Trang chủ » Linh kiện zin » Linh kiện Iphone, apple

Linh kiện Iphone, apple


I – LINH KIỆN APPLE
Cóc , Cáp sạc , Tai Nghe :

Cóc 5S , 6 ,6+( ZIN theo máy)_______ : 250.000
Cóc Táo Yzin ( nhái giống zin 99%)___ : 160.000
Cóc Táo A8______________________ : 100.000
Cóc Táo ( loại 2 )_________________ : 60.000
Cóc iPad 12W ZIN________________ : 280.000
Cóc iPad 12w ZIN LK______________:150.000

—————————————————–

Cáp Ip6,6+ ( ZIN BỐC MÁY )________ : 350.000
Cáp 5 ( ZIN FOXCOM)_____________ : 220.000
Cáp 5 ( loại A+) __________________ : 150.000
Cáp 5 ( loại A )___________________ : 80.000
Cáp 5 ( loại 1 )___________________ : 50.000
Cáp 4S ( ZIN BỐC MÁY )____________ : 150.000
Cáp 4S ( loại A+)_________________ : 80.000
Cáp 4S ( loại A )__________________ : 50.000

——————————————————

Tai Nghe 5 ( ZIN BỐC MÁY IP6 )_____ : 350.000
Tai Nghe 5 (ZIN FOXCON)__________ : 350.000
Tai Nghe 5 ( loại A+) giống ZIN 99 % _ : 150.000
Tai Nghe 5 ( lưới xanh loại 1 )_______ : 80.000
Tai Nghe 4S (loại A)_______________ : 90.000

Anh Chị Em lấy số lượng SẼ CÓ GIÁ TỐT !
* Cảm ứng Mini 3 ( TRẮNG ) : 1.200.000

iPhone 6 (4.7’)
++++++
Màn Hình iPhone 6 ( Trắng , Đen ) __________ : 1.900 (CALL)
Sườn iPhone 6 ( Trắng , Gold , Grey )________ : 1.600.000( bao khắc )
Dây Tai Nghe + Sạc iPhone6 ( Trắng , Đen )___ : 350.000
Dây Wifi iPhone 6 ______________________ : 250.000
Dây Nguồn iPhone 6 ____________________ : 300.000
Dây Volume iPhone 6____________________ : 200.000
Dây Home iPhone 6________________________: 400.000
Rung iPhone 6 _____________________________: 250.000
Xi Camera iPhone 6 _______________________: 80.000
Ốc Bộ iPhone 6_____________________________: 130.000
Camera sau iPhone 6 _______________________: 600.000
Cảm Biến + Camera trước iPhone6 FULL_____ : 600.000
Loa iPhone 6 __________________________ : 150.000
Pin iPhone 6(ZIN)_________________________ : 650.000

Lót Màn Hình iPhone 6 ___________________ : 700.000

iPhone 6+ (5.5’)
Màn Hình iPhone 6+ ________________________ : ( CALL )
Dây Tai Nghe + Đuôi sạc iPhone 6+ ( Trắng , Đen )_ : 550.000
Sườn iPhone 6+ ( Trắng , Gold , Grey )_____________ : 1tr900
Dây Wifi iPhone 6+____________________________ :300.000
Dây nút Nguồn dây Nguồn iPhone6+_______________ : 250.000
Camera + Cảm biến iPhone 6+ FULL_______________ : 800.000
Chuông iPhone 6+_____________________________ : 350.000
Phản quang iPhone 6+_________________________ : 550.000
Pin Zin iPhone 6+(LK)__________________________ : 700.000
Pin Zin iPhone 6+(ZIN MÁY)_____________________ : 900.000
Cam sau iPhone 6+____________________________ : 900.000
Lót Màn Hình iPhone 6+________________________ : 550.000
Keo Dán Pin iPhone 6+_________________________ : 50.000

iPhone 5S :

Màn Hình iPhone 5S ZIN MỚI _________________________ : 1.300.000 ( bao test cửa hàng )
Màn Hình iPhone 5S ZIN THEO MÁY __________________ : 1.500.000 ( bao test cửa hàng )
Sườn 5S ( TRẮNG / GREY / GOLD )___________________: 570.000( Bao công thay)
Sườn 5S GIẢ 6 ( TRẮNG /GREY/ GOLD ) ______________ : 1.00.000 ( Bao thay)
Camera SAU iPhone 5S _______________________________ : 350.000
Camera TRƯỚC+Cảm Biến iPhone 5S____________________ : 290.000
Dây Tai Nghe + Đuôi sạc iPhone 5S (Trắng/Đen)ZIN MỚI____ : 300.000
Dây Tai Nghe + Đuôi sạc iPhone 5S (Trắng/Đen)ZIN MÁY____ : 350.000
Dây Nguồn+Volume+Gạc Rung iPhone 5S________________ : 300.000
Chuông iPhone 5S___________________________________ : 250.000
Loa iPhone 5S _____________________________________ : 250.000
Dây Nút Home iPhone 5S (TRẮNG/GOLD/ĐEN) ZIN THEO MÁY : 250.000
PIN iPhone 5S ( ZIN THEO MÁY ) ______________________ : 350.000
LÓT Màn Hình iPhone 5S ______________________________ : 350.000
Dây Wifi iPhone 5S __________________________________ : 250.000
Phản quang iPhone 5S ________________________________ : 450.000
RUNG iPhone 5S_____________________________________ : 150.000
RON iPhone 5S ZIN (TRẮNG/ĐEN) ______________________ : 200.000

iPhone 5C:
+++++
Sườn iPhone 5C (ĐỦ MÀU) ZIN __________________ : 200.000
Màn Hình iPhone 5C (ĐEN)______________________ : 700.000
Camera iPhone 5C Sau_________________________ : 150.000
Nút HOME iPhone 5C (ĐEN)_____________________ : 20.000
Dây nút HOME iPhone 5C _______________________ : 40.000
Camera trước + cảm biến iPhone 5C ______________ : 150.000
RUNG iPhone 5C______________________________ : 30.000
Dây Sạc iPhone 5C____________________________ : 100.000
Dây Nguồn + Volume iPhone 5C__________________ : 80.000
Pin Zin iPhone 5C _____________________________ : 100.000

iPhone 5G :
+++++
Sườn 5G (TRẮNG/ĐEN)không đồ______________________ : 250.000 ( đủ đồ: 320k)
Sườn 5G giả 5S (GOLD/GREY)không đô_________________ : 250.000 ( đủ đồ: 320k)
Sườn 5G Gỉa 6(GOLD/GREY/ĐỦ MÀU)___________________ : 580.000 ( KHẮC : 630K)
Loa trong iPhone 5 __________________________________ : 15.000
Chuông iPhone 5G __________________________________ : 40.000
Dây cảm biến + Camera trước iPhone 5G _________________ : 50.000
Camera Sau iPhone 5G _______________________________ : 120.000
Ăn ten 2 dây ngắn iPhone 5G__________________________ : 35.000
Rung iPhone 5G _____________________________________ : 25.000
Dây nút Home iPhone 5G ZIN__________________________ : 10.000
Dây Wifi iPhone 5G__________________________________ : 20.000
Dây Nguồn+Volume+Gạt rung iPhone 5G_________________ : 40.000
Bộ Phím Sườn iPhone 5G (Trắng/Đen)____________________ : 40.000
Bộ Phím Sườn iPhone 5G (GOLD/GREY)___________________ : 60.000
Dây Sạc+Tai Nghe iPhone 5G (TRẮNG/ĐEN)_______________ : 70.000
Lót Màn Hình iPhone 5G ______________________________ : 50.000
RON iPhone 5G (TRĂNG/ĐEN)__________________________ : 30.000
Pin Zin iPhone 5G____________________________________ : (CALL)
Bộ ốc đủ bộ iPhone 5G _______________________________ : 25.000
Ốc Đít iPhone 5G (TRẮNG/ĐEN)_________________________ : 1.500 (GOLD : 2.000)
Nút HOME 5G GIẢ 5S (TRẮNG/GREY/GOLD)______________ : 15.000
Viền Xi Đủ Bộ (TRẮNG/ĐEN/GOLD)______________________ : 30.000
Nút Home iPhone 5G ĐEN _____________________________ : 25.000
Nút Home iPhone 5G TRẮNG __________________________ : 30.000
Keo dán PIN iPhone 5G _______________________________ : 8.000
Galanty iPhone 5G (TRẮNG/ĐEN) 1 bộ trước/sau___________ : 8.000

iPhone 4S :
++++++++
Màn Hình iPhone 4G/4S ZIN LK (TRẮNG/ĐEN) CÓ KHUNG RON_: 350.000
Màn Hình iPhone 4G/4S ZIN ép (TRẮNG/ĐEN) CÓ KHUNG RON_: 410.000 T.Hêt
Nắp Lưng Sau iPhone 4S (TRẮNG/ĐEN)__________________ : 35.000
Bẫy SIM iPhone 4S___________________________________ : 8.000
Dây Tai Nghe iPhone 4S ( TRẮNG/ĐEN)___________________ : 40.000
Chuông iPhone 4S___________________________________ : 15.000
Loa trong iPhone 4S__________________________________ : 10.000
Rung iPhone 4S _____________________________________ : 20.000
Dây sạc iPhone 4S (TRẮNG/ĐEN)________________________ : 50.000
Camera sau iPhone 4S ____________________________________ : 70.000
Camera trước iPhone 4S_______________________________ : 65.000
Dây Wifi iPhone 4S __________________________________ : 25.000
Dây Sóng iPhone 4S __________________________________ : 25.000
Dây Nguồn iPhone 4S Zin Máy__________________________ : 60.000
RON iPhone 4S ZIN ( TRẮNG/ĐEN)______________________ : 35.000
RON iPhone 4S LK ( TRẮNG/ĐEN )_______________________ : 20.000
Nút HOME iPhone/4S ________________________________ : 10.000
Ốc đít iPhone 4S ____________________________________ : 1.500
Bộ Ốc iPhone 4S ____________________________________ : 15.000
PIN iPhone 4S _____________________________________ : CALL
Bộ Nút (Nguồn/Gạt Rung/Volume) iPhone 4S _____________ : 30.000
Viền Xi Tai Nghe iPhone 4S ____________________________ : 5.000
Hộp iPhone 4S Lùn LL ________________________________ : 30.000
Galanty iPhone 4S nấu máy (Trắng/Đen) 1 bộ 2 mặt ________ : 8.000

iPhone 4G :

+++++++++++
Nắp Lưng Sau iPhone 4G (TRẮNG/ĐEN)____________: 35.000
Bẫy SIM iPhone 4G____________________________: 8.000
Dây Tai Nghe iPhone 4G ( TRẮNG/ĐEN)____________ : 30.000
Chuông iPhone 4G_____________________________ : 15.000
Loa trong iPhone 4G__________________________ : 10.000
Rung iPhone 4G _____________________________ : 20.000
Dây sạc iPhone 4G (TRẮNG/ĐEN)________________ : 50.000
Camera sau iPhone 4G _____________________________ : 70.000
Camera trước iPhone 4G________________________ : 65.000
Dây Wifi iPhone 4G ____________________________ : 15.000
Dây Sóng iPhone 4G ___________________________ : 25.000
Dây Nguồn iPhone 4G Zin Máy____________________ : 60.000
RON iPhone 4G ZIN ( TRẮNG/ĐEN)________________ : 35.000
RON iPhone 4G LK ( TRẮNG/ĐEN )________________ : 20.000
Nút HOME iPhone 4G __________________________ : 10.000
Ốc đít iPhone 4G ______________________________ : 2.000
Bộ Ốc iPhone 4G______________________________ : 15.000
PIN iPhone 4G ________________________________ : CALL
Bộ Nút (Nguồn/Gạt Rung/Volume) iPhone 4G _______ : 30.000
Viền Xi Tai Nghe iPhone 4G ______________________ : 5.000
Hộp iPhone 4G Lùn LL __________________________ : 30.000
Galanty iPhone 4G nấu máy (Trắng/Đen) 1 bộ 2 mặt __ : 8.000

iPhone 3G / 3GS :

++++++++++
Màn hình iPhone 3G/3GS _____________________________ : 220.000 (bao test tại CH)
Dây Cảm Biến/ Dây Loa / Dây Nguồn iPhone 3G/3GS _______ : 30.000
Cụm Sạc iPhone 3G/3GS (TRẮNG/ĐEN)___________________ : 65.000
Dây Tai Nghe (TRẮNG/ĐEN) iPhone 3G/3GS_______________ : 20.000
Chuông iPhone 3G/3GS_______________________________ : 10.000
Loa iPhone 3G/3GS__________________________________ : 10.000
Micro iPhone 3G/3GS_________________________________ : 5.000
Dây Wifi iPhone 3G/3GS______________________________ : 10.000
Tiếp Sóng / Miếng dán Ănten __________________________ : 10.000
Đệm nút HOME / Dây Nút Home iPhone 3G/3GS____________ : 5.000
PIN iPhone 3G/3GS __________________________________ : 65.000

iPad mini 1 -2
++++++++
Màn Hình Ipad Mini 1 ________________________________ : 950.000
Màn Hình Ipad Mini 2_________________________________ : 900.000
Lưng / Vỏ iPad Mini 1/2 ______________________________ : 800.000
Cảm Ứng iPad Mini 1/2 (TRẮNG/ĐEN)LK__________________ : 160.000
Cảm Ứng iPad Mini 1/2 (TRẮNG/ĐEN) ZIN________________ : 260.000
Cảm Ứng iPad Mini 1/2(TRẮNG/ĐEN)có SOCKET ZIN ________ : 580.000
Cảm Ứng iPad Mini 1/2(TRẮNG/ĐEN)có SOCKET LK_ ________ : 400.000
Dây sạc iPad Mini 1/2 (TRẮNG/ĐEN)_____________________ : 60.000
Dây Nút Home iPad Mini 1/2 ___________________________ : 50.000
Dây Nguồn iPad Mini 1/2______________________________ : 50.000
Chuông iPad Mini 1/2________________________________ : 80.000
Khay SIM iPad Mini 1/2 (TRẮNG/ĐEN/GREY)______________ : 30.000
Pin iPad Mini 1 _____________________________________ : 200.000
Pin iPad Mini 2 ______________________________________ : 300.000

iPad 1 :
++++++++
Màn Hình iPad 1________________________ : 800.000
Cảm ứng iPad 1_________________________ : 300.000
Mặt Lưng/Vỏ iPad 1 _____________________ : 400.000
Pin iPad 1 _____________________________ : 180.000

iPad 2 :
++++++++
Màn Hình iPad 2________________________ : 930.000
Cảm Ứng iPad 2 (TRẮNG/ĐEN)_____________ : 160.000
Mặt Lưng /Vỏ iPad 2 3G__________________ : 750.000
Mặt Lưng /Vỏ iPad 2 Wifi _________________ : 750.000
Chuông iPad 2 _________________________ : 80.000
Camera Trước iPad 2 ____________________ : 50.000
Camera Sau iPad 2 ______________________ : 50.000
Dây Nguồn iPad 2 _______________________ : 30.000
Dây Wifi iPad 2 _________________________ : 30.000
Dây Sạc iPad 2 _________________________ : 70.000
Khung RON iPad 2 (Trắng /Đen)____________ : 20.000
Khay SIM iPad 2 (TRĂNG/ĐEN)_____________ : 25.000
Hộp iPad 2 LK __________________________ : 70.000
Hộp iPad 2 ZIN _________________________ : 100.000

iPad 3 – 4 :
+++++++
Màn Hình iPad 3,4 ______________________ : 800.000
Vỏ iPad 3 3G/Wifi_______________________ : 750.000
Vỏ iPad 4 3G/Wifi_______________________ : 800.000
Cảm Ứng iPad 3,4 (Trắng/Đen)_____________ : 160.000
Dây Wifi iPad 3,4 _______________________ : 30.000
Dây Nguồn iPad 3,4 _____________________ : 40.000
Camera Trước/Sau iPad 3,4 _______________ : 120.000
Camera Trước iPad 4_____________________ : 130.000
Camera Sau iPad 4______________________ : 120.000
Dây Nút HOME iPad 3,4__________________ : 40.000
Khung RON iPad 3,4 (TRẮNG/ĐEN)_________ : 30.000
Dây Sạc iPad 3__________________________ : 50.000
Dây Sạc iPad 4__________________________ : 70.000
Chuông iPad 3,4________________________ : 70.000
Galanty iPad 2,3,4_______________________ : 20.000
PIN iPad 3,4___________________________ : 250.000

iPad AIR :

+++++
Cảm Ứng iPad AIR ZIN/LK________________ : 500K/350K
Màn Hình iPad AIR ______________________ : 1TR
Camera TRƯỚC/SAU iPad AIR_____________ : 130.000
Dây Nút HOME iPad AIR__________________ : 80.000
Galanty iPad AIR _______________________ : 20.000
Hộp iPad AIR __________________________ : 70.000

Comments

comments


Khuyến nghị

Quảng cáo Pixel 2 chụp đẹp nhưng diễn viên Ấn Độ này lại dùng iPhone để đăng ảnh lên Twitter

Quảng cáo Pixel 2 chụp đẹp nhưng diễn viên Ấn Độ này lại dùng iPhone để đăng ảnh lên Twitter

Nó đã phần nào phản ánh sự thật đáng buồn là những ngôi sao này không mấy ưa Pixel mà vẫn chuộng iPhone hơn cả.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *