
Description: AP_G7102XXUBNG8_2284897_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_G7102XXUBNG8_2284897_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G7102DXUBNG1_REV00_CL_1619036.tar.md5 CSC_OLB_G7102OLBBNG3_2284897_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 MS013G_EUR_OPEN.pit
4files.pit.Galaxy.Grand.2.DUOS.G7102XXUBNJ2_OXEBNJ2.zip
981.92 MB 55 0 2015-09-28 03:36:29
Description: AP_G7102XXUBNJ2_CL3027762_QB2669718_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_G7102XXUBNJ2_CL3027762_QB2669718_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G7102XXUBNJ2_REV00_CL_1743842.tar.md5 CSC_OXE_G7102OXEBNJ2_CL3027762_QB2669718_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 MS013G_EUR_OPEN.pit
4FILES.PIT.Galaxy.Grand.2.LTE.G7105.XXUANAA_OXXANA2.zip
1.00 GB 12 0 2015-09-28 04:34:42
Description: AP_G7105XXUANAA_2373638_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_G7105XXUANAA_2373638_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G7105XXUANA3_2373638_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_OXX_G7105OXXANA2_2493182_REV01_user_low_ship.tar.md5 MS01LTE_EUR_OPEN_8G.pit
4FILES.PIT.Galaxy.Grand.2.LTE.G7105XXUANF4_DBTANF2.zip
1,014.63 MB 15 0 2015-09-28 04:41:40
Description: AP_G7105XXUANF4_2427125_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_G7105XXUANF4_2427125_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G7105XXUANF5_2373638_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_DBT_G7105DBTANF2_2699838_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 MS01LTE_EUR_OPEN_8G.pit
4files.pit.Galaxy.Grand.Neo.I9060DDUANJ1_DDUANJ1_4.2.2.India.rar
820.46 MB 45 0 2015-09-26 22:03:11
Description: baffinlite.pit (3.49 KB) BOATLOADER_I9060DDUANJ1.tar.md5 (1.21 MB) CODE_I9060DDUANJ1.tar.md5 (1.35 GB) CSC_I9060DDUANJ1.tar.md5 (54.55 MB) MODEM_I9060DDUANJ1.tar.md5 (17.26 MB)
4files.pit.Galaxy.Grand.Neo.Plus.I9060IXXU0AOA3_OXE0AOA2_Russia_4.4.4.rar
481.15 MB 110 0 2015-09-29 06:26:38
Description: AP_I9060IXXU0AOA3_CL346452_QB3611237_REV02_user_low_ship_.tar.md5 (876.98 MB) BL_I9060IXXU0AOA3_CL346452_QB3611237_REV02_user_low_ship.tar.md5 (3.64 MB) CP_I9060IXXU0ANL6_CL331575_QB3492625_REV02_user_low_ship.tar.md5 (9.09 MB) CSC_OXE_I9060IOXE0AOA2_CL346452_QB3611237_REV02_user_low_ship.tar.md5 (53.68 MB) GRANDNEOVE3G.pit (4.77 KB)
4files.pit.Galaxy.Grand.Neo.Plus.I9060IXXU0AOA8_OXE0AOA4_Russia_4.4.4.rar
480.99 MB 53 0 2015-09-29 06:22:15
Description: AP_I9060IXXU0AOA8_CL375814_QB3878859_REV02_user_low_ship_.tar.md5 (876.65 MB) BL_I9060IXXU0AOA8_CL375814_QB3878859_REV02_user_low_ship.tar.md5 (3.64 MB) CP_I9060IXXU0ANL6_CL331575_QB3492625_REV02_user_low_ship.tar.md5 (9.09 MB) CSC_OXE_I9060IOXE0AOA4_CL380094_QB3895357_REV02_user_low_ship.tar.md5 (53.68 MB) GRANDNEOVE3G.pit (4.77 KB)
4files.pit.Galaxy.Note.N7000B.DCLSB.4.1.2.Thailand.rar
1.17 GB 70 0 2015-09-24 11:11:34
Description: GT-N7000B/ ————— N7000.zip Q1_20110914_16GB.pit 2.0 KB Q1_20110919_32GB.pit 2.0 KB odin3_v1.87.zip V.DCLSB 4.1.2 GT-N7000B/V.DCLSB 4.1.2/ ——————— CODE_N7000BDCLSB_906407_REV02_user_low_ship.tar.md5 OK CSC_THL_N7000BTHLLSB_906407_REV02_user_low_ship.tar.md5 OK MODEM_N7000BDCLSB_REV_05_CL1240075.tar.md5 OK q1.pit OK UMS_16G_N7000BDCLSB_906407_REV02_user_low_ship.tar.md5 credit http://www.tsar3000.com/Joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=472:samsung-n7000-n7000b-galaxy-note-firmwares&catid=55:samsung&Itemid=82
4files.pit.Galaxy.S5.Neo.Android5.1.1.G903F.XXU1AOH4_G903FOXA1AOH4_XEO.rar
1.20 GB 8 0 2015-12-30 02:24:24
Description: BL_G903FXXU1AOH4_CL5560999_QB5910664_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_G903FXXU1AOH4_CL5560999_QB5910664_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_G903FXXU1AOH4_CL28525_QB3951580_SIGNED.tar.md5 CSC_OXA_G903FOXA1AOH4_CL5560999_QB5910664_REV00_user_low_ship.tar.md5 G903F_1AOH4_EUR_OPEN.pit, Size 3.77 KB…
4files.pit.Galaxy.S5.Neo.Android5.1.1.G903FXXU1AOI2_G903FOXA1AOI2_XEO.rar
1.20 GB 12 0 2015-12-30 02:28:40
Description: BL_G903FXXU1AOI2_CL5560999_QB6164277_REV00_user_low_ship.tar.md5 AP_G903FXXU1AOI2_CL5560999_QB6164277_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_G903FXXU1AOI5_CL28525_QB4021734_SIGNED.tar.md5 CSC_OXA_G903FOXA1AOI2_CL5560999_QB6164277_REV00_user_low_ship.tar.md5 G903F_1AOI2_EUR_OPEN.pit, Size 3.77 KB..
4files.pit.Galaxy.S5.Sprint.USA.G900P.VPU1ANE5_SPT1ANE5_4.4.2.rar
1.41 GB 24 0 2015-09-28 07:14:31
Description: AP_G900PVPU1ANE5_1750661_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 (2.18 GB) BL_G900PVPU1ANE5_1750661_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 (8.71 MB) CP_G900PVPU1ANE5_1750661_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 (52.32 MB) CSC_SPT_G900PSPT1ANE5_1750661_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 (32.08 MB) KLTE_USA_SPR.pit (4.14 KB)
4files.pit.Galaxy.Star.Advance.G350EXWU0AOA1_OXE0AOA1.zip
527.68 MB 37 0 2015-09-27 06:28:14
Description: AP_G350EXWU0AOA1_CL3776068_QB3579362_REV01_user_low_ship.tar.md5 BL_G350EXWU0AOA1_CL3776068_QB3579362_REV01_user_low_ship.tar.md5 CP_G350EXXU0ANK3_CL3354813_QB3058775_REV01_user_low_ship.tar.md5 CSC_OXE_G350EOXE0AOA1_CL3776068_QB3579362_REV01_user_low_ship.tar.md5 HIGGS2G_EUR_OPEN.pit
4files.pit.Galaxy.Star.Advance.G350EXXU0ANK3_OXE0ANK4.zip
522.66 MB 51 0 2015-09-27 06:34:20
Description: AP_G350EXXU0ANK3_CL3354813_QB3058775_REV01_user_low_ship.tar.md5 BL_G350EXXU0ANK3_CL3354813_QB3058775_REV01_user_low_ship.tar.md5 CP_G350EXXU0ANK3_CL3354813_QB3058775_REV01_user_low_ship.tar.md5 CSC_OXE_G350EOXE0ANK4_CL3354813_QB3058775_REV01_user_low_ship.tar.md5 HIGGS2G_EUR_OPEN.pit
4files.pit.Galaxy.Tab.S.10.5.SM-T805.4.4.2.7z
1.44 GB 22 0 2015-09-25 16:37:23
Description: AP_T805XXU1ANFB_2085187_REV00_user_low_ship.tar.md5 BL_T805XXU1ANFB_2085187_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_T805XXU1ANF6_REV00_CL1602530_SIGNED.tar.md5 CSC_OLB_T805OLB1ANG1_2085187_REV00_user_low_ship.tar.md5 CHAGALLLTE_EUR_OPEN.pit
4files.pit.Galaxy.Trend.3.Duos.G3502CZCUANA1_CHNANA1.zip
585.78 MB 15 0 2015-09-27 07:03:18
Description: AP_G3502CZCUANA1_2305117_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_G3502CZCUANA1_2305117_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_G3502CZCUANA1_2305117_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CS02VE3G_ZC.pit CSC_CHN_G3502CCHNANA1_2305117_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
4files.pit.Galaxy.Trend.3.Duos.G3502ZNUAMI6_CHUAMI6.zip
602.69 MB 15 0 2015-09-27 06:42:11
Description: BOOTLOADER_G3502ZNUAMI6_1682724_REV00_user_low_ship.tar.md5 CODE_G3502ZNUAMI6_1682724_REV00_user_low_ship.tar.md5 CS023g.pit CSC_CHU_G3502CHUAMI6_1682724_REV00_user_low_ship.tar.md5 MODEM_G3502ZNUAMI6_1682724_REV00_user_low_ship.tar.md5
4files.pit.Galaxy.Win.duo.i8552.ZCAMD1.rar
622.12 MB 29 0 2015-09-26 21:54:15
Description: odin3.09_���°�.rar (794.07 KB) SAMSUNG_USB_Driver_for_Mobile_Phones_1560.rar (23.04 MB) AP_i8552ZCAMD1792B.tar (935.22 MB) BL_I8552ZCAMD1_1066460_REV00_user_low_ship.tar (1.21 MB) CP_I8552ZCAMD1_1066460_REV00_user_low_ship.tar (19.30 MB) CSC_CHN_I8552CHNAMD1_1066460_REV00_user_low_ship.tar (19.20 MB) DELOS_0205.pit (3.89 KB) ������ͼ.png (31.87 KB)
4files.pit.Galaxy.Win.Duos.GT-I8552B.DCUANF1.4.1.2.zip
654.67 MB 54 0 2015-09-24 09:27:02
Description: Odin3_v3.07.zip (1.19 MB) BOOTLOADER_I8552BDCUANF1_1546491_REV00_user_low_ship.tar.md5 (1.22 MB) CODE_I8552BDCUANF1_1546491_REV00_user_low_ship.tar.md5 (1.07 GB) CSC_THW_I8552BTHWANE1_1547705_REV00_user_low_ship.tar.md5 (90.16 MB) DELOS_LTN_B_8G_0328.pit (3.89 KB) MODEM_I8552BDCUAMG1_1325346_REV00_user_low_ship.tar.md5 (19.32 MB) credit http://www.tsar3000.com/Joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=1684:how-to-update-galaxy-win-duos-gt-i8552-gt-i8552b-firmware-using-odin3-flasher&catid=57:how-to&Itemid=104 http://www.tsar3000.com/Joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=858:samsung-i8552-i8552b-galaxy-win-duos-galaxy-grand-quattro-firmwares&catid=55:samsung&Itemid=82
4files.pit.Galaxy_Tab_S_8.4_SM-T705_4.4.2.rar
1.52 GB 17 0 2015-09-25 21:14:10
Description: KLIMTLTE_EUR_OPEN.pit (3.37 KB) CSC_OLB_T705OLB1ANF3_2085145_REV00_user_low_ship.tar.md5 (321.13 MB) AP_T705XXU1ANF8_2085145_REV00_user_low_ship.tar.md5 (2.08 GB) BL_T705XXU1ANF8_2085145_REV00_user_low_ship.tar.md5 (2.50 MB) CP_T705XXU1ANF6_REV00_CL1602530_SIGNED.tar.md5 (27.29 MB)
4files.pit.GT-I9200.CHU-I9200ZCUCNJ1.rar
1.09 GB 33 0 2015-10-03 02:12:49
Description: Odin3 v3.10.0.exe (2.19 MB) Odin3.ini (676.00 B) PIT.pit (3.76 KB) ����SAMSUNG_USB_Driver_for_Mobile_Phones_1560.exe (23.04 MB) ����ˢ���̳�.doc (462.50 KB) ��Դ����—ˢ���� (���Ҳ�Ѱ��������).url (235.00 B) AP.tar (1.58 GB) BL.tar (1.72 MB) CP.tar (47.80 MB) CSC.tar (43.53 MB
4files.pit.GT-N7100ZSUEMK3_v4.3_TGY_ALL.zip
1.22 GB 79 0 2015-09-01 00:29:16
Description: AP_N7100ZSUEMK3_2139372_REV04_user_low_ship.tar.md5 (1.55 GB) BL_N7100ZSUEMK3_2139372_REV04_user_low_ship.tar.md5 (1.84 MB) CP_N7100ZSUEMK3_2139372_REV04_user_low_ship.tar.md5 (12.00 MB) CSC_OZS_N7100OZSEMK3_2139372_REV04_user_low_ship.tar.md5 (336.84 MB) T03G_EUR_OPEN_8G.pit (2.86 KB) �ٶ�.apk (7.11 MB) �ٶ�����.apk (5.89 MB) ��ROM����һ��ROOT_1.9.2.exe (9.48 MB)
4files.pit.GT-N7105ZHUEMK3_v4.3_TGY_ALL.rar
1.19 GB 36 0 2015-09-02 20:43:25
Description: AP_N7105ZHUEMK3_2139143_REV04_user_low_ship.tar.md5 (1.55 GB) BL_N7105ZHUEMK3_2139143_REV04_user_low_ship.tar.md5 (1.85 MB) CP_N7105ZHUEMK3_2139143_REV04_user_low_ship.tar.md5 (45.57 MB) CSC_ZZH_N7105ZZHEMK3_2139143_REV04_user_low_ship.tar.md5 (303.48 MB) T0LTE_EUR_OPEN_8G.pit (2.86 KB) �ٶ�.apk (7.11 MB) �ٶ�����.apk (5.89 MB) ��ROM����һ��ROOT_1.9.2.exe (9.48 MB)
4files.pit.GT-S7562.repair.zip
498.10 MB 41 0 2015-08-15 17:11:35
4files.pit.GT-S7562.repair.zip
498.10 MB 70 0 2015-09-30 04:46:40
Description: CP.tar (19.11 MB) CSC.tar (27.84 MB) Odin3 v3.10.0.exe (2.19 MB) Odin3.ini (676.00 B) PIT.pit (3.89 KB) ������ͼ.jpg (307.59 KB) ����SAMSUNG_USB_Driver_for_Mobile_Phones_1560.exe (23.04 MB) ����ˢ���̳�.doc (332.00 KB) ��Դ����—ˢ����.url (235.00 B) AP.tar (783.73 MB) BL.tar (1.35 MB)
4files.pit.N9005ZHUENC1_4.4.2_5.sets.zip
1.57 GB 37 0 2015-08-31 07:16:21
Description: AP_N9005ZHUENC1_1018527_REV03_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_N9005ZHUENC1_1018527_REV03_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_N9005ZHUENC1_1018527_REV03_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_ZZH_N9005ZZHENC1_1018527_REV03_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 HLTE_HKTW_OPEN_16G.pit knox for N9005NC1.apk �ٶ��ֻ�����.apk ��ROM����һ��ROOT_1.8.exe
4files.pit.N9006ZCUEND1.Wujiantao.zip
1.44 GB 20 0 2015-09-01 00:00:21
Description: BL_N9006ZCUEND1_943469_REV03_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_N9006ZCUEND1_943469_REV03_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_CHN_N9006CHNEND1_943469_REV03_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 H3G_CHN_CHN.pit AP_N9006ZCUEND1_943469_REV03_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 ��Ϸ����.apk ��ROM����һ��ROOT_1.8.exe ��װ��360�ֻ���ȫ��ʿ.apk
4files.pit.N9008V_CHM_N9008VZMUDOA3_5.0.Wujiantao.zip
1.09 GB 17 0 2015-08-31 12:28:04
Description: 手机助手.apk AP_N9008VZMUDOA3_CL3916787_QB3725065_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_N9008VZMUDOA3_CL3916787_QB3725065_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_N9008VZMUDOA3_CL3916787_QB3725065_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_CHM_N9008VCHMDOA3_CL3916787_QB3725065_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 HLTE_CHN_CMCC_16G.pit (4244 B)… OK. 三星官方固件刷机教程看这里。.url 可用一键R.O.O.T工具.exe
4files.pit.N900ZSUDNB1_4.4.2.version.Wujiantao.zip
1.31 GB 35 0 2015-09-01 00:34:44
Description: AP_N900ZSUDNB1_527589_REV00_user_low_ship.tar.md5 BL_N900ZSUDNB1_527589_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_N900XXUDNA1_527589_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_OZS_N900OZSDNB1_527589_REV00_user_low_ship.tar.md5 HA3G_CHN_HKTW(国行机选这个).pit HA3G_EUR_OPEN_32G(欧版机选这个).pit 游戏下载.apk UC浏览器V9.5专版.apk 百度手机助手.apk 本ROM可用一键ROOT_1.8.exe
4files.pit.Note.3.N9005XXUGBNL8_5.0_ALL_BTU.7z
1.04 GB 95 0 2015-09-24 01:08:08
Description: AP_N9005XXUGBNL8_CL3643614_QB3415922_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_N9005XXUGBNL8_CL3643614_QB3415922_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_N9005XXUGBNL8_CL3643614_QB3415922_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_OXA_N9005OXAGBNL8_CL3643614_QB3415922_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 HLTE_EUR_OPEN.pit 三星官方固件刷机教程看这里。.url credit http://www.shuaji.net http://yun.baidu.com/wap/link?uk=2718696646&shareid=3468363078&third=0
4files.pit.Note3 (n9008)_CHM-N9008ZMUGOC3-ALL.zip
1.22 GB 22 0 2015-08-22 19:14:09
Description: 2015�����������а���ȫ.url AP_N9008ZMUGOC3_CL4404876_QB4357863_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_N9008ZMUGOC3_CL4404876_QB4357863_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_N9008ZMUGOC3_CL4404876_QB4357863_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_CHM_N9008CHMGOC3_CL4404876_QB4357863_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 H3G_CHN_CMCC_16G.pit ����N9008ˢ���̳�.txt �ֹ���_�Ա��ֻ�ר����.apk
4files.pit.note3_N9008 official_5.0_CHM-N9008ZMUGOC3-ALL.zip
1.12 GB 20 0 2015-08-22 19:05:08
Description: 2015�����������а���ȫ.url AP_N9008ZMUGOC3_CL4404876_QB4357863_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar BL_N9008ZMUGOC3_CL4404876_QB4357863_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar CP_N9008ZMUGOC3_CL4404876_QB4357863_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar CSC_CHM_N9008CHMGOC3_CL4404876_QB4357863_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar H3G_CHN_CMCC_16G.pit ����N9008ˢ���̳�.txt
4files.pit.S4.5.0.1.CHN-I9500ZCUJOA3.zip
1.29 GB 57 0 2015-09-23 23:35:18
Description: AP_I9500ZCUJOA3_CL3900764_QB3709712_REV00_user_low_ship.tar.md5 BL_I9500ZCUJOA3_CL3900764_QB3709712_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_I9500ZCUJOA3_CL3900764_QB3709712_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_CHN_I9500CHNJOA3_CL3900764_QB3709712_REV00_user_low_ship.tar.md5 JA3G_CHN_OPEN_16G_C.pit credit http://pan.baidu.com/share/link?uk=872740093&shareid=3601578300&fid=637829815387711 http://www.xiudianba.com/xiu/?a=url&k=09d6a4e7&u=aHR0cDovL2Jicy5tdW1heWkuY29tL2ZvcnVtLnBocD9hY3Rpb249cHJpbnRhYmxlJm1vZD12aWV3dGhyZWFkJnRpZD00ODU4OTQ4&t=44CQMTUwMTIw44CR5Z!65LqO5LiJ5pifR1QtSTk1MDBaQ1VKT0EzIOWbuuS7tuaOqOWHuuajkuajkuezluaBouWkjeWMhee6ry4uLg==&s=aTk1MDB6Y3Vqb2Ez http://www.tebaidu.com/art-19826316.html
4files.pit.s4.CHU-I9500ZNUJOA3_ALL_5.0.rar
1.21 GB 49 0 2015-09-25 14:21:05
Description: AP_I9500ZNUJOA3_CL3900764_QB3709728_REV00_user_low_ship.tar.md5 (1.92 GB) BL_I9500ZNUJOA3_CL3900764_QB3709728_REV00_user_low_ship.tar.md5 (1.98 MB) CP_I9500ZNUJOA3_CL3900764_QB3709728_REV00_user_low_ship.tar.md5 (15.26 MB) CSC_CHU_I9500CHUJOA3_CL3900764_QB3709728_REV00_user_low_ship.tar.md5 (58.52 MB) JA3G_CHN_CU_16G_C.pit (3.63 KB) ����I9500ˢ���̳̺�ROOT�̳�.txt (306.00 B)
4files.pit.S4.EUR.lollipop5.0.1.I9505XXUHOA7_OXAHOA7pass-samsung-firmware.net.zip
1.50 GB 75 0 2015-06-09 15:28:12
4files.pit.SM-N750pass-#smn750.zip
1,015.83 MB 38 0 2015-09-07 20:55:43
Description: DDUANA5/AP_N750XXUANB3_2477732_REV00_user_low_ship.tar.md5 DDUANA5/BL_N750XXUANB3_2477732_REV00_user_low_ship.tar.md5 DDUANA5/CP_N750DDUANA5_1490911_REV00_user_low_ship.tar.md5 DDUANA5/CSC_ODD_N750ODDANB1_2509178_REV00_user_low_ship.tar.md5 HL3G_EUR_OPEN_4G.pit Odin3 v3.09.3.exe
4files.pit.SM-N9005 Hong Kong Version 4.4.2 TGY-N9005ZZHENJ1 Five-piece pro-test OK.rar
1.28 GB 37 0 2015-08-16 14:21:07
4files.pit.TGY-N9005ZHUENB5_4.4.2.zip
1.26 GB 34 0 2015-08-27 11:34:51
Description: AP_N9005ZHUENB5.tar BL_N9005ZHUENB5.tar CP_N9005ZHUENB5.tar CSC_N9005ZHUENB5.tar HLTE_HKTW_OPEN_16G.pit HLTE_HKTW_OPEN_32G.pit 游戏下载.apk UC浏览器V9.75专版.apk 本ROM可用一键ROOT_1.9.2.exe
4files.pit._I9500ZCUHNH4_CHN_4.4.2.zip
1.38 GB 49 0 2015-08-24 16:35:26
Description: AP_I9500ZCUHNH4_2498806_REV00_user_low_ship.tar.md5 BL_I9500ZCUHNH4_2498806_REV00_user_low_ship.tar.md5 CP_I9500ZCUHNH4_2498806_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_CHN_I9500CHNHNH4_2498806_REV00_user_low_ship.tar.md5 I9500ZCUHNH4.docx I9500����ָ��.pptx JA3G_CHN_OPEN_16G_C.pit Odin3_v3.09/ Odin3_v3.09/Odin3 v3.09.3.exe Odin3_v3.09/Odin3.ini Odin3_v3.09.zip
4files.pits.Galaxy.Grand.Prime.Duos.G530H_DCU1AOA2_OLB1AOA2.zip
630.48 MB 169 0 2015-07-05 16:51:06
4files.pits.N9005ZHUENH4.zip
1.21 GB 33 0 2015-08-24 18:39:57
Description: AP_N9005ZHUENH4.tar BL_N9005ZHUENH4.tar CP_N9005ZHUENH4.tar CSC_N9005ZHUENH4.tar HLTE_HKTW_OPEN_16G.pit HLTE_HKTW_OPEN_32G.pit 上刷机网看看有没有更新的版本吧,呵呵.url 可用一键R.O.O.T工具.exe
4files.SM-N900J.Galaxy.Note.3.LTE.SCL22.4.3.7z
792.52 MB 28 0 2015-09-25 16:48:53
Description: AP_SCL22KDUBML1_2074214_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_SCL22KDUBML1_2074214_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_SCL22KDUBML1_2074214_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_KDI_SCL22KDIBML1_2074214_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
4files.with.pit.note2.GT-N7100XXDMB2_MULTI_SER_FACTORY.zip
1.11 GB 188 0 2015-04-07 04:13:46
5file.Galaxy.Ace.S5830IDXMB1_OLBLD1.zip
151.80 MB 47 0 2015-10-02 11:39:08
Description: BOOT_S5830iDXMB1_REV00.tar.md5 DefaultCalDataWithBoot_S5830iDXMB1_REV00.tar.md5 GT-S5830i-MULTI-CSC-OLBLD1.tar.md5 GT-S5830iSUP_OLBLD1.tar.md5 MODEM_S5830iDXMB1_REV00.tar.md5 PDA_S5830iDXMB1_REV00.tar.md5 Free Samsung Support.url
5file.Galaxy.Y.Duos.S6102ZXXMA2_OXELL1.zip
136.73 MB 25 0 2015-10-02 10:20:11
Description: BOOT_S6102XXMA1_REV02.tar.md5 DefaultCalDataWithBoot_S6102XXMA1_REV02.tar.md5 GT-S6102Z-MULTI-CSC-OXELL1.tar.md5 MODEM_S6102XXMA1_REV02.tar.md5 PDA_S6102ZXXMA2_REV02.tar.md5 Free Samsung Support.url
5file.pit.Galaxy.Grand.Lite.GT-I9060XXUANA2_OXAANA3.OXXANA2Pass-educells08.rar
781.64 MB 49 0 2015-10-08 16:30:25
Description: BOOTLOADER_I9060XXUANA2_2393213_REV02_user_low_ship.tar.md5 (1.42 MB) CODE_I9060XXUANA2_2393213_REV02_user_low_ship.tar.md5 (1.39 GB) CSC_OXA_I9060OXAANA3_2393213_REV02_user_low_ship.tar.md5 (32.71 MB) CSC_OXX_I9060OXXANA2_2421612_REV02_user_low_ship.tar.md5 (37.59 MB) DEFAULTBOOTLOADER_I9060XXUANA2_2393213_REV02_user_low_ship.tar.md5 (1.55 MB) MODEM_I9060XXUANA2_2393213_REV02_user_low_ship.tar.md5 (17.26 MB) baffinlite.pit (3.49 KB)
5files.pit.Galaxy.Ace.3.Duos.S7272XXUAMF8_OJVAMJ2_Arabic_4.2.2.rar
733.46 MB 34 0 2015-09-29 11:57:41
Description: BOOT_S7272XXUAMG1_REV00.tar.md5 (220.06 KB) CODE_S7272XXUAMF8_824184_REV01_user_low_ship_.tar.md5 (1.18 GB) CSC_OJV_S7272OJVAMJ2_823679_REV01_user_low_ship.tar.md5 (59.33 MB) CSC_OJV_SUP_S7272OJVAMF2_823679_REV01_user_low_ship.tar.md5 (47.11 MB) logands.pit (3.11 KB) MODEM_S7272XXUAMG1_REV00.tar.md5 (17.26 MB)
9152 Samsung GT-I9152.repair.zip
726.70 MB 37 0 2015-08-22 16:08:09
Five-piece Samsung i9508 official firmware 5.0 wire brush CHM-I9508ZMUJOA1_ALL_5.0.zip
1.32 GB 22 0 2015-08-10 17:22:52
Five-piece wire brush _ Samsung _I9500ZCUHNF1_ save brick package _4.4.2.rar
1.30 GB 18 0 2015-08-13 17:20:19
G7102XXUAML5_G7102OJVANE1_G7102XXUANE2_4File_Persian_www.21soft.ir.zip
1.07 GB 81 0 2015-02-01 07:05:46
Description: www.21soft.ir=pass
Galaxy S3_GT-i9300_4.1.2_FULL.zip
841.12 MB 156 0 2015-01-26 12:03:56
Galaxy S4 Mini i9192 Full Factory rom 4.2.2kosu.zip
906.35 MB 152 0 2014-12-01 06:24:18
Galaxy S4_GT-i9500_4.3_FULL _MultiPackage Firmware.zip
1.48 GB 137 0 2015-01-26 22:24:31
Galaxy S4_GT-i9505_4.4.2_FULL_MultiPackage Firmware.zip
1.52 GB 168 0 2015-01-26 11:36:15
galaxy.tab2.p5100.10.1.full.file.4.0.4.zip
614.54 MB 77 0 2015-02-27 09:28:40
Galaxy_Note3_SM-N9005_4.4.2_FULL.zip
1.28 GB 129 0 2015-01-31 06:34:35
GT-I9082.five.sets.savebrick.zip
868.29 MB 54 0 2015-08-17 18:59:43
GT-I9100.repair.zip
319.11 MB 55 0 2015-08-16 14:37:32
GT-I9300XXUGMK6_v4.3_OXA_ALL.zip
895.23 MB 189 0 2015-08-31 23:44:36
Description: GT-I9300XXUGMK6_v4.3_OXA_ALL.zip (8 files and folders) AP_I9300XXUGMK6_2168382_REV00_user_low_ship.tar.md5 BL_I9300XXUGMK6_2168382_REV00_user_low_ship.tar.md5 CSC_OXA_I9300OXAGMK6_2168382_REV00_user_low_ship.tar.md5 MODEM_I9300XXUGMK6_REV02_REV04_CL1413323.tar.md5 Odin3_v3.09.zip ��Ϸ����.apk UC������V9.52ר��.apk ��ROM����һ��ROOT_1.9.2.exe
HA3G_EUR_OPEN_32G.pit
3.37 KB 58 0 2015-02-15 11:01:29
i8160 Arabic Flash Filekosu.rar
376.88 MB 79 0 2014-12-01 06:31:18
i9200 Samsung GT-I9200 save brick wire brush Wujiantao pro-test is useful CHU-I9200ZCUCNJ1 highest Edition.rar
1.09 GB 24 0 2015-08-09 13:57:05
i9300_ repair brick brush this ROM_ complete ROM_ brush factory there baseband.rar
711.14 MB 63 0 2015-08-13 16:47:45
N9005ZHUENF1_.zip
1.27 GB 25 0 2015-08-27 11:49:37
Description: AP_N9005ZHUENF1_1860648_REV03_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_N9005ZHUENF1_1860648_REV03_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_N9005ZHUENF1_1860648_REV03_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_ZZH_N9005ZZHENF1_1860648_REV03_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 手机百度.apk 游戏下载.apk 本ROM可用一键精灵1.9.2.exe
N9006 original official five-piece wire brush incorrigible brick _N9006ZCUFOA1_5.0_ALL_CHN.zip
1.26 GB 18 0 2015-08-22 18:56:23
Description: 2015�����������а���ȫ.url AP_N9006ZCUFOA1_CL3764646_QB3575438_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 BL_N9006ZCUFOA1_CL3764646_QB3575438_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CP_N9006ZCUFOA1_CL3764646_QB3575438_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 CSC_CHN_N9006CHNFOA1_CL3764646_QB3575438_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5 H3G_CHN_CHN.pit ����n9006ˢ���̳�.txt �ֹ���_�Ա���Ʒ�Żݼ�.apk
N900XXUDNC1v5.1 (IMEI repair).zip
1.07 GB 75 0 2015-08-26 11:20:15
Description: ro.build.version.release=4.4.2 ro.product.model=SM-N900 ro.board.platform=exynos5
NooR-I9082XXUBMF2_I9082OXABMF2_OXA-Official-i9082(4.2.2)fullkosu.rar
807.74 MB 2522 0 2014-12-01 09:23:58
Note4.N910L.Android5.1.1.N910LKLU1COI2_N910LLUC1COI2_LUC.zip
1.93 GB 9 0 2015-12-30 20:18:16
Description: ALL_LUC_N910LKLU1COI2_N910LLUC1COI2_CL5676775_QB6227450_REV00_user_low_ship.tar.md5
S4I9500XXUHOA7-SER-5.0.1 Lollipop.4file.kosu.zip
1.48 GB 103 0 2015-03-07 06:13:50
S5.G900P.5.0.G900PVPU3BOG1_G900PSPT3BOG1_SPR.zip
1.45 GB 13 0 2015-12-29 04:40:39
Description: ALL_SPT_G900PVPU3BOG1_G900PSPT3BOG1_CL4781399_QB5835017_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
S5.G900V.5.0.G900VVRU2BOG5_G900VVZW2BOG5_VZW.zip
1.65 GB 20 0 2015-12-28 18:21:35
Description: ALL_VZW_G900VVRU2BOG5_G900VVZW2BOG5_CL4782027_QB5845531_REV00_user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
S5360_JPMA1_OJPMA1_XXLL1 package 3F(2.3.6)fullkosu.zip
132.55 MB 127 0 2014-12-01 09:38:45
S5830IXXLA4_S5830IOXXLA2_ATO_Repacked(mod2xtreme.com).zip
123.24 MB 192 0 2014-12-01 08:46:13
Samsung GT-N7102 N7102 (GALAXY Note 2 Unicom dual card version) to save data brick Wujiantao pro-test OK.rar
1.08 GB 29 0 2015-08-22 15:29:13
Samsung GT-S7562C.repair.zip
429.26 MB 36 0 2015-08-17 17:59:09
Samsung.GT-S7562i.save brick.zip
609.09 MB 31 0 2015-08-17 19:23:27
Samsung.N7105.4file.4.1.2.zip
1.16 GB 26 0 2015-10-18 10:16:03
Description: BOOTLOADER_N7105XXDMC3_1071214_REV04_user_low_ship.zip 1.03 MB CODE_N7105XXDMC3_1071214_REV04_user_low_ship.zip 825.00 MB CSC_DBT_N7105DBTDMD2_1106886_REV04_user_low_ship.zip 158.07 MB CSC_OJV_N7105OJVDMA3_713380_REV04_user_low_ship.zip 188.81 MB MODEM_N7105XXDMC3_REV06_CL1217233.zip 19.15 MB Total: 1.16 GB
Samsung.Tab.3 8.0.T311XXUBNHA_T311OLBBNH2_4.4.2_Thailand_4Files.zip
1.30 GB 19 0 2015-12-17 06:28:20
Description: BL_T311XXUBNHA_1848024_REV01_user_low_ship.tar.md5 CSC_OLB_T311OLBBNH2_1848024_REV01_user_low_ship.tar.md5 LT013G_EUR_OPEN.pit MODEM_T311DXUBNH1_REV01_CL1599525.tar.md5 AP_T311XXUBNHA_1848024_REV01_user_low_ship.tar.md5
 

SCH i535 unlock ok bypass activation screen ok !

Máy có tiếng việt sẵn, factory reset sẽ vướng ở màn hình active, bypass theo hình sau
bấm theo số thứ tự 1234 dc khoanh trong hình rồi nhấn volume up là vào màn hình chính

Kích sóng theo các bước sau

Unlock cho có sóng :

Nhấn *#22745927 => enable hidden menus
Sau đó lên market cài đặt Netmonitor
Mở Netmonitor => Bấm phím tùy chọn => chọn “Field Test”.
Hiện ra khung Testmode
Chọn UMTS => DEBUG SCREEN => PHONE CONTROL => NETWORK CONTROL => BAND SELECTION => GSM Band preference => All GSM
Ra lại từ đầu làm tiếp CDMA => COMMON => NEXT PAGE => NEXT PAGE => PREF MODE SET => chọn GSM/WCDMA ONLY.
Tắt máy => nhét sim vô tận hưởng

Nếu ko tìm thấy cái Netmonitor thì tải file apk ở đây http://www.4shared.com/mobile/5cdbhH…enhoaesel.html